دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

ماهیت علل رافع مسؤولیت کیفری

التزام به تقبل آثار عواقب افعال مجرمانه يا تحمل مجازاتي است كه سزاي مسئوليت كيفري افعال سرزنش آميز بزهكار به شمار مي­آيد؛ لكن به صرف ارتكاب جرم نمي­توان بار مسئوليت را يكباره بر دوش مقصر گذاشت، بلكه پيش از آن بايد بتوان او را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانسته، تقصيري را كه مرتكب شده است، نخست به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه كرد. توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوق­دانان «قابليت انتساب» می­نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراك و اختيار تعريف كرده­اند. بنابراين اگر مجرم مدرِك يا مختار نباشد مسئول اعمال خود نيست(اردبیلی، محمدعلی. 1377. 2- 74). براي اينكه مسئوليت جزايي به معناي اخص كلمه وجود داشته باشد بايد مجرم مرتكب تقصيري شده (مجرميت) و اين تقصير قابل اسناد [قابليت اسناد] به او باشد (استفانی، و دیگران. 1377. 1- 484).

عوامل رافع مسئوليت عبارتند از: شرايط و خصوصياتي در شخص فاعل جرم كه مانع از قابليت انتساب رفتار مجرمانه به وي شده، به عدم مسئوليت و مجازات او منجر مي شود. به اعتقاد حقوق­دانان در عوامل رافع مسئوليت جزايي، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ مي­كند، اما به دليل عدم امكان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمي­توان مسئول شناخت و از مجازات او انتظار اصلاح يا اجراي؛ عدالت را برآورده كرد (نوربها، رضا. 1387. 136 ).

عوامل رافع مسئوليت كيفري را شامل كودكي، جنون، اجبار، اشتباه، مستي، خواب و بيهوشي دانسته­اند(نوربها، رضا. 1387. 235). در چنين شرايطي به دليل رشد نيافتگي جسمي يا رواني يا حدوث عارضه­اي گذرا، فاعل جرم فاقد ادراك يا اختيار يا هر دو است و از اين رو، رفتار ارتكابي قابل انتساب به وي نيست.

هم چنان كه قبلاً گفتيم، بعضي از نويسندگان معتقدند در عوامل رافع مسئوليت كيفري، جرم با تمام عناصر تشكيل دهنده آن به طور كامل واقع مي­شود، ولي به علت فقدان ادراك يا اختيار يا هر دو، مسئوليت كيفري تحقق نمي­يابد، در عوامل رافع مسئوليت، در واقع، عنصر معنوي جرم بعضي ديگر معتقدند كه محقق نشده و بدين ترتيب اصولاً جرمي تحقق نيافته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی