دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در بین کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد

 

عوامل کنترل درون فکنی شده، کنترل جامع، انگیزاننده های درونی و میزان احساس موفقیت و بین سبک هویت سردرگم اجتنابی با بی انگیزگی ارتباط معنی داری مشاهده گردید.

بیرامی (1389) در پژوهشی با هدف مقایسه سبک های هویت، انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر، نتایج نشان داد که بین سبک اطلاعاتی و سردرگم در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد. بین هویت تعلیق یافته، هویت زود شکل زود شکل یافته و هویت آشفته در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.

امیدیان و شکرکن (1383) نيز در بررسي وضعيت هويت بين دانش آموزان دختر  و پسر نشان دادند كه از نظر هويت كلي، تنها هويت سردرگم بين دو جنس به طور معني دار متفاوت بود و پسران نمره هاييبالاتر از دختران به دست آوردند. در بعد اعتقادي، در هيچ حالتي تفاوت معني دار نبود، ولي در روابط بينفردي نمره هويت مغشوش در پسران بيشتر بود.

همتي (1381) در پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه استرس شغلي و رضايت شغلي كاركنان بهداشت و درمان صنعت نفت نتيجه‌ مي‌گيرد كه رضايت شغلي باعث افزايش بهره‌وري در كاركنان مي‌شود، فرد نسبت به سازمان متعهد مي‌شود، سلامت فيزيكي و ذهني فرد تضمين مي‌شود ، روحيه افراد افزايش مي‌يابد و مهارت‌هاي جديد شغلي را به سرعت از طريق آموزش فرا مي‌گيرند و با سوانح روبرو مي‌شوند.

 

جمع بندی:

سبک هویت به این اشاره دارد که افرادنقشفعاليرادرساختنتفكرخودنسبتبهواقعيتيكهدرآنزندگي مي­كنندايفامي­کنند و رضايتشغلياحساسمثبتومنفيونگرش­هاييكهدرباره­يشغلوجود دارد را منعكسمي­كند. پژوهشگران عقیده دارند که هوش هیجانی[1]، افراد را برای مقابله با مشکلات آماده می کند و باعث تقویت رفتارهای مثبت و سازگارانه می شود. همچنین هوش هیجانی به احساس ذهنی تعلق داشتن، پذیرفته شدن و مورد علاقه، عشق و محبت قرار گرفتن اطلاق می گردد و برای هر فرد یک رابطه امن را بوجود می آورد که در این رابطه ویژگی های اساسی، احساس صمیمیت و نزدیکی است.

هويت، يكي از مهمترين مسائل و چالش هاي پيش روي جوامع در حال توسعه در طي فرآيند جهاني شدن و جهاني سازي خواهد بود و پرداختن به اين مقوله ضرورتي اجتناب ناپذير مي نمايد، چرا كه در صورت كوتاهي در اين مهم، با بوجود آمدن بحران هويت، شاهد بسياري از آشفتگي­ها و نابسامانيهای بنیان شکن خواهيم بود.

با توجه به اینکه تحقیق در مورد سبک های هویت و رضایت شغلی و ارتباط با هوش هیجانی، منجر به این خواهد شد که پژوهشگران به نتایجی در مورد نحوه برنامه ریزی برای کارکنان در سازمان و یا حتی گزینش و استخدام افراد دست یابند، که این امر منجر به افزایش بهره وری در سازمان نیز خواهد فصل سوم

[1]-Social Support

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در بین کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در بین کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی