دانلود پایان نامه

شده و آرایش رسانهای به خود می‌گیرد. چراکه آموزش‌وپرورش چیزی جدا و منتزع از رسانه نیست. دانشگاه آن جامعه نیز، رسانه است. مثلاً این‌گونه نیست که استاد برایان گرین(brian greene)، به‌عنوان یک استاد فیزیک در دانشگاه کلمبیا تدریس نماید و رسانه نیز به‌طور مجزا کار خود را انجام دهد. بلکه این دو در یکدیگر ادغام می‌شوند و تلویزیون به همان دانشگاه که کلاس درس برایان گرین است بدل می‌شود و کلاس درس فیزیک او در حیثیت یک رسانه، ظاهر می‌گردد. فیلم مستند the fabric of the cosmos ناظر به همین قضیه است. یا اینکه انیمیشن مربی اژدها، موضوع پیچیده “قدرت نرم” را به‌سادگی برای کودکان به نمایش میگذارد. در واقع تئوری‌های دانشگاهی و آموزش‌وپرورش را در قالب رسانه و در ترکیب با سینما، به کودکان عرضه میکنند. (آرایش رسانهای آتی- مصادیق)
آرایش رسانهای در اینجا، معنای آرایش جامعهی رسانهمحور را به خود میگیرد. نتیجتاً به‌جای مشخص نمودن آرایش رسانه، آرایش جامعه باید مشخص گردد. (آرایش رسانهای آتی- آرایش جامعهی رسانهمحور)
بنابراین، آرایش رسانهای در نوع اول خود یعنی آرایش رسانهای موجود، آرایش رسانهای از حیث رسانه است. (آرایش رسانهای موجود-آرایش رسانهای از حیث رسانه)
اما آرایش رسانهای آتی، آرایش رسانه از حیث شالودهی جامعه است که آرایش نهادها و نظامهای جامعه را رقم میزند. در شیوهی دوم، ابتدا میبایست، آرایش نهادهای جامعه را بررسی نماییم و سپس آرایش آن نهادها را در ترکیب با رسانه، تبیین نماییم. (آرایش رسانهای آتی، آرایش رسانه از حیث شالودهی جامعه)
گزارش ترندوان که به ترتیب انواع جامعه را دارد، با مؤلفه‌هایش، که جامعه را در اتصال با رسانه و مخاطب را در تعامل با رسانه نشان می‌دهد، که به ترتیب هر جامعه در دگردیسی رسانه، چگونه شکل می‌گیرد.
متغیر اصلی در تحقیق آرایش رسانهای، این است که، آرایش رسانهای را صرفاً از حیث رسانه بررسی نماییم و یا اینکه آن را در نسبت با کل جامعه ببینیم. (متغیر اصلی آرایش رسانهای- از حیث رسانه‌یا جامعه)
بررسی آرایش رسانهای از حیث شالودهی جامعه، به این معنی است که، رسانه را به‌عنوان پدیده‌ای منفک و مجزای از جامعه در نظر نگیریم، برای این موضوع، در نظر گرفتن این نکته ضروری است که در گام اول ارگانها و نهادهای جامعه را مدنظر قرار داد و در گام بعدی، ترکیب آن‌ها را با رسانه، در نظر گرفت. مثلاً یک‌بار آموزش‌وپرورش را در نظر گرفت و سپس وظیفه‌ی آموزش را با رسانه ترکیب نمود که محصول آن اجوتینمنت می‌شود. در این حالت، آموزش‌وپرورش را به‌عنوان آرایش رسانهای در نظر گرفته‌ایم. (آرایش رسانهای آتی- روند)
اینجا باز هم برای مقابله، می‌بایست ترتیب نیرو و ترکیب نیرو صورت داد. با این تفاوت که ترتیب نیرو و ترکیب نیروی ما به‌صورت اجتماعی است. اگر در حالت اولیه صرفاً از ترتیب نیرو و ترکیب نیروی رسانه‌ها بهره می‌جستیم، در این حالت، از ترکیب نیروی منابع 5گانه قدرت با رسانه، بهره می‌گیریم. یعنی مثلاً کل فرهنگ جبهه مقابل، در برابر کل فرهنگ ما قرار می‌گیرد. (آرایش رسانهای آتی- ترتیب و ترکیب نیرو)
در حالت اول، برخورد ما صرفاً از منظر صداوسیماست و آرایش رسانهای صداوسیما در مقابل رسانه‌های دشمن مورد مداقه قرار می‌گیرد. اما در حالت دوم، آرایش رسانهای مبتنی بر شالودهی جامعه و کل جامعه تبیین می‌شود. (آرایش رسانهای موجود و آتی)

مصاحبه شماره 3

مصاحبه با سهیل سلیمی
کارشناس و کارگردان سینما
1393.02.14

آنچه در ابتدا از مفهوم “آرایش رسانه‌ای”، به ذهن متبادر می‌شود بیشتر ناظر به وجه نظامی آن است. یعنی به‌گونه‌ای نیروهای رسانه‌ای، به‌عنوان گروهی که در مواجهه با دشمن و یا موضوع خاصی در حال عملیات هستند، خود را مستقر کنیم که بتوان بیشترین و بهترین نوع حمله را از آن‌ها مطالبه و دریافت نمود. برای این منظور باید یک چیدمان داشت که به آن آرایش و نتیجتاً هدف مورد نظر برسیم. (معنی آرایش رسانه‌ای -استقرار و چینش کارآمد نیروهای رسانه‌ای)
اما با مطالعه‌ی نگاه مقام معظم رهبری بیشتر به نگاهی تلطیف یافته و نرم از آرایش رسانه‌ای، در وجه فرهنگی آن برمی‌خوریم که وجوهی مثل قدرت انعطاف، توانایی و چالاکی، ناظر به همین امر است. (انعطاف، توانایی و چالاکی)
حتی در یک گروه سینمایی، وقتی شما افراد را می‌چینید، افرادی را باید به خاطر انعطاف خود، برخی به خاطر توانایی و بعضی را نیز به خاطر چالاکی‌شان در پست مورد نظر قرار دهید. ضمن اینکه بخش نظارتی به این سه گروه را نیز باید در نظر گرفت. (تأمین نظارت بر انعطاف، توانایی و چالاکی در آرایش رسانه‌ای)
اما اکنون در ساختار کلی سینمای ما چنین الگوی آرایش رسانه‌ای وجود ندارد، یعنی الگویی که تابع آن بتوان آرایش گرفت. چیزی شبیه استوری بورد که پیش از هر اتفاقی و هر عملی، بتوان یک‌بار همه‌چیز را مرور کرد و کل عملیات را دید. این نکته را در آرایش رسانه‌ای می‌توان مدنظر قرار داد. (نیاز به فرانما پیش از آرایش رسانه‌ای)
نکته دیگر آنکه باید انطباق با شرایط داشت. چراکه آرایش گرفتن و داشتن انعطاف‌پذیری در آرایش رسانه‌ای، تابعی از شرایط است و در نسبت با شرایط تنظیم می‌شود. در واقع شرایط است که به ما می‌گوید چگونه باید آرایش رسانه‌ای بگیریم. (انطباق با شرایط مختلف)
اینجا نیاز به یک الگویی است که آن الگو نیز باید دارای انعطاف باشد که بتواند نسبت به محتواهای متنوع و مختلف و شرایط متنوع، منعطف بوده و کارایی داشته باشد. (انعطاف الگوی آرایش رسانه‌ای)
اگر بخواهیم آرایش رسانه‌ای را در وجه تقابل آن یعنی “مواجهه با دشمن” در نظر بگیریم. آن‌ها در عرصه‌ی رسانه‌ای خود، آرایش مناسب خود را در مواجهه و مقابله با ایران طراحی نموده‌اند و در حال انجام آن هستند. (آرایش در مواجهه با دشمن)
مثلاً در فیلم 300 به‌جای آنکه ما به دنبال جوابیه و مواجهه مستقیم با فیلم 300 باشیم، می‌بایست در مقابل نقطه‌ضعف‌های آن واکنش نشان دهیم. مثلاً آن‌ها در این فیلم ثابت می‌کند که تمدنی وحشی است. ما نیز باید به همین بپردازیم. . یکی از بهترین وجوه یک مبارز در این است که نقطه‌ی ضعف حریف، و نقطه‌ی قوت خود را درک نماید (شناخت نقاط قوت خود و ضعف رسانه‌ای دشمن)
و قوی‌ترین ضربه خود را به ضعیف‌ترین جای حریف خود وارد نماید. یعنی با شناسایی نقاط ضعف دشمن، قویی‌ترین ضربه خود را به ضعیف‌ترین نقطه‌ی دشمن وارد نماییم. (قویی‌ترین ضربه به ضعیف‌ترین نقطه‌ی دشمن)
در اینجا از تکنیک شرمنده سازی استفاده نمود، (شرمنده سازی دشمن در رسانه‌ها)
ضمن آنکه بتواند استمرار حمله و ضربات خود را به آن نقطه‌ضعف، حفظ نماید. (استمرار حمله به نقطه‌ضعف دشمن)
ما باید پیش از داشتن آرایش رسانه‌ای، دکترین رسانه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم در آن محیط و در سایه آن دکترین، آرایش رسانه‌ای بگیریم. (دکترین رسانه‌ای- پیش از آرایش رسانه‌ای)
وقتی بخواهیم که انعطاف داشته باشیم، لزوماً می‌بایست همه‌جانبه‌نگری هم داشته باشیم. بنابراین، داشتن همه‌جانبه نگری، نیز از لوازم آرایش رسانه‌ای است. در مقابل دشمن، همه‌جانبه نگر بوده و خود را از زاویه دشمن نیز بتوانیم ببینیم، ضمن اینکه خودمان را از زاویه خودمان هم ببینیم. (همه‌جانبه نگری الزام انعطاف در آرایش رسانه‌ای)
این انعطاف و انطباق با شرایط جدید و سپس پاسخ مناسب، نباید طولانی باشد و رسانه می‌بایست در آرایش رسانه‌ای خود، چالاکی لازم را به خرج دهد. (سرعت و چالاکی در انطباق با شرایط جدید)
یکی از نکاتی که موضوعیت دارد این است که با برتافتن کلان نگری، (مثلاً در فیلم‌های ضد ایرانی که توسط رسانه‌های دشمن، تولید و سپس پخش می‌گردد)، باید هدف دشمن مثل ایران هراسی، منفورسازی ایران و … را ابتدا تبیین نموده و طرح جامعی را از این اهداف تهیه و سپس به این استراتژی‌های دشمن، حمله ننماییم. نه آنکه صرفاً به مصادیق و فیلم‌های آنان حمله کنیم. (کلان نگری در آرایش رسانه‌ای) (تبیین اهداف دشمن) (حمله به استراتژی‌های دشمن)
نکته دیگر در چینش آرایش رسانه‌ای این است که، آمریکا سه طیف رسانه‌ای دارد. طیف اول، رسانه‌هایی هستند که محدودیت کامل دارند، مسائل اخلاقی عمومی را رعایت می‌کنند؛ تابع سیاست‌های دولت هستند و… . دسته دوم رسانه‌های نیمه‌خصوصی که برخی میانه هستند. طیف آخر برای همه‌ی حرف‌ها و سلیقه‌های سیاسی حرف می‌زنند و هیچ قید اخلاقی را نیز بر‌نمی‌تابند. لذا طیف‌بندی رسانه‌ای صورت گرفته است. (طیف‌بندی رسانه در نسبت با محتوا)
البته هنگامی‌که سریال‌های استراتژیک، که دیدن آن برای تقویت منافع ملی برای عموم جامعه ضرورت دارد، همه‌ی شبکه‌ها تابع شبکه‌ای هستند که آن سریال استراتژیک را پخش می‌کنند و برنامه‌های خود را به نفع آن شبکه رقیق می‌نمایند و نسبت به آن تمکین می‌نمایند. این بخشی از همان انعطاف است و برنامه‌ریزی پخش مناسب. (برنامه‌ریزی مناسب پخش)
چنین محصولی به این خاطر است که هم کلان نگری و همه‌جانبه نگری وجود داشته است و با در نظر گرفتن نیازهای روز جامعه، آرایش رسانه‌ای مناسب، در نسبت با آن نیازها صورت گرفته است. به این صورت مطالب خاص نیازهای جامعه برای حفظ بقای تمدن تولید و سپس پخش می‌گردد. (کلان نگری و همه‌جانبه نگری و نیازسنجی جامعه برای تولید)
نکته دیگر اینکه باید رسانه‌های ما بتوانند اقتصاد خود را تأمین نمایند و روی دوش خود باشند. (استقلال اقتصادی رسانه‌ها)
در آرایش رسانه‌ای نیز باید به‌گونه‌ای رفتار نمود که مزیت رقابتی باید داشته باشد. یعنی در طیف‌های مختلف رسانه‌ای باید به‌گونه‌ای تعریف شود که هر شبکه از مزیت رقابتی منحصربه‌فرد خود برای جلب مخاطب، بهره‌مند باشد و در رقابت با سایر شبکه‌ها، از جذب مخاطب درنماند. (برتافتن مزیت رقابتی در طیف‌بندی رسانه)
نکته اینکه ما باید مخاطب‌شناسی‌مان را در مقابل طیف‌های رسانه‌ای داشته باشیم. به این معنی که طیف‌های رسانه‌ای ما، ناظر بر طیف‌های مخاطب باشد. ضمن اینکه این طیف‌های رسانه‌ای، روایت ما را در جامعه بازگو کرده و مأموریت رسانه‌های ما را که هدایت فکر و فرهنگ جامعه است، دنبال می‌کنند. (مخاطب شناسی و طیف‌بندی بر اساس مخاطب)
همچنین ناظر بر عملیات‌های رسانه‌ای دشمن نیز هستند و جامعه را از هجمه رسانه‌ای دشمن، مصون می‌نمایند. (مصونیت بخشی جامعه از عملیات‌های رسانه‌ای دشمن)
و با داشتن انعطاف لازم، مدام در حال بررسی آرایش رسانه‌ای دشمن هستیم و آرایش رسانه‌ای خود را در نسبت با آن به‌روزرسانی می‌نماییم. (به‌روزرسانی آرایش رسانه‌ای)

مصاحبه شماره 4
مصاحبه با دکتر مجید شاه‌حسینی
مدرس و منتقد سینما و رسانه
21/02/93

براي سایت‌های اينترنتي تحت وب، پلتفرم‌هایی وجود دارد كه با استفاده از آن‌ها آرايش می‌گیرد. يعني حتي براي شبکه‌های تحت وب، نياز به آرايش رسانه‌ای وجود دارد. از شبکه‌های پربیننده تا كم بيننده، يك آرايش يعني يك هنجار و هارموني و جايگاهي دارند. در كنار هم قرار گرفتن برنامه‌ها مثل يك اركستر سمفوني كه سازهايش هركدام در جاي مناسب و درست خود می‌نوازد، و اگر يك ساز كوك نباشد، يا ناهماهنگ با بقيه باشد كل اركستر را به هم می‌ریزد، رسانه نيز واجد چنين آرايشي است. (آرایش رسانه‌ای- معنای آرایش)
اما اصول و صفات اين آرايش كه رسانه عظيمي مثل صداوسيما بخواهد لحاظ بشود چيست؟
اصل اول، سينرژيسم يا هم‌افزایی است. گاهي مفاهيم با يكديگر هم‌ستیزند و باعث درگيري. ميان يكديگر می‌شوند. گاهي نيز در كنار همديگر نوتر و خنثي هستند. هنگامی‌که كنار هم هستند اختلال ايجاد نمی‌کنند اما مؤید يكديگر هم نيستند. گاهي نيز دو عنصر AوB كنار هم قرار می‌گیرند كه از تركيب آن دو مفهومي جديد توليد می‌شود كه دستاورد رسانه‌ای كه ارائه می‌دهد از لحاظ توان، تأثیرگذاری، ارتفاع و گستره مخاطب، نه با A حاصل می‌شد و نه به‌تنهایی با B و نه با 2A و نه با 2B . بلكه فرايند لگاریتمی است. اين همان اصل سينرژيسم است كه در رسانه، علم‌الاجتماع، روانشناسي و هم در پزشكي و … تعريف دارد. اولين اصل در آرايش رسانه‌ای كارآمد، سينرژيسم است. (اصول آرایش رسانه‌ای- اصل اول هم‌افزایی)
عناصر در كنار هم بايد اثرات همديگر را تشديد نمايند و مانند يك پيكر واحد عمل نمايند. سينرژي تنها يك پديده كمي نيست، بلكه به‌صورت كيفي نيز می‌باشد. (اصول آرایش رسانه‌ای- اصل اول هم‌افزایی- کیفیت و کمیت باهم)
اصل دوم، داشتن محتواي فاخر و كارآمد در اجزا است. مثل آشپزي كه فقر مواد غذايي را نمی‌تواند جبران نمايد. (اصول آرایش رسانه‌ای- اصل دوم کیفیت محتوای رسانه‌ای)
فقدان اين اصل، حتي در صورت داشتن سينرژي، باعث ناكارآمدي آرايش می‌شود. (اصول آرایش رسانه‌ای- اصل دوم کیفیت محتوای رسانه‌ای- عامل کارآمدی آرایش)
كيفي بودن مواد اوليه بايد به‌گونه‌ای باشد كه در كار رسانه‌ای احساس اين نشود كه اداي يك برنامه ( مثل گفتگو، مناظره، برنامه علمي و… ) را مخاطب مشاهده می‌نماید. بلكه بايد ارزش رسانه‌ای نيز داشته باشد. (اصول آرایش رسانه‌ای- اصل دوم کیفیت محتوای رسانه‌ای- عامل کارآمدی آرایش)
اصل سوم، داشتن جهت و هدف مناسب است. (اصول آرایش رسانه‌ای- اصل سوم جهت و هدف مناسب)
گاهي سينرژي و كيفيت نيز رعايت می‌شود، اما هنوز آرايش ناكارآمد است، چراکه جهت در آن رعايت نشده است. (اصول آرایش رسانه‌ای- اصل سوم جهت و هدف مناسب- عامل کارآمدی آرایش)
مثلاً برنامه بسيار مناسبي را از آنتن پخش می‌نماییم كه همه اصول آن رعايت شده است، اما نكته آن است كه اين برنامه را براي چه می‌خواستیم؟ و چه هدف و جهتي را از توليد و پخش آن دنبال می‌نماییم؟ در چه برنامه‌هايي به‌صورت مستمر، قصد تكميل و جهت‌دهی آن را داريم؟ به چه افقي آن را هدايت می‌نماییم؟ اگر افق مشخصي داريم، بنابراين به يك سلسله برنامه نياز داريم تا آنكه تعدادي سينرژي هاي مكمل را در جهت و راستا و افق مشخص هدايت نماييم. (اصول آرایش رسانه‌ای- اصل سوم جهت و هدف مناسب)
رسانه ملي اكنون افق كلي دارد، كه معطوف به بيانات مقام معظم رهبري است. اما افق‌های كوچك و مقطعي چطور؟ این‌ها بايد به‌صورت تيغ ماهی وار به ستون فقرات مركزي خود متصل است، بايد جهت خاصي را تداعي نمايد. سينرژي‌هاي موفق مقدمه يك استراتژي موفق است كه نهایتاً بايد تحت افق رسانه‌ای مشخص اعمال شوند. (اصول آرایش رسانه‌ای- اصل سوم جهت و هدف مناسب- داشتن افق‌های کوتاه جهت‌دار و پیوسته)
توفيق رسانه‌ای مقطعي و موضعي، ناكارآمد است. (اصول آرایش رسانه‌ای- کارآمدی آرایش)
بلكه مثلاً اگر یك فيلم سينمايي پخش می‌کنیم، در يك موضوع خاص سپس يك جُنگ و يا تاك شو و سپس يك سلسله برنامه مستند و… توليد و پخش نماييم. اصل سينرژي به ما می‌گوید، افق‌های مقطعي و اهداف بلندمدت رسانه‌ای می‌بایست در همه اين برنامه‌ها در كنار هم رعايت شده باشد. اين يعني آرايش رسانه‌ای است كه اولاً مواد اوليه و باکیفیت، ثانیاً سينرژي و ثالثاً داشتن جهت مناسب و درست كه هدفي است كه اين هم‌افزایی رسانه‌ای معطوف به آن است، در آن رعايت شده است. (اصول آرایش رسانه‌ای- سه اصل آرایش)
الگوهاي

دسته‌ها: دسته اصلی