دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی


 

شيخ انصاري در تعريف نسب مي فرمايند: المراد بالنسب علاقه بين شخصين، تحدث من تولد احداهما من آخر و تولد هما من ثالث » (رسالۀ مقتضيات ارث و اقسامها، 201:1375) .

دكتر سيد حسن امامي نسب را چنين تعريف كرده است « نسب مصدر است و به معني قرابت و خويشاوندي مي باشد» سپس اضافه مي كند كه نسب امري است كه به واسطۀ انعقاد نطفه از نزديكي زن و مرد به وجود مي آيد .از اين امر، رابطه طبيعي خوني بين طفل و آن دو نفر كه يكي پدر و ديگري مادر باشد موجود مي گردد» (حقوق مدني :158 ) .

آقاي محمد عبده بروجردي مي نويسد: « نسب علاقه اي است بين دو نفر كه به سبب تولد يكي از آنها از ديگري يا تولدشان از شخص ثالث حادث مي شود» (كليات حقوق اسلامي، 280:1339).

دكتر كاتوزيان بيان مي دارد « نسب رابطه خوني و حقوقي است كه پدر و مادر را به فرزندان آنان مربوط مي كند»(حقوق مدني:خانواده،ج1، 112).

ايرادي كه در تعاريف فوق به نظر مي رسد اين است كه نسب را به ارتباط و اتصال ناشي از تولد فردي از ديگري يا ثالث معرفي كرده اند ولي حقيقت اين ارتباط تبيين نشده كه آيا اين ارتباط ، يك رابطۀ اعتبا ري و قراردادي است يا امري تكويني و واقعي و چون در مقام تعريف بايد از الفاظ مبهم پرهيز شود از اين رو تعاريف فوق موجه به نظر نمي آيد. (علوي قزويني، 191:1374) . با توجه به عدم تعريف ماهيت نسب از سوي شارع يا قانونگذار شايد بتوان ادعا كرد كه مقنن در رابطه با حقيقت نسب از عرف پيروي نموده و همان معنايي كه عرف از نسب بدست مي دهد را شناسايي نموده است؛ زيرا اگر مقنن، اصطلاح ديگري غير از معناي عرفي نسب، در نظر داشت ،منطق تقنين اقتضا مي نمود كه معني مورد نظر خويش را بيان نمايد تا تأخير بيان از زمان احتياج، لازم نيايد. و به اصطلاح اصولي در مورد عنوان نسب حقيقت شرعيه قانوني وجود ندارد با توجه به همين مطلب معلوم مي شود كه تعاريف مذكور در صدد تبيين حدود معناي عرفي نسب برآمده اند(همان).

 

چ :ماهيت عرفي نسب

الف – از نظر فقهي

 

از نظر فقهي نسب، يك امر طبيعي است و در عرف اجتماعات پيش از ظهور اسلام از تكون يك انسان از تركيب نطفۀ دو انسان ذكور و اناث حاصل مي شده است هر چند درباره اي اديان و نزد بعضي ملل، براي آن كه نسب از اعتبار حقوقي و نفوذ اجتماعي برخوردار باشد، كم و بيش وجود شرايطي نيز ضروري بوده است، 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دسته‌ها: دسته اصلی