دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی


 

در احكام اسلام ، موضوع تلقيح مصنوعي به ترتيبي كه امروز از جهت علمي و عملي مطرح است ، سابقه نداشته است ؛ بنابراين ، عنوان « تلقيح مصنوعي » را در متون منابع اسلامي و در اخبار و احاديث صدر اسلام نمي توان يافت تا به صورت منصوص مستندي در تائيد يا رد آن ارائه كرد ؛ ولي در زمينه حامله شدن زن از زن ديگر به وسيله مساحقه و همجنس بازي كه بعضاً اين عمل باعث حامله شدن زن مورد مساحقه مي شده و همچنين در زمينه عمل ناشي از تفحيذ كه سبب حامله شدن زن مي گرديد مصاديق و احكامي رسمي مي توان يافت كه با تلقيح مصنوعي مشابهت دارد (رضانيا :37).

. امام خميني در تحرير الوسيله اين گونه مي فرمايد :

« سحق عبارت از اين است كه زن بازن وطي نمايد ؛ ثابت مي گردد به وسيله آنچه كه لواط به آن مي شود و حد آن صد جلده است . به شرط بلوغ و عقل و اختيار باشد يا نه و بعضي گفته اند در محصنه رجم است و بين فاعله و مفعوله و كافر و مسلمه فرقي نيست (موسوي الخميني ،21:1380).

اگر مرد زوجه اش را وطي كند سپس اين زن با دختر باكره اي مساحقه نمايد و فرد باكره حامله شود ، پس فرزند مال وطي كننده و مرد صاحب نطفه است . و اين صبيه بعد از وضع حملش در صورتي كه موافق بوده با توجه به نكات عنوان شده ملاحظه مي شود كه باروري زن از راه غير طبيعي و بدون مواقعه جنسي عملاً در اسلام تحقق يافته و فرزند ناشي از اين لقاح مصنوعي در حدود ضوابط زمان خود آثاري به وجود آورده كه به هر حال طفل ناشي از آن به صاحب اسپرم ملحق گرديده است با توجه به پيشرفت علوم و فنون و پيدا شدن مسائل جديد نظير تلقيح مصنوعي در بين فقهاي اماميه و ساير فرق اسلامي اين گونه مسائل خصوصاً مسأله تلقيح مصنوعي به شكل علمي مطرح گرديده و منجربه نظريات متفاوت شده است (امامي،383:1349).

 

 

 

1-2-4- اقسام تلقيح مصنوعي به حصر عقل

در رابطه با تلقيح مصنوعي اقسام مختلفي ذكر شده است هم از ديدگاه پزشكي و هم از نظر فقهي و حقوقي ، اما با توجه به اينكه فقها و حقوقدانان تقسيماتي را كه ارائه كرده اند به لحاظ حصر عقلي است برخي از اين اقسام تحقق خارجي ندارند هر چند ممكن است در آينده اين فروض هم محقق شوند(حرم پناهي،141:1376) . بحث اصلي ما در اين رساله منحصر به فروضي است كه به لحاظ پزشكي عملي شده اند بنابراين در يك تقسيم بندي كلي بايد گفت تلقيح مصنوعي به سه گونه اصلي قابل فرض است :

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دسته‌ها: دسته اصلی