دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

خشونت جنسی

خشونت جنسی به هر گونه رفتار غیر اجتماعی اطلاق می شود که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می گیرد. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و به صورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زن اعمال گردد. در حیطه زندگی اجتماعی نیز از سوی فرد ناشناس تحقق می یابد.[1]

خشونت جنسی هر گونه رفتار و  عملی که  توسط فرد دیگر جهت حظ و لذت جنسی باشد را شامل می گردد. خشونتهای جنسی شامل تماسهای دهانی آلتی، آلت  به آلت،  آلت مقعدی، دستی آلتی، در معرض آناتومی جنسی قرار دادن یا وادار به دیدن آناتومی جنسی کردن است. در تعریف دیگر خشونت جنسی  عبارت است از: درگیر ساختن  فردی در فعالیتهای جنسی بدون رضایت دادن و یا شامل اعمالی می گردد که با اقدام به آن قوانین و محرمات جامعه زیر پا گذاشته می شود. همچون زنای با محارم  ، هتک و تجاوز  به عنف، بچه بازی، عورت نمایی، نظر بازی جنسی، استفاده از فیلم های جنسی و تولید آن.

سازمان جهانی بهداشت در تعریف تبعیض یا خشونت جنسی معتقد است: « ارتکاب هر عمل  جنسی، شروع به ارتکاب این فعل، پیشنهاد به برقراری یک رابطه جنسی (البته بدون رضایت فرد)، قاچاق جنسیتی زنان و غیره می باشد.[2] بهره کشی جنسي زنان در قالب اشکال مختلف ممکن  است ارتکاب  یابد که برخی از آنها عبارتند از: الزام به تمکین از شوهر، مزاحمت تلفنی دارای ماهیت جنسی، مزاحمت درون وسایل نقلیه عمومی، معابر  عمومی نسبت به زنان، الزام زن به رابطه جنسی نامتعارف، استفاده از اشیاء یا ضرب و جرح زن به هنگام رابطه جنسی، خوراندن  مواد مخدر یا مایعات مست کننده به منظور برقراری آمیزش جنسی یا تسهیل آن، بردگی جنسی، قاچاق زنان با هدف اجبار به فاحشگی، اجبار  به حاملگی، اجبار به عقیم کردن، اجبار به سقط جنین، اجبار به  ازدواج، تجاوز به عنف.[3]

تعرض جنسی  مردان به زنان، یکی از مسائل جوامع معاصر است. و در واقع نوعی رابطه جنسی غیر قانونی بر حسب زور و ترس است که غالباً قربانی، شخص تعرض کننده را می شناسد و در این شناخت،  رابطه نسبی و سببی بیشترین نقش را ایفا می کند. گر چه ترس از آبرو، گزارش  تعرضات جنسی به زنان را نارسا می نماید،  اما اکثر زنان با رجوع به تجربه زندگی خویش، چنین وضعیتی را می یابند.

آنچه تعرض جنسی را به پرخاشگری جنسی مبدل می کند، نبود عشق در رابطه طرفین است که ربطی به جنس آنها ندارد. بر همین سياق شخصیت مردانی که از سوی همجنس خود  مورد تعرض جنسی واقع شده اند بیش از زنان از تعرض جنسی آسیب می بینند و چنین وضعیتی نیز به پرخاشگری های دیگر می کشد. قربانیان تعرض عموما خود را آسیب دیده  تلقی  می کنند و جلوه های روانی – جسمانی جایگزینی برای آن  می یابند و حتی تا خودآزاری  و بویژه خودکشی و دیگر کشی نیز پیش  می روند و در همه اين موارد ، احساس اضطراب جزء لاینفک رفتار آنان  به حساب می آید.

[1]– همان منبع، ص 346.

[2]– آذری، هاجر، حمایت کیفری از زنان بزه دیده جنسی با تاکید بر حریم خصوصی آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1386، ص 31.

[3]– حسامی، سمیه، حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت خانوادگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1384، ص 20.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری