دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

مفاهیم

1- 4- 1- علل رافع مسؤولیت کیفری

التزام به تقبل آثار عواقب افعال مجرمانه يا تحمل مجازاتي است كه سزاي مسئوليت كيفري افعال سرزنش آميز بزهكار به شمار مي­آيد؛ لكن به صرف ارتكاب جرم نمي­توان بار مسئوليت را يكباره بر دوش مقصر گذاشت، بلكه پيش از آن بايد بتوان او را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانسته، تقصيري را كه مرتكب شده است، نخست به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه كرد. توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوق­دانان «قابليت انتساب» می­نامند.

عوامل رافع مسئوليت عبارتند از: شرايط و خصوصياتي در شخص فاعل جرم كه مانع از قابليت انتساب رفتار مجرمانه به وي شده، به عدم مسئوليت و مجازات او منجر مي شود. به اعتقاد حقوق­دانان در عوامل رافع مسئوليت جزايي، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ مي­كند، اما به دليل عدم امكان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمي­توان مسئول شناخت و از مجازات او انتظار اصلاح يا اجراي عدالت؛ را برآورده كرد. بعضي از نويسندگان معتقدند در عوامل رافع مسئوليت كيفري، جرم با تمام عناصر تشكيل دهنده آن به طور كامل واقع مي شود، ولي به علت فقدان ادراك يا اختيار يا هر دو، مسئوليت كيفري تحقق نمي­يابد، در عوامل رافع مسئوليت، در واقع، عنصر معنوي جرم بعضي معتقدند كه محقق نشده و بدين ترتيب اصولاً جرمي تحقق نيافته است. بعضي ديگر از نويسندگان، ميان عوامل مختلف رافع مسئوليت جزايي تفكيك قائل شده و بعضي­ها فقط اراده مرتكب را زايل مي كنند(اجبار، اشتباه) كه چيزي را كه انجام مي­دهد نوشته­اند: خوب مي­فهمد. برعكس، در يكي از آنها مرتكب جرم نتوانسته است بخواهد، چه فرض اين است كه اختلال رواني وي مانع تشخيص خوب از بد است. در اين حالت اخير، شخص به حداقل قابليت اسناد نمي­رسد، در حالي كه در موقعيت­هاي ديگر، تنها اراده در حد مقتضيات قانوني نيست و در نتيجه عنصر معنوي جرم وجود ندارد(حبیب­زاده 1384. فصلنامۀ مدرس علوم انسانی).

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی