دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

خشونت روانی و عاطفی

در تعریف از این نوع خشونت آمده است: « هر شکل از رفتارمادي و معنوی، فعل یا ترک فعال که موجب هتک حیثیت، تحقیر شخصیت و خدشه دار شدن شرافت، آبرو و اعتماد به نفس افراد می شود.»[1] برخی از اشکال تبعیض یا خشونت عاطفی و روانی عبارتند از آزار کلامی، به کار بردن کلمات رکیک و اسم گذاری، محدود کردن فعالیت ها و روابط اجتماعی، از بین بردن کرامت انسانی و عزت نفس، ایجاد احساس گناه در زن، منت نهادن مداوم بابت تامین معاش و عهده داری زندگی و تهدید ، کنترل تماس های تلفنی زن، خواندن یادداشت شخصی زن، حبس  کردن و محروم کردن وی از منابع شخصی، توهین به دوستان و خانواده او، وارسی کردن لوازم زن، تمسخر، فحاشی، تهدیدهای مداوم به طلاق یا ازدواج مجدد.[2]

به طور کلی، بررسی آزار و خشونت روانی، از آن جهت حائز اهمیت است که تحقیقات نشان می دهد تهاجم روانی می تواند به عنوان یک عامل خطر و هشدار مقدماتی برای تهاجم های فیزیکی و بدنی به شمار رود. برخی  متغیرها مانند خشم و خصیصه قدرت طلبی می تواند به عنوان پیشگوکننده تهاجم روانی و آینده به کار رود.[3]

یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان خشونت یا تبعیض عاطفی از جمله خشونت زبانی مانند فحش دادن یا خشونت مالی مانند عدم تصمیم گیری در امور مالی در خانواده  تقریباً دو برابر خشونت جسمانی است و نیز این نوع از خشونت می تواند موجب بروز روحیه پوچی و یا خود نابودسازی، گریز از مشارکت اجتماعی و اضطراب در زنان شود.[4]

اکنون به چند نمونه دیگر از انواع خشونت روانی و عاطفی از زبان خانم کار می پردازیم.

الف. رواج شايعه در محیط کار و محل زندگی از آبرو و اعتبار و احترام اجتماعی زن می کاهد وحیثیت او را، به خصوص در جوامع بسته روستایی و شهرستان ها و  محیط خانواده، خدشه دار می کند. این شکل از خشونت روانی در ایران رایج است و همه زنان را در بر می گیرد.

ب. جدا کردن زن از دوستان یا اعضای خانواده یا فرزندان یکی دیگر از انواع خشونت روانی است که زنان ایران همواره در زندگی خانوادگی در معرض آن هستند. در خانه پدر، افراد ذکور خانواده، به خود اجازه می دهند معاشرت دختران خود را کنترل کنند، دختران ایرانی از حق انتخاب آزادانه دوست برای خود محروم هستند و چنانچه مقاومت کنند سرزنش و تحقیر  می شوند. همچنین دختران ایرانی بعد از ورود به خانه شوهر، در بیشتر موارد، دوستان دوران گذشته را حسب خواست و اراده شوهر خود از دست می دهند و در مواردی، حق دیدار افراد خانواده نیز توسط شوهر از آنها سلب می شود.

ج. خشونت روانی در ایران ابزار نیرومندی است که در سایه آن زنان و دختران تابع و مطیع مردان می شوند. این خشونت در زندگی شغلی و اجتماعی نیز اعمال می شود و به سرکوب زنان در محیط کار و تقلیل حس جاه طلبی در آنها می انجامد. مردان گاهی زنان همکار خود را به قدری دست کم می گیرند و آنها را چنان ناتوان می انگارند که به تدریج زنان باور می کنند فاقد کارآیی بوده و نمی توانند با مردان به  رقابت برخیزند. در نتیجه آنها حاشیه نشین شده و از متن می گریزند.

[1]– عظیم زاده، شادی، پویایی جلوه های سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی، مجله حقوقی  دادگستری، ش 53-52، 1384، ص 112.

[2]– حاجی تبار، ص 134.

[3]– حسامی، سمیه، حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی، مجله حقوقی دادگستری، ش53-52، 1384،145.

[4]– همتی، رضا، عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان. مجله رفاه اجتماعی، شماره 12، بهار 1383، ص 240.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

خشونت اقتصادی (مالی)

هر گونه رفتار نامطلوب اقتصادی علیه زنان را تبعیض يا خشونت اقتصادی گویند. یکی از مواردی که زن به  خاطر آن تحت فشار و اذیت و آزار قرار می گیرد، جنبه اقتصادی است به گونه ای که زنان به دلایل گوناگونی مانند وابستگی مالی به شوهر، تهدید، حفظ آبرو و حیثیت و شرافت شان مورد استثمار و بهره کشی مالی قرار می گیرند.[1] پاره ای از اشکال تبعیض  اقتصادی علیه زنان را می توان نام برد: اجبار زن به کار در فعالیتهای خطرناک و مضر، کنترل درآمد زن، اجبار زن به فروش اموال خود، جلوگیری از خرید دلخواه، عدم اجازه تصمیم گیری به زن در مسایل مالی مربوط به خانواده، ندادن نفقه زن، دخل و تصرف در اموال گران قیمت.[2]

در بسیاری از کشورهای جهان،  زنان به دلایل  فرهنگی و حقوقی دسترسی به منابع اقتصادی ندارد و در صورت کار کردن بیرون از خانه و اخذ مواجب، مجبور به استرداد آن به مرد می باشند. محدودیت های بسیاری برای زنان از لحاظ مالی وجود دارد که می تواند اثرات قابل توجهی در ادامه ی زندگی او ایجاد نماید. برخی از صاحب نظران در تفسیر مسائل مربوط به خشونت، به فقر به عنوان یک عامل مهم و اساسی خشونت اشاره نموده اند. در حقیقت می توان اذعان داشت که  خشونت ها، به خصوص خشونت خانگی، تا حد گسترده ای می توان تحت تاثیر مسایل اقتصادی و اجتماعی اعضای خانواده قرار گیرد. به عبارتی ، دیدگاه زن و مرد نسبت به مسائل مالی و هم چنین پایگاه اقتصادی خانواده میتواند عاملی مهم در بروز خشونت ها باشد.[3]

بررسیها نشان داده است که تاکنون پیشرفت قابل ملاحظه ای در زمینه ي حذف فقر و استقلال مالی زنان در جهت رفع خشونت اقتصادی بوجود آمده است اتخاذ و تداوم یک رویکرد دو سویه در زمینه ي  ارتقای اشتغال زنان و ایجاد فعالیتهای درآمدزا برای آنان و تامین دسترسی ایشان به خدمات اولیه اجتماعی، که تاکنون پیشرفتهایی در این زمینه بدست آمده است. اعتبارات خرد و سایر ابزارهای مالی، راهبرد موفقی  برای توانمندسازی اقتصادی آنان بوده است و موجب گسترش فرصتهای اقتصادی برای برخی از زنان که در فقر بسر می برند شده است.[4]

در بسیاری از کشورها مردان از استقلال مالی و اشتغال همسرانشان خودداری می نمایند و یا در صورت موافقت می بایست آن کار با شرایط اخلاقی آن خانواده متناسب باشد مثلاً صرفاً انجام امر تدریس، و این خشونت اقتصادی در بکارگیری زنان نیز وجود دارد معمولاً برای کارفرمایان جنسیت اهمیت دارد و آنها چنین استدلال می نمایند که مردان تنها کارشان کار و مسئولیتی است که بر عهده دارند و بدین سبب تمرکز آنان در انجام کار بیش از زنان است و در نتیجه می توانند کارها را به نحو احسن انجام دهند در حالیکه این امر به اثبات رسیده است که زنان در کار خود مسئولیت پذیری ، وسواس و خلاقیت بیشتر و بالاتری دارند بدین ترتیب زنان شاهد توانمديهای برابر خود از نظر تخصص و حس مسئولیت بیشتر نسبت به مردان می شوند.

اما زمان برخورداری از حقوق، مزایا،  آموزش، سفر تحقیقاتی و ارتقاء و پیشرفت آنها در مرتبه برابر قرار نمی گیرند و در اینجاست که رده بندی جنسیتی به خوبی نمایان می شود و مهمتر از همه اینکه در اکثر مواقع زنان شاغل هیچگونه استقلالی در دخل وتصرف درآمد و اموال شخصی خود نیز نخواهند داشت که این موارد رفتارهای خشونت آمیزی هستند که از بعد روانی صدمات عمیقی و گاهی جبران ناپذیری به زن وارد می کند.[5]

[1]– حاجی تبار فیروزجائی ،ص 139.

[2]– حسامی ، صص 32-30.

[3]– آبسالان، عمار، بررسی توصیفی خشونت های خانگی علیه زنان در شهر ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، 1389، ص 125.

[4]– سند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل « پکن+5»، مترجمان؛ خطیب لو، فاطمه و نوری، سعید، انتشارات برگ زیتون، 1381، ص 26.

[5]– جزئی، نسرین، نگرشی بر تحلیل جنیستی در ایران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1380، صص 120-114.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی