دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 درخواست طلاق زوجه با استفاده از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی

 واکر می باشد و میل جنسی هم دارد و نعوظ هم دارد به هیچ وجه آثار فلج شدگی و قادر نبودن بر انجام عمل مقاربت را مرتفع نخواهد کرد و نخاع آسیب دیده به طور تمام انتظاری به بهبودی آن نیست .
ثالثاً آنچه که فرجام خواه بیان داشته به هیچ وجه متضمن ادعای اینکه قادر به انجام عملی جنسی است نبوده و صرفاً مطالب عنوان شده از ناحیه وکیل وی در مراحل قبلی بوده که با عنایت هایی که از ناحیه خانواده زوج صورت گرفته و مراجعاتی که به پزشکان داشته اند و تلاش آن ها جهت بهبود حال بیمارشان و تقویت روحیه وی صورت گرفته و درنتیجه کلیه مدارک پزشکی موجود از ناحیه خانواده مشارالیه تحصیل گردیده و همان ها نیز در خور توجه بوده و هم مورد بررسی قرار گرفته که مستفاد از تمامی اوضاع و احوال پرونده جای تردید ندارد که فرجام خواه به فرض اینکه از جهت برخی عوارض ناشی از فلج موصوف بهبود هایی حاصل گردیده و یا اینکه در آینده هم موارد بهبود یافتگی پیشرفت هم داشته باشد هیچ دلیل و مدرکی که ثابت نماید انجام مواقعه نیز مقدور وی می باشد فعلاً و یا اینکه در آینده نزدیک یا دور هم این امکان هم وجود دارد اقامه نگردیده و بلکه از همان اسناد و مدارک قطع به عدم تحقق آن محرز است و در چنین وضعیتی معلوم است که درخواست ارجاع امر به پزشکی قانونی هیچ توجیهی ندارد بنا به مراتب هرچند که تردیدی در تحقق اسباب عسر و حرج زوجه وجود ندارد لیکن به لحاظ اینکه عسر و حرج مزبور ناشی از قصد و اراده زوج نبوده و  به زندگی خود زوج لطمه وارد شده که در این حالت عسر و حرج زوجه در صورت بذلی که زوج را وفق موازین راضی به طلاق نماید می تواند حکم حاکم را در پی داشته باشد فلذا به جهت مذکور دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد جهت رفع نقص مزبور به همان دادگاه محول می گردد .
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور – غروی نائینی .
رأی اکثریت – دادنامه فرجام خواسته هم از حیث نقص در تحقیقات و هم از حیث ماهیت مخدوش است زیرا حسب محتوای پرونده ، خواهان به دو دلیل متقاضی صدور حکم طلاق است : ۱- به دلایل تحقق بند ۲ از شروط ضمن عقد نکاح۲- به لحاظ عسر و حرج حاصل از عدم توانایی جنسی از ناحیه زوج به علت قطع نخاع ، اما تحقق شرط ضمن عقد منتفی است زیرا به فرض صعب العلاج بودن بیماری حادث شده بر زوج در اثر حادثه سقوط از درخت برای زوجه مخاطره آمیز نیست زیرا فهم عرفی از بند ۳ شرط از شروط ضمن عقد این است که نوع بیماری موجود در زوج برای زوجه ایجاد مخاطره نماید مانند امراض مسری صعب العلاج همانند ( ایدز، هپاتیت و …) نه بیماری عدم توانایی حرکت جسمی و یا جنسی ، دیگر اینکه به فرض صدق عدم توانایی جنسی زوج از شقوق تبصره ماده ۱۱۳۰ ق.م در اوراق

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درخواست طلاق زوجه با استفاده از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی  

دسته‌ها: دسته اصلی