دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

– ماده 621 ق. م .ت وب.در باب آدم ربایی با توسل به زور و عنف.[1]

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال يا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجني علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام بپذیرد یا به مجني علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

 

2- ماده 242 و 243 ق.م.ا. در باب  قوادی[2]

ماده 242: قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.

ماده 243: قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود به شرط آنکه  اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

 

3- ماده 639 ق. م.ت وب. در باب دایر کنندگان مراکز فساد و فحشاء

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و  در مورد بند « الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوط به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد.

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب- کسی که  مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده  یا موجبات آنرا فراهم نماید.

ماده 34 و 35 قانون گذرنامه در خصوص عابرین غیر مجاز و متجاوزین مرزی[3]

ماده 34: هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشورخارج شود. به حبس از یک تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 35: هر ایرانی کهاز نقاط غیر مجاز وارد کشور شد یااز کشور خارج شود به مدت 2 ماه تا یکسال حبس و یا جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم  می گردد.

ماده 35 مکرر: هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذر نامه بخواهد از مرز غیر  مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد به یک ماه تا یک سال حبس یا پنج هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهدشدوچنانچه مرتكب داراي گذرنامه يااسناد درحكم گذرنامه باشد،به حبس از يك تاشش ماه حبس ياجزاي نقدي از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

[1]– منصور،جهانگير،قانون مجازات هاي تعزيري وبازدارنده،نشرديدار،تهران،13750

[2]– گروه علمي دوراتديشان،قانون مجازات اسلامي، ناشر دورانديشان ، 1390

[3]– منصور ، جهانگير ، قانون گذرنامه،نشرديدار،تهران،1378.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی