دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 

جدول4-12)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر فعالیت اطلاعاتی و عجین شدن با شغل

  اطلاعاتی عجین شدن با شغل
اطلاعاتی           ضریب همبستگی پیرسون

معناداری

تعداد

1

 

200

**0.269

0.000

200

عجین شدن با شغل ضریب همبستگی پیرسون

معناداری

تعداد

**0.269

0.000

200

1

 

200

**: معنادار در سطح 0.01

 

با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص است که بین فعالیت اطلاعاتی سایبرلوفینگ و عجین شدن با شغل، رابطه‏ای معنادار در سطح 0.01، و به شدت 0.269 وجود دارد.

سؤال 6. آیا بین فعالیت اطلاعاتی سایبرلوفینگ و تعهد سازمانی کارکنان رابطه‏ی معناداری وجود دارد؟

صفر را نمی‏توان رد کرد. بنابراین، نتیجه می‏شود بین سرگرمی و فراغت و رضایت شغلی همبستگی معناداری وجود ندارد.

سؤال8. آیا بین فعالیت‌های سرگرمی و فراغت سایبرلوفینگ و عجین شدن با شغل رابطه‏ی معناداری وجود دارد؟

جدول4-15)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر شادی و شرایط و متغیرهای محیط کار

  سرگرمی و فراغت عجین شدن
سرگرمی و فراغت                              ضریب همبستگی پیرسون

معناداری

تعداد

1

 

200

0.07-

0.925

200

عجین شدن ضریب همبستگی پیرسون

معناداری

تعداد

0.07-

0.925

200

1

 

200

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دسته‌ها: دسته اصلی