دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

بندپنجم: نظریه کارکردگرایی

نظر کارکردگرایان در مورد خشونت خانوادگي توجیه کننده خشونت است. آنها خانواده را گروهی در نظر می گیرند که درآن افرادی با جنسیت ها و گروههای سنی متفاوت مدتی طولانیی درارتباط نزدیک با هم قرار می گیرند برخلاف سایر گروه ها دراین گروه سلسله مراتب بر اساس تخصص یا صلاحیت و لیاقت صورت نمی گیرد، بلکه براساس جنیست، سن و قدرت اقتصادی می باشد. وجود علایق متفاوت در این گروه ناهمگون سبب بوجودآمدن تضادهای آشکار و پنهان می شود. این تضادهاويژگي هاوكاركردهاي مناسب خانوادگي راازبين مي بردودرنتيجه بايد آنهاراازسرراه برداشت.رفع تضادهاي خانوادگی با استفاده از وسایل قدرت و  در مواردی از راه خشونت امکان پذیر می گردد. در این حالت خشونت سبب طبیعی شدن جریان زندگی روزمره می شود و خانواده به کارکردهای اساسی خود می پردازد که در آن مسئولیت زنان انجام دادن وظایف خانوادگی مسئولیت اصلی مردان برقراری ارتباط با جهان خارج و نان آوری است.

پارسونز بر تفکیک نقشهای جنسیتی تاکید می کند و پدر را رئیس و مادر را مدیر داخلی خانواده می داند. در این مفهوم خشونت برای بقای خانواده کارکرد پیدا می کند. زیرا برای مثال مردی که در محیط شغلی اعتماد به نفس و ارزش لازم را کسب نمی کند، در صورت وجود تعارض در خانواده به خشونت متعادل دست می زند و از این طریق شخصیت خود را تایید می کند و به احتمال زیاد در اثر رفتار خشونت آمیز او تضاد خانوادگی به پایان می رسد. مرد موقعیت خود را در خانواده حفظ می کند و می تواند دیگران را تحت سلطه خود قرار دهد.[1]

 

بندششم: نظریه اقتدار و سلطه

از زمانی که پدرسالاری در حدود چهار تا پنج هزار سال پیش تحکیم یافت و مردان دولتها را بوجود آوردند یکی از اولین اقدامات آنها این بود که زن را از طریق جنس او توصیف کرده واوراازاین لحاظ در تنگنا قرار دهند. آنها کاری با علایق و خواسته های زنان نداشتند و فقط خواسته های خودشان مورد نظر بود. همچنین سعی داشتند بر قدرت باروری زن کنترل کافی اعمال نمایند. اولین قدم مردها پس ازاوج پدرسالاری این بود که فرزندان را وابسته به دودمان پدری کنند و این رسم قدیمی که فرزندان باید نام والد شناخته شده مادر را بگیرند برانداخته شد. پی بردن به نسبت کودکان از طریق دودمان پدری به مردان این بهانه را داد تا زنان را از سنین جوانی وادار به ازدواج و مراقبت از کودکان کنند.

در بعضی از جوامع اولیه اگر زنی رابطه نامشروع داشت حتی اگر مورد تجاوز قرار می گرفت او را می کشتند یا برده می کردند، به او حق طلاق یا نگهداری از بچه را نداده و در صورت سقط جنین او را به قتل می رساندند.[2]

[1]– اعزازی،ماخذ پيشين، ص 123

[2]– سرتشنیزی، امرالله، خشونت علیه زنان و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی  شهرستان شهرکرد، پژوهش زنان، شماره 2، فروردین 81، صص  55-54.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی