دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

 

 

ز- در اختيار قرار دادن وسايل هشدار دهنده و تجهيزات لازم

با توجه به اينکه آخرين چاره مامور استفاده از سلاح مي باشد، لذا قبل از آن بايد با استفاده از تجهيزات و وسايل هشدار دهنده لازم، توجه طرف مقابل را جهت توقف جلب نمايند تا او متوجه حضور مامور و منظور او براي توقف بشود.تبصره 1 ماده 6 قانون بکارگيري سلاح مقرر مي دارد: مامورين موظفند در ايستگاه هاي ايست و بازرسي وسايل هشدار دهنده به اندازه لازم(اعم از موانع، تابلو،چراغ گردان) تعبيه نمايند و بند الف ماده 4 قانون مذکور مقر ميدارد قبلاً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.

ح- صدور دستور بکار گيري سلاح براي مهار ناآرامي هادرحین انجام وظیفه

برابر ماده 4 قانون بکارگيري سلاح مامورين براي اعاده نظم و کنترل راهپيمايي هاي غير قانوني  و فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامي هايي که بدون بکارگيري سلاح مهار آنها امکان پذير نباشد،حق بکارگيري سلاح را به دستور فرمانده عمليات در صورت تحقق شرايط زير دارند:

الف) قبلاً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده باشد و موثر واقع نشده باشد.

ب)قبل از بکارگيري سلاح با اخلالگران وشورشيان نسبت به بکارگيري سلاح اتمام حجت شده باشد و ماده 5 قانون مذکور مقرر داشته:«… مامورين مذکور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقراري نظم و امنيت خلع سلاح و جمع آوري مهمات و دستگيري افراد و معرفي آنان به مراجع قضايي اقدام نمايند».

بنا براين در موارد فوق فرماندهان مکلفند که دستورات خود را در راستاي مقررات قانوني صادر نمايند و در ساير موارد نيازي به دستور فرمانده نيست و مامورين در راستاي ماموريت محوله و بدون صدور دستور حق بکارگيري سلاح و تيراندازي را دارند.

 

ثابت شودکه مامورنظامی یا انتظامی دراجرای دستورآمرقانونی تیراندازی   کرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي که مقتول يا مصدوم مهدوالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود در تعارض نمي باشد؟که البته این مشکل راماده473قانون مجازات اسلامی

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا: مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه

دسته‌ها: دسته اصلی