دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

باشند(گره‌هایی که به عنوان دروازه و یا سردسته[1]  انتخاب می‌شوند)، چون بیشتر مسیرهااز این گره‌ها عبور می‌کنند، لذا نرخ ارسال بیت‌ها از این گره‌ها، نسبت به گره‌هایی که در شبکه‌هاي‌سیم‌بندي شده این موقعیت را دارند، کمتر است[16].

یکی دیگر از خواص قابل ذکر در شبکه‌هاي موردي، تحرك گره‌ها و همبندي پویا است. از آنجایی که گره‌ها می‌توانند آزادانه حرکت کنند، لذا همبندي شبکه به طور تصادفی و پیش‌بینی ناپذیري می‌تواند به سرعت تغییر کند. پیوندها می‌توانند دوطرفه و یا یک‌طرفه باشند.(شکل 2-7)

 

شبکه را ترك کنند و یا خود را به حالت خاموش درآورند. پروتکل‌هاي مسیریابی شبکه‌هاي موردي سیار باید زمان همگرایی را پس از تغییر همبندي را به حداقل برسانند. زمان همگرایی در شبکه‌هاي موردي معمولاً بحرانی است. چرا که در صورت ایجاد وقفه در تغییر همبندي و عدم همگرایی سریع در شبکه، امکان خطاي مسیریابی و خطر حمله افزایش می‌یابد[14].

مورد دیگري که در شبکه‌هاي سیار مطرح است، مسأله تامین انرژي است. در شبکه‌هاي موردي سیار به دلیل عدم وجود زیرساختار که در شبکه‌هاي سیم‌کشی تقویت سیگنال‌ها را برعهده دارند، خود گره‌ها که تنها عناصر موجود در شبکه هستند باید انرژي لازم را تأمین کنند. گره‌ها در شبکه‌هاي موردي سیار انرژي و توان خود را از باتري‌ها و یا دیگر منابع تمام شدنی به دست می‌آورند لذا یکی از موارد مهم و مورد بحث مسأله تأمین انرژي و مدیریت آن می‌باشد. گره‌ها عمدتاً سیار هستند و یا کامپیوترهاي کیفی و …، که به دلیل کوچک بودن این وسایل شارژ باطري آنها هم کم است، بنابراین یکی از مشکلات موجود کم بودن توان باطري است.

مسأله دیگر این است که برخی گره‌ها بدلیل واقع شدن در برخی موقعیت‌ها (مانند ابتداي دسته‌هاو دروازه‌ها)  که در مسیرهاي بسیاري شرکت می‌کنند، انرژي خود را به سرعت از دست می‌دهند و به دلیل اتمام باطریشان از شبکه خارج می‌شوند[14].

یکی از موضوعات مهم، مسیریابی در شبکه موردي سیار است. شکل زیر مسیر را از یک گره به گره دیگر نشان می‌دهد.

[1] Cluster-Head

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی