دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مدیریت و برنامه ریزی توسعه با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

4  خودبسندگی:

معماران ایرانی تلاش می‌کردند ساختمایه ی مورد نیاز خود را از نزدیک ترین جاها به دست می‌آوردند و چنان ساختمان می‌کردند که نیازمند به ساختمایه ی جاهای دیگر نباشد و “خودبسنده” باشند. بدین گونه کار ساخت با شتاب بیشتری انجام می‌شده و ساختمان با طبیعت پیرامون خود”سازوارتر” در می‌آمده است و هنگام نوسازی آن نیز همیشه ساختمایه ی آن در دسترس بوده است.

معماران ایرانی بر این باور بودند که ساختمایه باید “بوم آورد” یا “ایدری”(اینجایی) باشد. به گفته ی دیگر فرآورده (محصول) همان جایی باشد که ساختمان ساخته می‌شود و تا آنجا که شدنی است از امکانات محلی بهره گیری شود.

برای نمونه در ساخت پارسه(تخت جمشید)،بهترین را از یک کان(معمدن)در نزدیکی دشت مرغاب به دست می‌آوردند و با ارابه های چوبی به پارسه می‌رساندند. این سنگ را بیشتر برای روکش دیوارهای ستبرخشتی به کار می‌بردند.فرآوردن خشت نیز کاری بسیار ساده بوده است.معماران ایران تا آنجا که می‌شد تلاش داشتند ساختمایه ی مرغوب به کار برند و با بهترین گونه ی خاک،گچ،آهک و سنگ کار می‌کردند.اگر فرآوردن و آماده ساختن آن از همانجا شدنی نبود،از جای دورتر بهره می‌گرفتند.برای نمونه چون خاک پیرامون شیراز،”ریگ بوم” بود،به کار آجر ساختن نمی‌خورد،پس خاک رُس بهتر از لار یا از خان خوره(آبادای میان را اصفهان) به دست می‌آوردند.یا در کناره ی کویر،چون خاک شوره دار بود،آجر خوبی به دست نمی‌آمد.پس هنگام کار این آجرها را میان چند رج خشت می‌چیدند و برای از میان بردن شوره ی آنها،دوغابی به نام “فرش آهک” به کار می‌بردند که با ماسه ی نرم درست می‌شد.

نمونه ی دیگر از خودبسندگی و بهره گیری از امکانات موجود،در ساخت میانسرای(حیاط) گود یا “باغچال”یا گودال باغچه در خانه ها بود.برای گودکردن ساختمان و دسترسی به آب،ناگزیر باید خاکبرداری فراوانی می‌شد.در تهران،آب روگذر بود و از آن برای پرکردن آب انبارها بهره می‌بردند.در کاشان،زواره و نایین آب زیرگذر بود،برای همین میانسرا را چنان گود می‌ساختند که تنه ی درختان باغچه در گودی پنهان می‌شد.معماران خاک برداشته شده را دوباره در همان ساختمان به کار می‌بردند.گود شدن ساختمان به ایستایی تاق ها نیز کمک می‌کرد.چون زمین،پشت بند در برابر رانش بود.باز برای نمونه،در محله ی شارستان یزد،زمین تا ژرفای دو متری از جنس خاک رُس و پایین تر از آن،جنسی به نام”چلو” یا”کرشک” است که لایه ای بسیار سخت است. معماران خاک رُس را برداشته و روی لایه ی سخت،با همان خاک ساختمان می‌ساختند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مدیریت و برنامه ریزی توسعه با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

دسته‌ها: دسته اصلی