دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی


 

پاسخ: از مطالبي كه پيش از اين بيان شده ، جواب اين شبهه واضح است اما به طور خلاصه مي گوئيم تلقيح اسپرم اجنبي قطعاً از موضوعات مربوط به فروج است . زيرا اسپرم از فرج مرد گرفته شده و به فرج زن بيگانه منتقل مي شود . بنابراين از امور مربوط به فرج است و تحت آيه وجوب حفظ فرج باقي مي ماند : ولذا حفظ فرج ( حتي در صورتي هم كه زوج متصدي عمل باشد ) نسبت به تلقيح مصنوعي با اسپرم اجنبي واجب است . و عمل به آن حرام مي باشد (  روحاني علي آبادي،1377: 298 ) .

به بعارت ديگر شبهه سوم بيان ديگري است از شبهه قبل .

 

نظر برگزيده :

حكم قضيه را مي توان از آيات شريفه قرآن و اخيار چنين استنباط كرد :

براساس آنچه از آيات قرآن در خصوص حفظ فرج از غير شوهر به طور اعم و همچنين از اخبار و احاديث موجود استنباط مي گردد اين است كه تلقيح مصنوعي با اسپرم غير شوهر مجاز نباشد كه اين نظر مورد تاييد فقها و مراجع تقليد نيز است و به عقيده فقها در شرع اسلام فرج و آلت تناسلي زن ، چون مبداء تكون طفل است ، مسأله با اهميتي تلقي مي گردد و اگر در جواز تلقيح با اسپرم بيگانه ترديد شود ، راهي براي اجراي اصول برائت و اباحه وجود ندارد و به اين ترتيب براساس اين نظر تلقيح مصنوعي با اسپرم غير شوهر مجاز نيست .

 

بخش اول :آثار حقوقي بر تلقيح با اسپرم شوهر

3-1-آثار غير مالي

3-1-1 – نسب

الف- نسب از نظر لغوي

صاحب جواهر در تعريف نسب مي نويسد « هوالا اتصال بالولادت باسماء احد شخصين الي الآخر كلأب والاين او بانتهائها الي ثالث». يعني نسب عبارت است از منتهي شدن ولادت شخصي به ديگري مانند پدر و پسر يا انتهاي ولادت دو شخص به ثالث مانند دو برادر و پدر . (نجفي، 7:1367).

ايرادي كه در توصيف فوق به نظر مي رسد اين است كه اتصال ولادت در حقيقت منشاء اعتبار رابطۀ نسبي اند ولي در حقيقت نسب امري است كه از اتصال ولادت التزاع مي شود، لذا در اين تعريف بين امر اعتباري و منشأ اعتبار خلط شده است (علوي قزويني ،191:1364)

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دسته‌ها: دسته اصلی