دانلود پایان نامه

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران
دانلود پایان نامه در مورد:نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال 1384 لغایت 1394
پایان نامه نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران
پایان نامه ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن
پایان نامه بررسی تاثیر متقابل عقدبیع و قبض و تسلیم
پایان نامه علل افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی
پایان نامه بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول
پایان نامه حقوق خصوصی : تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران
پایان نامه حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا
پایان نامه حقوق : بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
پایان نامه ارشد حقوق: تمدید مواعد و مهلت­ ها در دادرسی مدنی
پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی
پایان نامه ارشد درباره:نقش تلویزیون در پیشگیری و ارتکاب جرم
پایان نامه بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص
پایان نامه کارشناسی ارشد تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا
پایان نامه طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل
پایان نامه بررسی قرارهای قابل اعتراض و غیر قابل اعتراض در دادسرا و دادگاه
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران
پایان نامه اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر کننده رأی
پایان نامه ارشد حقوق : حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر
پایان نامه تبلیغات بازرگانی درفقه امامیه،حقوق ایران وحقوق بین الملل
پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
پایان نامه ارشد حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت­ فکری در ماوراء جو
پایان نامه حقوق : برسی ساختارهای نوین در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایران
پایان نامه ارشد حقوق خصوصی: اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران
پایان نامه با موضوع:بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری ( با تأ کید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی)
پایان نامه مطالعه­ ی تطبیقی مفهوم عیب تولید در حقوق ایران ،آمریکا و فقه امامیه
دانلود پایان نامه:مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی حضانت د رایران وایتالیا
پایان نامه ارشد : آثار حقوقی حکم موت فرضی
دانلود پایان نامه:ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن
پایان نامه ارشد حقوق : اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)
پایان نامه حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی
پایان نامه ارشد حقوق :بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد
پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی
پایان نامه بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران
پایان نامه حقوق بین الملل: مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روش های پرداخت در تجارت بین الملل
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری
پایان نامه نقش تغـذیه در ارتکاب جـرم
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان
پایان نامه نقش توبه در سقوط مجازات
پایان نامه حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا
پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اهلیت اتباع خارجه
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان «بررسی علل و اثرات اعتیاد و روش های ترک آن به همراه بیوگرافی 2 تن از بیماران معتاد»
پایان نامه بررسی تاثیر تغییر جنسیت بر احکام فقهی و حقوقی فرد
پایان نامه تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تهدید علیه بهداشت عمومی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)
پایان نامه ارشد درباره:جایگاه امنیت درفقه اسلامی
پایان نامه حقوق : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک
پایان نامه حقوق: مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی استاد راهن
پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران
پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی
پایان نامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی
پایان نامه حقوق جرا و جرم شناسی: نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده
پایان نامه ارشد حقوق : « شرط عندالمطالبه و مقایسه آن با شرط عندالاستطاعه »
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز
پایان نامه حقوق : تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی
پایان نامه حقوق : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم
پایان نامه حقوق: نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای
پایان نامه وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )
پایان نامه ارشد درباره:مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی
پایان نامه حقوق: حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مسئولیت داور و مقایسه آن با مسئولیت قاضی در حقوق ایران
پایان نامه حقوق: ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع
پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران
پایان نامه ارشد حقوق جزا: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
دانلود پایان نامه حقوق خصوصی : اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
پایان نامه حقوق خصوصی : جایگاه اراضی ملی در انفال
پایان نامه حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری
پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری
پایان نامه آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت
پایان نامه کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه
دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه
پایان نامه کارشناسی ارشد علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران
دانلود پایان نامه : تحولات كیفرشناختی در قانون مجازات جدید
پایان نامه با عنوان ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
پایان نامه ارشد حقوق : تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن
پایان نامه فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
پایان نامه حقوق : موانع شکلی وماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری
پایان نامه مبانی و اهداف اجرای مجازات در ملأعام
پایان نامه ارشد حقوق: قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها
پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار
پایان نامه ارشد درباره:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان
پایان نامه حقوق : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
دانلود پایان نامه ارشد درباره:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران
پایان نامه حقوق : بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس
دانلود پایان نامه :بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392
پایان نامه فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد سازش و جایگاه آن در حقوق ایران
پایان نامه بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری
پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا
پایان نامه جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتكل الحاقی به كنوانسیون پالرمو
پایان نامه پروژه سیروس(حقوق ناظر بر تسلیحات لیزری در جنگ)
پایان نامه مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»
پایان نامه حقوق: استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها
پایان نامه بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل
پایان نامه حقوق : قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی
پایان نامه بررسی عقد مرابحه و کاربرد آن در عملیات بانکی
دانلود پایان نامه ارشد درباره:امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا
دانلود پایان نامه ارشد درباره:حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی
پایان نامه قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران
پایان نامه تعهد دولت‌ها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی و حقوقی قسامه در قانون مجازات 1392
لیست پایان نامه های دانلودی رشته حقوق – قسمت چهارم
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی و حقوقی عقود شانسی و احتمالی و مخاطره ای
پایان نامه تعیین شوک‏های سیاست­های پولی بر شاخص قیمت سهام
پایان نامه ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی
پایان نامه نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور
پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشت
پایان نامه بررسی عوامل موثر برگرایش جوانان(18-40سال)به مواد مخدر
پایان نامه جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی
پایان نامه قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب نظریه دولت در قانون اساسی ایران
پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی سقط جنین با تأکید برقانون جدید مجازات اسلامی سال 1392
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی
پایان نامه حدود استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران
پایان نامه ارشد حقوق: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان عقد ضمان
پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی
پایان نامه مطالعه تطبیقی غرر در قرارداد اختیار معامله
پایان نامه حقوق : علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان
پایان نامه ارشد حقوق خصوصی : مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد
پایان نامه ارشد : سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران
پایان نامه اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
دانلود پایان نامه حقوق : حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل
پایان نامه حقوق :بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری
پایان نامه حقوق : روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی
پایان نامه حقوق : بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین
پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
پایان نامه شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن
پایان نامه حقوق : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان
پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
پایان نامه حقوق گرایش خصوصی با عنوان مالكیت منابع آب در حقوق ایران
دانلود پایان نامه:بررسی تحولات مررو زمان کیفری در حقوق ایران
پایان نامه سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن
پایان نامه رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
پایان نامه با عنوان تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی
پایان نامه ارشد :میزان تاثیر برنامه های شبكه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم در استان چهارمحال و بختیاری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی حقوقی حضانت با مطالعه تطبیقی در فقه شافعی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات ها در حقوق ایران و انگلستان
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه نقش کادر اداری دادگاه در جریان دادرسی مدنی در دادگاه­های ایران
پایان نامه حقوق : بررسی تطبیقی ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران
پایان نامه حقوق : بررسی سیاست جنایی دولت ، قوانین جاری و خلا های قانونی موجود در حمایت از بزه دیدگان
پایان نامه مطالعه تطبیقی حقوق شهروندان غیر مسلمان اهل کتاب با غیرمسلمانان
پایان نامه حقوق خصوصی: دعاوی سهامداران علیه شركت و مدیران شركت سهامی
دانلود پایان نامه حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392
پایان نامه ارشد حقوق: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران
دانلود کامل پایان نامه کارشناسی ارشد تحولات كیفرشناختی در قانون مجازات جدید
دانلود پایان نامه:آشنایی مردم و قضات دادگاه ها با تکالیف دادستان
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اثر اكراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

 

پایان نامه با عنوان بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران
پایان نامه ارشد حقوق: فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
پایان نامه حقوق درباره:تلقیح مصنوعی و اجاره رحم
دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران
پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری
پایان نامه حق بر هوای

دسته‌ها: دسته اصلی