دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی

 

صاحبنظران و اندیشمندان حقوق بین‌الملل، به موجب بند 4 از ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تشکیل دهنده­ی یکی از منابع حقوق بین‌الملل تحت عنوان دکترین می­باشد. بسیاری از قطعنامه­های سازمان ملل متحد موید این امر بوده اند؛ به علاوه دیوان بین‌المللی دادگستری در دو قضیه مهمی که در مورد حق تعیین سرنوشت بوده و برای اخذنظر مشورتی به دیوان ارجاع شد (قضایای نامبیا و صحرای غربی)، بر اهمیت حقوقی این اصل به عنوان قاعده آمره صحه گذاشته است. با این وجود در حال حاضر می­توان گفت که موضوع قاعده آمره بودن اصل حق تعیین سرنوشت منتفی گردیده و باید این اصل را از جمله «تعهدات   عام الشمول» دانست. دیوان بین‌المللی دادگستری در آراء گوناگونی از جمله در رای مربوط به تیمور شرقی در سال 1995، ودر رای مشورتی دیوان بین‌المللی در سال 2004 در قضیه دیوار حائل در سرزمین­های فلسطینی اصل حق تعیین سرنوشت را دارای «ویژگی عام الشمول» دانست. بدین معنا که این حق از      الزام آوری قواعد برخوردار نیست ولی ازجمله اصول اساسی حقوق بین‌الملل معاصر است که همه دولت­ها برای رعایت ان در برابر کل جامعه بین‌المللی متعهد هستند .

گفتار دوم : ابعاد حقوقی حق تعیین سرنوشت

امروزه بسیاری از محققین و صاحبنظران پیرامون اصل تعیین سرنوشت آن را به دو بعد داخلی و خارجی قابل تعمیم می­دانند. بر این اساس، حق تعیین سرنوشت دارای دو مصداق عمده یعنی حق مردم برای تعیین سرنوشت خارجی و حق مردم برای تعیین سرنوشت داخلی خود می باشد . اما نکته مهم و حائز اهمیت در این جا، این است که تا سال 1980 حق تعیین سرنوشت اغلب در بعد خارجی آن ودر مصادیق عمده­ای مانند تحت استعمار و فقدان قیمومت، مردم سرزمین­های اشغالی و مردم تحت سلطه رژیم­های نژاد پرستی محور توجه بوده است. به طور کلی، رویه سازمان ملل متحد در مورد اصل حق تعیین سرنوشت نشان می­دهد تا به حال اساساً این اصل در ارتباط با وضعیت­های استعماری، تبعیض­نژادی و سرزمین­های پذیرفته شده، اعمال حق تعیین سرنوشت را باید در دو حوزه استعمار و غیر استعمار از یکدیگر تفکیک نمود.

حقوق­دانان در پذیرش این قاعده اتفاق نظر دارند که حق تعیین سرنوشت خارجی به سرزمین­های مستعمره، حق استقلال و تشکیل دولت مستقل را می­دهد. جدا از این، سرزمین­های مستعمره می­توانند از دیگر اشکال حق تعیین سرنوشت بهره گیرند و در این ارتباط اسناد ملل متحد به صراحت اعلام داشته اند که استقلال سرزمین­های مستعمره تنها ساز و کار و شیوه اعمال حق تعیین سرنوشت نیست؛ در قطعنامه­های 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی