دانلود پایان نامه

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

پاك و الزام دولت در فراهم نمودن آن در پرتو حقوق شهروندی
پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392
پایان نامه حقوق: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
پایان نامه حقوق بین الملل : بررسی اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران
پایان نامه با موضوع بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی
پایان نامه حقوق بین الملل : مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقتنامه­ های بین­ المللـی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
پایان نامه بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود
پایان نامه برررسی واقعه‌ی عاشورا به عنوان یک منبع فقهی
پایان نامه حقوق: احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه
پایان نامه حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان
پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری
پایان نامه ارشد :بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی
دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
پایان نامه نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم
پایان نامه حقوق:نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان
پایان نامه نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با سوئیس و ایالات متحده آمریکا
دانلود پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی : قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات 1392
پایان نامه حقوق خصوصی : شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها
دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی
پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی
پایان نامه حقوق خصوصی: مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر

 

 

دانلود پایان نامه : سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن
پایان نامه حقوق: حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه
پایان نامه نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی
پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس
دانلود رایگان متن کامل پایان نامه:بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی
پایان نامه با موضوع افراز منافع و دیون در حقوق ایران و فقه امامیه
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی حقوقی زندانیان درحقوق داخلی با نگرش بر اسناد بین الملل
پایان نامه بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل
دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن
دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده
پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی
پایان نامه تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین
دانلود پایان نامه حقوق : جایگاه عمل نوعاً كشنده در توصیف قتل در حقوق كیفری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل حقوقی و جرم شناختی اسید پاشی در نظام کیفری ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها
دانلود پایان نامه حقوق درباره:تاثیر رویه قضایی در تفسیر قرارداد قرارداد
پایان نامه حقوق : جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی
پایان نامه با عنوان وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر
پایان نامه با عنوان بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت
پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی مساله رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع در فقه و قانون مدنی ایران
دانلود پایان نامه حقوق : بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی
دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
بررسی مسئولیت بین المللی اشخاص و مقامات رسمی دولتهای ناتوان
پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نكاح مسیار،با تمركز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
پایان نامه مطالعه تطبیقی ایحاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی تأثیر رسانه­ های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل : بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل
پایان نامه بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد
دانلود پایان نامه:تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات در نظام حقوق کیفری ایران
پایان نامه با موضوع:درخواست طلاق زوجه با بهره گرفتن از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی
پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست
پایان نامه بررسی تطبیقی قوه­ی مقننه ایران، عراق و تونس
پایان نامه حقوق : بررسی نقش عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان
پایان نامه ارشد با موضوع :جایگاه امنیت درفقه اسلامی
پایان نامه ارشد : نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان
پایان نامه حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران
پایان نامه مالکیت فکری و حقوق کودک
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم نسل کشی در اساسنامه ایران و بین الملل کیفری
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر كشورها
پایان نامه با موضوع اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز
دانلود پایان نامه حقوق : مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال
پایان نامه حقوق : مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی
پایان نامه حقوق خصوصی : نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
پایان نامه جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی
دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت
پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم ترک انفاق به همسر
پایان نامه حقوق با موضوع:سیمای جنایی شهرستان اردل
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه1386-1390
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و مصر
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران
پایان نامه با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
پایان نامه با عنوان حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی
پایان نامه مفهوم، جایگاه و اعتبار سند الکترونیکی
پایان نامه ارشد : بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا
پایان نامه حقوق خصوصی با موضوع مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن
پایان نامه حقوق : تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
پایان نامه حقوق : نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی
دانلود پایان نامه در مورد:بررسی اخراج شریک در شرکت های تجاری و آثار انحلال شرکت بر آن
پایان نامه حقوق خصوصی: تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا
پایان نامه حقوق : بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی
پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان
دانلود پایان نامه حقوق : تحلیل حقوقی جرم شناختی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی
پایان نامه دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی
دانلود پایان نامه اجل در اسناد تجاری
پایان نامه نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان
پایان نامه با عنوان بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان
پایان نامه ارشد حقوق :سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران
پایان نامه آسیب شناسی نظام پارلمانی در حقوق ایران
پایان نامه با موضوع بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی
دانلود پایان نامه حقوق : حق انسان در محیط زیست
پایان نامه ارشد : تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا
پایان نامه موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی
پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

 

پایان نامه بررسی حقوقی روند قانون تعین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پایان نامه حقوق : بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی
پایان نامه حقوق : سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی
پایان نامه «مقیاس تجاری» بر مبنای تریپس با تکیه بر دعوای آمریکا علیه چین
دانلود پایان نامه در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی
پایان نامه حقوق : تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی
پایان نامه ارشد حقوق جزا: روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامی
پایان نامه حقوق : بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
پایان نامه حقوق :صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها
پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان نقش توبه در حدود قصاص و دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید
پایان نامه بررسی مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران
پایان نامه تاثیرانواع اشتباه در قتل عمد و بررسی تطبیقی رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی
پایان نامه حقوق : بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جبران خسارت بازداشت
پایان نامه حقوق خصوصی : بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران
پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
پایان نامه حقوق: تخلفات اداری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن
پایان نامه بررسی نقش و جایگاه اتحادیه حمل و نقل بین المللی هوایی
پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت كیفری از حقوق ثبت
پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی ماهییت و شرایط و آثار بیمه مسئولیت
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی حقوقی تعامل کارگزار و مشتری (اصیل) در بورس
پایان نامه حقوق: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
پایان نامه حقوق: بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو 1930
پایان نامه حقوق : حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
پایان نامه شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن
پایان نامه با عنوان اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی
دانلود رساله دکترای:مبانی تدوین الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی
پایان نامه سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران
پایان نامه ارشد حقوق با موضوع بررسی شرایط ضامن معتبر
پایان نامه تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتكاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز
پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری
پایان نامه بررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003 تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر میدان مشترک گازی ایران و قطر
پایان نامه ارشد حقوق: شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی
پایان نامه بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و تأثیر آن بر حقوق بین الملل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری
پایان نامه ارشد حقوق: مصونیت بانک­های مرکزی در حقوق بین ­الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا
پایان نامه انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل
پایان نامه سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی
پایان نامه خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی
پایان نامه حقوق : مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال
پایان نامه حقوق خصوصی با موضوع جلب ثالث
دانلود پایان نامه ارشد درباره: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند
پایان نامه حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
پایان نامه بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران
پایان نامه حقوق: مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و

دسته‌ها: دسته اصلی