دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی


 

نتيجه گيري

1- وجوب حفظ فرج و اشراف آن به زنا و نگاه با عام بودن دلالت منافات دارد .

2- مستلزم ترجيح بلا مرجع است .

3- موجب تخصيص اكثر است .

4- با اراده خداوند كه تبعيت از دلالت تمام مصاديق است نه برخي از آنها منافات دارد

5- براي ا نصراف دلالت عام به بعضي از مصاديقش يا بايد قرنيه داخله و يا قرنيه خارجيه وجود داشته باشد اما چون هيچ يك از آنها وجود ندارد و يا در صورت موجود بودن فاقد اثر هستند ، لذا حاصل نمي شود .

در نتيجه آيات حفظ فرج به دلالت عام خود باقي مي مانند و كليه مصاديق را به طور يكسان و علي السويه در بر مي گيرد .

نتيجه دوم : شك مي كنيم كه آيا تلقيح اسپرم اجنبي يا انتقال نطفه متشكل از اسپرم اجنبي ، با وجود حفظ فرج منافات دارد و يا نه . در اينجا چون شبهه بدويه شكل گرفته است و اصل حاكم در اين شبهات « اصاله الاباحه » است لذا به مباح بودن اين عمل حكم مي كنيم (  بجنوردي، بي تا:225).

جواب : همانطور كه تا اينجا بحث كرديم : براساس آيات قرآن كريم ، حفظ فرج از همه گونه اعمال و از همه كس ، غير از همسر و كنيز واجب است و اثبات كرديم كه اين قاعده عام است و هر امري را كه مربوط به فروج باشد را در بر مي گيرد اما در چنين مواردي كه شك داريم آيا يك مورد خاص ، از مصاديق اين قاعده عام محسوب مي شود يا نه بايد به كمك اصل موضوعي در پي بررسي مصاديق مشكوك برويم اگر موضوع خلاصه بحث بر اساس آيه هاي قرآن كريم اصل و قاعده اساسي و اوليه درباره اعمال مربوط به فرج ها ، وجوب حفظ آنها از همه كس و همه گونه اعمال است در قرآن و روايت ، درباره اين قاعده فقط يك مخصص و استثنا وجود دارد كه آن هم در سوره مؤمنون وارد شده و در مصداق همسر و كنيز را از ذيل حكومت اين قاعده عمومي خارج نموده است .

شبهه سوم : در مواردي متعلق مخذوف است . گريزي از اين نيست كه به قدر متيقن از متعلق اكتفا كرده تا تناسب آن با ساير واژه ها و عبارت ها حفظ گردد . در آيه حفظ نكردن فرج از همسر يا شوهر و كنيز مستثنا است . پس آنچه از آن « مستثني منه » استثنا شده هم بايد مردان بيگانه باشند يعني حفظ عورت از مردان بيگانه واجب است پس اگر خود زوجين مني ديگري را وارد رحم « زوجه » نمايند آيه آن را فرا نمي گيرد ( سيد صادق روحاني، السمايل المستحدثه ) .

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دسته‌ها: دسته اصلی