دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی


 

-2-1- وضع فقهي حقوقي عمل تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه:

باسکوت حقوق ايران در مورد صحت يا بطلان عمل تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه وهمين طور ممنوعيت يا عدم ممنوعيت ارتکاب آن اين عمل ،برابرمادهً167قانون اساسي رجوع به فتاواي معتبرو آراءفقها براي استنباط حکم ،الزامي است .با وجودي که اين امر از مسائل مستحدثه وجديد است ودر حقوق اسلام بحث مستقلي در اين خصوص به ميان نيامده است ولي صاحبنظران فقهي هر کدام با استناد به دلايلي در مورد جواز يا عدم جواز اين عمل اظهارنظر نموده وجهت گيري هاي متفاوتي را اتخاذ کرده اند(نائب زاده،1380: 45).

2-2-1- 1- جواز يا عدم جواز تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه

مخالفان با تمسک به دلايل فوق نتيجه مي گيرند  که وارد کردن نطفهً مرد به رحم زن بيگانه بر خلاف لزوم حفظ فرج بوده وبر زن ومرد حرام مي شود چرا که زنان مسلمان بايد فروج خود  از هر چيز از جمله صورتهاي تلقيح مصنوعي حفظ کنند.

 

موافقان (A.I.D)در پاسخ مي گويند که آيات مذکور اساسا ناظربه زنا وروابط نامشروع با مردان بيگانه است .منظور آيات،حفظ فروج از ديگران است و متعلق حفظ ، ،حفظ از مقاربت ونزديکي نامشروع وساير اعمال نامشروع ازقبيل تفخيذ مي باشد.

از ميان آراء مورد استناد ،تنها آيهً30سورهً نور به طور خاص ناظر به زنان است و بقيهً آيات يا به طور عام يا به طور خاص ناظر به مردان هستند؛به موجب اين آيات مردان هم موظف به حفظ فروج خويش از غير همسران خود شده اند (مير قاسم جعفرزاده،1378 :137).

معنايقطعينگهداري فروج از غير همسران ،حفظ فرد ازافراد بيگانه با انگيزه بهره برداري جنسي است .عليهذا «نگهداري فروج از زنان بيگانه »کنايه از اين است که مرد بدان وسيله از آنان لذت نبرد ولي ورود نطفهاي که از آلت او به طريق حلال بيرون مي آيد به داخل اندام تناسلي زن به کمک ابزار طبي را شامل نمي شود (آيت الله مومن ،1415: 57و58 ؛آيت الله محسن حرم پناهي، 148:1376).

 

گروهي بر اين عقيده اند که مقصود از حفظ ،تنها حفظ از نگاه ديگران است شاهد اين ادعا رواياتي است که در تفسير اين آيه ازائمهً معصومين (ع)نقل شده است .به عنوان مثال روايت ابي بصير از امام صادق (ع) است که فرمود:«کل آيه في القرآن في ذکر حفظ الفروج فهي من الزنا الاهذه الآيه فانها من النظر (وسائل الشيعه،ج1 :300).

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دسته‌ها: دسته اصلی