دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی

 

تیم امنیتی یک مل عمومی برای تیمهای پاسخگویی به رخدادهای امنیتی محسوب نمی شوند. در این مدلها عملیات متمرکز یا گروهی که به صورت رسمی مسئولیت تدارک و هماهنگی سرویسهای امنیتی را بر عهده بگیرد وجود ندارد.

بررسی کنندگان رخدادهای امنیتی به وجود آمده معمولا مدیران شبکه و پشتیبانان میزبانی و شبکه می باشند.  در این سیستمها ، شبکه و مدیران امنیتی به صورت غیر جدی به امور امنیتی می پردازند و حوزه عملیاتی آنها موارد امنیتی داخلی و خارجی را شامل می شود. به عنوان نمونه این میران امنیتی به امورات کلی نظیر کنترل دیواره های آتش و آنتی ویروس ها و بررسی دسترسیهای از راه دور و تست نفوذ رسیدگی می کنند.

  • ساختار سازمانی گروه گسترده داخلی پاسخگویی به رخدادها

این مدل از گروه پاسخگویی به رخدادهای امنیتی در مجموعه های بزرگ و گسترده نظیر سازمانهای دولتی و دانششگاهها قابل پیاده سازی می باشد. در همه ساختارها اصلی ترین وظیفه مدیر تیم پاسخگویی به رخدادها ایجاد و برقراری هماهنگی بین اعضا گروه می باشد.

امور مدیر تیم پاسخگویی به رخدادها و فعالیتهایش در ارتباط با سایر قسمتهای سازمان از جمله مدیران سطح بالا و مدیران منابع انسانی و مشاوران حقوقی و مدیران روابط عمومی یا سایر قسمتهای مرتبط می باشد. در این مدل نیز اعضا تیم پاسخگویی هدف اصلی سازمانها و قسمتهای دیگر برون سازمان جهت برقراری ارتباط می باشد. در این مدل اعضا تیم پاسخگویی نیز از میان سایر کارکنان شناسایی می شوند و این کارکنان بخشی از زمان کاری خود را به امور مورد نظر تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی می پردازند که این زمان بر حسب موردهای مختلف متفاوت است و این کارکنان به دو مدیر سطح بالا گزارش می دهند که یکی مدیر تیم پاسخگویی به رخدادها می باشد و یکی مدیر واحد مربوطه خود می باشد.

در این مدل اعضا خارج از درون تیم پاسخگویی به رخدادهای می باشند و آنها به عبارتی چشمها و گوشهای گروه پاسخگویی می باشند. یکی از اهداف اصلی مدیر تیم پاسخگویی گسترده ایجاد هماهنگی بین چندین نقطه از سازمان می باشد. همچنین شناسایی رخدادها و ارائه پاسخ مناسب به آنها نیز از جمله وظایف گروه پاسخگویی می باشد. در این مدل سازمان باید تصمیم بگیرد چه تعداد از کارکنان در هر قسمت می بایست با گروه پاسخگویی به رخداهای امنیتی همکاری لازم را داشته باشد.

در ساختار سازمان اعضا گروه می توانند به امور مختلف بپردازند به عنوان نمونه یک گروه ممکن است مسئولیت آسیب پذیری و آنالیز رخدادها را در محیط سیستم عامل ویندوز بر عهده بگیرد در حالیکه تعدادی دیگر مسئول توسعه و ایجاد ارتباطات مناسب در سازمان می باشند. که در هر صورت کارکنان جهت پیاده سازی اهداف و  اجرا نیاز به آموزش های مختلف دارند.

ارتباطات میان اعضای تیم در این مدل به صورت خیلی جدی و حیاتی در این مدل نقش اساسی ایفا می نماید. که در این راستا تیم گسترده پاسخگویی نیازمند برقراری ارتباطاتی امن و مطمئن از طریق سرویسهایی نظیر ایمیل های امن و سیستمهای تلفن امن و همچنین جلسات مجازی که می بایست به صورت جدی و منظم برگزار گردد تا اعضا تیم احساس ارتباطاتی پیوسته و جدی را دائما داشته باشند که در این راستا جلساتی حضوری نیز ضروری می باشد.

آنچه بسیار مهم و ضروری است پاسخ سریع و به موقع به رخدادهای امنیتی به وجود آمده توسط گروه می باشد چرا که اگر ارتباطات سازمان بسیار عمیق باشد یا ساختار سلسله مراتبی سازمان طولانی باشد اعضا تیم نخواهند توانست کارایی و اثربخشی لازم را در هنگام بروز رخدادها داشته باشند. که جهت رفع این مشکل می توان از توابع و دستورالعملهای عمومی تدوین شده استفاده کرد که کارکنان در قسمتهای مختلف می توانند بر حسب موقعیت های مختلف اقدامات لازم را به عمل بیاورند.]5[

  • سرویسهای قابل ارائه توسط مدل گسترده پاسخگویی به رخدادها

سرویسهای قابل ارائه در این مدل به دو دسته سرویسهای اصلی و سرویسهای جانبی تقسیم می شوند که سرویسهای اصلی شامل موارد ذیل می شوند:

هشدارها و اطلاع دهنده ها آنالیز رخدادها پشتیبانی پاسخ به رخدادها هماهنگی در ارائه پاسخ به رخدادها بررسی آسیب پذیری و هماهنگی لازم در هنگام بروز رخداد.

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی – سایت ارشدها – سایت ارشدها 

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات و مدیریت: طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی

دسته‌ها: دسته اصلی