دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

بند اول: تعریف

در یک تقسیم بندی کلی، فعل دارای دو جنبه است: مثبت و منفی. فعل مثبت خود به سه قسم تقسیم می شود. [1]

  • فعل غیرمجاز: گاه انجام فعل بر شخص قانوناً ممنوع است که اگر با انجام فعل مزبور خسارت به بار آید سبب مسئولیت خواهد بود. خواه جرم باشد یا شبه جرم که در فقه از این عمل غیر مجاز تعبیر به عدوان شده است.
  • فعل مجاز: که بوسیله آن شخص حق قانونی خود را اعمال می کند که در حقوق ایران، از ماده 132 قانون مدنی چنین بر می آید که فعل مزبور باید در حد متعارف باشد.
  • فعل مباح: فعلی که نه ممنوع باشد و نه برای انجام حق قانونی باشد و نه فاعل مامور به انجامش باشد، اگر چنین عملی باعث خسارت شود مسئولیت زا می باشد و گرنه ضمانی به بار نمی آورد.

فعل منفی نیز خود بر دو قسم می باشد.

الف. فعلی که انسان قانوناً موظف به انجام آن است.

ب. فعلی که انسان با اراده تعهد به انجامش کرده باشد.

 

بند دوم: ویژگی فعل زیانبار (نامشروع بودن)

ابتداً جهت تبیین نامشروع بودن فعل زیانبار باید گفت: در هر موردی که از کاری به دیگران زیانی برسد برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد شود باید کار زیانبار، در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایست بداند. پس فعل ضرری با توجه به ماده 1 ق.م.م باید بدون مجوز قانونی باشد. مثلاً جایی که شهرداری به منظور تعریض کوچه یا خیابان خواستار عقب نشینی منازل مالکان می شود، در این گونه موارد مالکین نمی توانند خواهان جبران زیان وارده شوند. زیرا شهرداری به منظور اجرای یک طرح عمومی و با مجوز قانونی اقدام به این کار نموده است. بنابراین در این گونه موارد اگر در قانون برای جبران خسارت وارده مکانیسمی پیش بینی شده باشد شهرداری موظف است که جبران خسارت نماید در غیر این صورت شهرداری مسئول نخواهد بود.

برخی محققان[2] در تحلیل مسئولیت مدنی موسسات عمومی، معتقدند که فعل مامور به خدمت عمومی بایستی نامشروع باشد و در توجیه نظر خود اظهار نموده اند که عمل زیانبار در این حوزه هنگامی نامشروع است که آمیخته با خطا و سوء استفاده از اختیارات، مسئولیت بر عهده موسسه عمومی محل خدمت نبوده و بر عهده شخص عامل ورود زیان است.

[1] –  جزوه نظریه خسارت در فقه اسلامی، سید مصطفی محقق داماد، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم، سال تحصیلی 76-75.

[2] –  دکتر مجید غمامی، همان، ص 71.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

دسته‌ها: دسته اصلی