دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

نظریۀ تضاد

نظریۀ تضاد به طور کلی بر عواقب شخصی و اجتماعی تمرکز قدرت و ثروت در دست عده­ای محدود تکیه می­کند. نقطۀ عطف این نظریۀ آن است که گروه­های ثروتمند و قدرتمند جامعه دارای علاقۀ مشترک اقتصادی و سیاسی هستند و بیشتر برگزیدگان قدرت، از قدرت سیاسی خود برای تدوین و اجرای معیارهای قانونی حامی منافع خود استفاده و یا در واقع سوءاستفاده می­کند.

چامبلیس و سیدمن عقیده دارند که چنین شرایطی در هر جامعۀ پیچیده­ای که دارای نظام طبقاتی باشد، به وجود می­آید. از سوی دیگر، ریچارد کوئینی می­گوید که سرمایه داری مغرب زمین سرچشمۀ اصل این نابرابری­ها است؛ توجیه او از «نظریه تضاد» بر واقعیت جرم در آمریکا تکیه می­کند و برای تبیین میزان بالای جرم در آنجا، به چهار نکته اشاره دارد:

الف) برگزیدگان قدرت، رفتار کسانی را مجرمانه می­دانند که زندگی آنها را تهدید می­کند.

ب) برگزیدگان قدرت و ثروت از تعریف­های جرم برای حمایت از منافع خود استفاده می­کند.

ج) از آنجا که فرصت­های زندگی برای افراد فرودست جامعه محدود است، آنان ناچارند عملاً به انواع رفتارهایی که مجرمانه خوانده می شود، دست بزنند.

د) و بلاخره برگزیدگان قدرت، تدوین کننده نوعی ایدئولوژی هستند که مبین رفتار مجرمانه است؛ تا به این ترتیب فرودستان را که تعداد انها زیاد است، تحقیر کنند(ستوده، هدایت الله. میرزایی، بهشته. پازند، افسانه. 1389. 113).

 

 

2- 2- 3- نظریۀ انتقال فرهنگی

نظریۀ انتقال فرهنگی بر این نکته تاکید دارد که رفتار انحرافی از طریق معاشرت با دوستان ناباب آموخته می­شود. ادوین ساترلند بر این اعتقاد است که رفتار انحرافی از طریق «معاشرت با اغیار» یا «پیوند افتراقی» یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از مردم مانند جنایتکاران، آموخته می­شود. او می­گوید:”برای آنکه شخص جنایتکار شود، باید نخست بیاموزد که چگونه می­توان جنایت کرد”. در واقع فرایند یادگیری رفتار مجرمانه به وسیلۀ دوستان فرد مجرم تعیین می­شود. چهار گام زیر این فرایند را نشان می­دهند:

  1. رفتار مجرمانه، مانند دیگر رفتارهای معمولی در اثر کنش متقابل اجتماعی با دیگران به ویژه دوستان ناباب آموخته می­شود؛
  2. یادگیری رفتار مجرمانه هم مستلزم یادگیری تکنیک­های ارتکاب جرم مهم انگیزه­ها، سائق­ها و گرایش­های مناسب برای تبهکاری است؛
  3. رفتار مجرمانۀ فردی می­تواند از جنبه های خاصی مانند: فراوانی، اولویت، دوام و شدت تماس متفاوت باشد. هرچه تماس فرد با افراد یا گروه­های تبهکار بر حسب این چهار متغیر بالاتر باشد، احتمال رفتار مجرمانه بیشتر می شود؛

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی