دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

نظریۀ کنترل اجتماعی

کنترل اجتماعی[1] به مکانیزم­هایی اطلاق می­شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری و جلوگیری به کار می­برد. طرفداران نظریۀ کنترل اجتماعی می­گویند که باید به «رفتار مجرمانه» در جامعه توجه داشت نه همنوایی؛ زیرا زندگی روی هم رفته پر از وسوسه و فریب است. مردم فقط به این دلیل با هنجارهای اجتماعی همنوایی نشان می­دهند که جامعه قادر است، رفتار آنان را کنترل کند و اگر چنین کنترلی نبود، ممکن بود، همنوایی کمی وجود داشته باشد.

دورکیم بر این باور است که اگر در جامعه­ای همبستگی اجتماعی[2](نیروی کششی که افراد یک جامعه را به هم می­پیوندد) قوی باشد، اعضای آن احتمالاً با ارزشها و هنجارهای اجتماعی همنوا می­شوند؛ ولی اگر در جامعه­ای همبستگی اجتماعی ضعیف باشد، ممکن است مردم به سوی «رفتار مجرمانه» کشیده شوند. به بیان دیگر، افرادی که با اجتماع خود همبستگی دارند تمایل به تبعیت از مقررات آن دارند، درحالی که کسانی که از اجتماع بریده­اند، ممکن است، تمایل به نقص آن مقررات داشته باشند(ستوده، هدایت الله. میرزایی، بهشته. پازند، افسانه. 1389. 115).

با توجه به نظریه­های فوق می­توان چنین استدلال کرد که وقتی به تبیین پدیدۀ جنایی از دیدگاه جامعه شناختی می­پردازیم، باید بکوشیم این پدیده را برکنار از «احساس­ها و پیشداوری­ها» در نظر بگیریم و ملاحظات «اخلاقی» را کنار بگذاریم، در واقع کافی است که این تامل و اندیشۀ معروف «پاسکال» را یادآور شویم:«چند درجه جابجایی در عرض جغرافیایی همۀ تعبیر و تفسیرهای حقوقی را زیر و رو می­کند؛ یک طول جغرافیایی در تعیین واقعیت دخالت می­کند. قوانین حقوقی زمان­های خاص خود را دارا هستند… چه خنده­آور است، عدالتی که رودخانه­ای حدود آن را تعیین می­کند! و تنها براساس خرد و عقل هیچ یه خودی خود عادلانه و بجا نیست؛ با زمان همه چیز در هم می­ریزد. تنها دلیل درستی و بجای یک رسم این است که پذیرفته شده است. (ستوده، هدایت الله. میرزایی، بهشته. پازند، افسانه. 1389. 116)

آنچه که جرم نامیده می­شود تا حد زیادی بستگی به فرهنگ هر جامعه دارد. بنابراین چیزی که در یک فرهنگ جرم است ممکن است در فرهنگ دیگر جرم محسوب نشود. هیچ رفتاری ذاتا جرم نیست و فقط زمانی رفتاری جرم نامیده می­شود گه از نظر اجتماعی چنین تعریف شده باشد و تعریف نیز از زمانی به زمان دیگر، از مکانی به مکان دیگر، و از گروهی به گروه دیگر تفاوت بسیار پیدا می­کند. چیزی که در یک روزگار بدعت محسوب می­شود برای زمان دیگر ممکن است مقدس محسوب گردد. برای مثال در جامعه های جدید « صرع» نوعی نابهنجاری یا لااقل یک بیماری تلقی می­شود؛ ولی در اکثر جوامع ابتدایی این بیماری حاکی از صحت کامل و قدرت فوق انسانی بوده است.

[1]–  social control

[2]–  social cohsion

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی