دانلود پایان نامه

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

+ ارسال ادواری صورتحساب+ شمارش ادواری+ چرخه زمان+ بودجه متوازن ادواری+ بودجه ادواری+ گزارشگری مالی ادواری+ نوسانات ادواری+ مشاغل ادواری+ بیکاری ادواری – بیکاری فصلی+ ساعات کار قراردادی روزانه+ ابزار انتقال داده ها+ کسر از سود ناویژه+ کسر از سود ویژه+ صورت کسر درآمد+ مزد روزانه – حقوق روز مزدی+ طرح روزانه+ برنامه روزانه+ خسارت – آسیب دیدگی+ داده+ مقید به داده ها+ نگهداری داده+ ردیف کردن داده ها+ تحلیل داده ها – داده مبنا – مبنای داده ها – پایگاه داده ها+ بانک اطلاعاتی+ مسئول بانک اطلاعات+ مدیریت پایگاه داده ای+ سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی+ عناصری از حافظه که در ان اطلاعات ثبت میشود+ جمع آوری اطلاعات+ گرد اوری داده ها+ مخابره اطلاعات+ کارشناس شبکه ارتباطی+ تبدیل اطلاعات+ کارآیی داده ها+ فرهنگ اقلام اطلاعاتی+ پرونده داده ها+ نمودار گردش اطلاعات+ نمودار گردش اطلاعات+ گرد اوری داده ها+ فایل قالب بندی داده های تعاملی+ صحت اطلاعات+ جا دادن اطلاعات+ ماتریس داده ها+ میانه داده ها+ استخراج داده در مدل رگرسیون+ تاریخ اعلام سود سهام+ مهلت واریز+ تاریخ سیاهه – تاریخ صورتحساب+ تاریخ سررسید+ تاریخ سفارش+ سازمان یا ساختار اطلاعات+ تدارک اطلاعات+ اطلاعات خصوصی+ بعمل اوردن اطلاعات داده سازی – پردازش داده ها– فرابری داده+ مرکز پردازش داده ها+ سیستم پردازش اطلاعاتی+ حفاظت داده ها+ اطلاعات خام – اطلاعات اولیه+ ثبت داده ها+ ثبت کننده اطلاعات+ باز یابی داده+ منبع اطلاعات+ مخازن داده ها+ ساختار اطلاعات+ داده سازی+ برات موعد دار+ مآزاد تحصیل شده زمان بندی شده+ اوراق بهادار مدت دار

 

 

 

نا مربوط – بیگانه+ غیر مترقبه – فوق العاده+ استهلاک فوق العاده+ رویداد غیر مترقبه+ هزینه های غیر مترقبه+ سود و زیان غیرمترقبه+ اقلام غیر مترقبه+ تعمیرات اساسی+ تصمیم فوق العاده+ برون یابی+ هزینه های افراطی+ برون گرائی+ نقطه حدی+ انگیزش بیرونی+ برون گرا+ تحویل درب کارخانه یا انبار+ حدود خطر – امکانات خطر و ریسک در بیمه+ متن پیشنهادی+ رابطه نمائی+ ابراز – اظهار – تعبیر – نحوه ادا+ مصادره یا سلب مالکیت+ اوراق قرضه قابل تمدید+ فرضیه تداوم ثبات عملکردی+ تمدید+ تمدید دوره زمانی تحویل اظهار نامه+ حدود آزمون های حسابرسی – وسعت رسیدگی+ اندازه آزمون+ صورت مالی خارجی+ حسابرسی خارجی مستقل+ حسابرسی مستقل+ حسابرس خارجی – حسابرس مستقل+ اظهار نظر حسابرس مستقل+ داده های خارجی اطلاعات خارجی+ تصمیم گیرندگان خارجی+ برون سازمانی+ اسناد و مدارک خارجی+ رویدادهای خارجی+ هزینه های اهمال کنترل کیفی+ سقف حد تامین مالی از منابع خارجی+ گزارشگری مالی خارجی+ صورتهای مالی خارجی+ برون سازمانی+ تامین مالی خارجی – تامین مالی با استفاده از منابع خارج از موسسه+ نیروهای خارجی+ پیش بینی وقایع خارجی+ پیشداشته های خارجی برنامه ریزی+ پاداش خارجی عوامل خارجی – عوامل محیط خارج+ منابع خارجی+ محرک خارجی+ حافظه برونی+ معاملات خارجی+ استفاده کنندگان خارجی یا برون سازمانی+ مصارف خارجی+ روایی بیرونی+ تاثیرات خارجی+ روان بیرونی+ هیچگونه باز خوری ندادن – خاموشی – چشم پوشی+ منهدم کردن – مستهلک کردن – تسویه کردن – از بین بردن+ معاملات اعتباری افراطی+ سود سهام فوق العاده – سود سهام اضافی+ مجمع عمومی فوق العاده+ احساس ماورا حسی+ کارهای جدید+ خارج کردن+ صنایع استخراجی+ داده های تجربی – داده های ازمایشی+ تعریف تجربی+ طرح تجربی – طرح ازمایش+ اموزش تجربی+ گروه تجربی – گروه ازمایشی+ مداخله تجربی+ دانش تجربی – دانش ناشی از تجربه+ روش ازمایشی – روش تجربی+ دوره تجربی+ تحقیق تجربی – تحقیق ازمایشی+ علوم تجربی+ مدل سازی تجربی+ ازمون تجربی+ واریانس تجربی+ کارشناس – متخصص – خبره+ اظهار نظر کارشناس – نظریه متخصص+ سیستم خبره+ اظهارنظر فنی کردن – نظریه تخصصی دادن+ انقضا+ بهای تمام شده منقضی شده+ مطلوبیت از دست رفته – تسهیلات منقضی شده+ تاریخ انقضاء+ تبیین – توزیع – بیان – شرح+ بند توضیحی در گزارش حسابرس+ تشریح – روشن – صریح+ بدهی صریح+ سود واضح – بهره صریح+ اجاره بهای واضح زمین+ استبدادی – استثماری+ بازرسی – جستجو – بازبینی – معاینه+ اکتشافی+ لیست انفجاری – لیست اجزای به کار گرفته در یک محصول+ نما در ریاضیات – نماینده+ توان – تعریفی – تشریحی+ ضریب ثابت نمایی+ توابع نمایی – معادلات نمایی+ برگشت غائی+ هموارسازی نمایی+ صادرات+ نمایندگی صادرات – نماینده صادراتی+ اعتبار صادراتی+ درآمد های صادراتی+ مرکز تامین مالی مورد نیاز صادرات – اتاق تامین مالی صادرات+ مرکز صادرات – اتاق صادرات+ انگیزه های صادراتی – مشوق های صادراتی+ جواز صادرات+ مدیر صادرات+ مرکز بازرگانی صادراتی+ شرکت سهامی تجاری صادراتی+ صادرکننده+ انتظار – جمع تجربیات گذشته+ نظریه انتظار+ مدل توقع – مدل ترجیح+ زمان مورد انتظار فعالیت+ ظرفیت واقعی مورد انتظار+ فعالیت مورد انتظار سالانه – سطح پیش بینی شده تولید در سال آتی+ جریان های نقدی مورد انتظار+ منحنی مورد انتظار+ ضریب انحراف مورد انتظار+ سود سهام منتظره+ ارزش خروجی مورد انتظار+ عمر مورد انتظار – عمر منتظره+ ارزش پولی مورد انتظار+ نرخ بازده مورد انتظار+ بازده مورد انتظار+ بازده مورد انتظار یک پرتفولیو+ حجم فروش مورد انتظار+ زمان مورد انتظار+ فرضیه فایده مندی مورد انتظار+ ارزش مورد انتظار+ مدل ارزش مورد انتظار+ ارزش مورد انتظار اطلاعات کامل+ حجم مورد انتظار – حجم برآوردی فعالیت دوره آتی+ وجوه قابل مصرف – حساب مستقل قابل خرج+ وجوه امانی قابل مصرف+ اعتبار مصرف شده – تخصیص هزینه خرج شده+ خرج – مخارج+ مخارج مصوب+ مخارج تعهد شده+ مالیات بر مخارج+ انحراف مخارج+ مخارج+ مخارج+ حساب هزینه+ تسهیم هزینه – سرشکن کردن هزینه+ خلاصه سود و زیان+ بودجه عملیات – بودجه هزینه عملیات+ مرکز هزینه – مخزن هزینه+ کنترل هزینه – نظارت بر هزینه+ توزیع هزینه – تسهیم هزینه+ پیش پرداخت هزینه+ شناخت هزینه وتشخیس هزینه+ هزینه ها+ گران – گران قیمت+ تجربه+ منحنی تجربه+ آزمایش+ اجرا وابلاغ+ فاصله اجرایی – شکاف اجرایی+ رئیس – مدیر اجرایی – مجری+ توانایی مدیر اجرایی+ پیشرفت اجرایی+ هیات عاملاجرائی+ قوه اجرائیه – قوه مجریئه – شاخه اجرایی+ طبقه مجریان مدیران اجرایی+ کمیته اجرایی عامل+ طرح پاداش مدیران اجرایی و بخشی از سیستم کنترل مدیریت+ شورای اجرایی+ مدیر اجرایی – مدیر عامل+ قوه مجریه+ حقوق مدیران اجرایی+ خدمات اجرایی+ اختیار خرید سهام مربوط به مدیران اجرایی+ اختیار خرید سهام مربوط به مدیران اجرایی+ معاون اجرایی+ مجری – مامور اجرا – وصی+ حساب های مربوط به اجرا+ قرار داد اجرایی+ هزینه های اجرایی+ معاف از پرداخت مالیات+ هدایای معاف از پرداخت مالیات+ سازمان های معاف از پرداخت مالیات+ شرکت خصوصی معاف از مالیات+ نقل وانتقال معاف از مالیات+ بخشودگی مالیاتی شرکت سرمایه گذاری محدود تراست واحد+ بخشودگی مالیاتی+ معافیت های مربوط به ارائه صورت های مالی تلفیقی+ معافیت های مربوط به تسلیم حساب های مالی+ تاریخ اعمال – تاریخ اجرا+ قیمت با استفاده از اعمال حق تقدم+ اختیار خرید و یا ضمانت خرید+ نشان دادن – ارائه کردن – نمایش+ نمایش+ وجود – موجودیت+ تصحیلات موجود+ ارزش استفاده جاری دارایی – ارزش مورد استفاده در حال حاضر+ مصاحبه ترک خدمت+ قیمت خروجی – قیمت خروجی در بازار تقاضا – ارزش خالص بازیافتنی – ارزش خروجی جاری+ ارزیابی خروجی+ ارزش خروجی – ارزش در بازار تقاضا – ارزش خالص بازیافتنی+ صورت سود وزیان بر اساس ارزش خروجی+ بیرون تراوی+ نظریه بیرونی غیر ذاتی+ برونی – بیرونی – به طور برون زا+ روش مبسوط ارزش ویژه در سرمایه گذاری های بلند مدت+ سرمایه گذاریهای توسعه+ پروژه توسعه+ کمال – تعالی+ وجوه احتیاطی موارد خاص – وجوه احتیاطی خارج از شمول+ استثنا+ گزارش موارد خاص+ موارد استثنایی+ اقلام استثنایی+ اضافی – زیادی+ شاخص ارزش اضافی فعلی+ بار اضافی مالیات+ ظرفیت اضافی+ مانده مآزاد وجوه نقد+ حساب اضافه برداشت – حساب مآزاد بر تخصیص+ مالیات بر انباشت درآمد مآزاد+ درخواست مواد بیش از مقدار استاندارد+ مالیات بر سود اضافه – مالیات بر سود مآزاد+ ذخایر مآزاد+ بازده اضافی – بازده مآزاد+ سهام اضافی+ مبادله+ دلال بورس ارز+ چک متقابل+ کنترل ارز – نظارت بر ارز+ تنزل ارزش ارز – تنزل ارزش پول خارجی+ حساب برابری ارز+ سود مبادله – سود تسعیر ارز+ اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس+ زیان مبادله – زیان تسعیر ارز+ مدیریت ارز+ برابری ارز+ نرخ ارز –نرخ مبادله – نرخ ستد – نرخ تسعیر+ مکانیزم نرخ تبدیل+ ریسک نرخ تسعیر+ احتمال خطر تسعیر ارز – ریسک تسعیر+ صراف – دلال ارز+ خزانه – خزانه داری – مالیه+ اسناد خزانه دولت انگلستان+ اوراق قرضه خزانه+ صندوق تسویه خزانه+ مالیات غیرمستقیم – مالیات بر تولیدات داخلی+ عوارض پروانه – عوارض جواز – عوارض مجوز+ مامور مالیاتی – مامور مالیات بر فروش+ مالیات غیرمستقیم – مالیات بر فروش+ درآمد معاف از مالیات+ مستثنی کردن شرکت های فرعی از تلفیق+ امتیاز انحصاری+ غیبت موجه+ اموال معاف از مالیات+ فایلهای اجرایی+ رده های اجرایی+ قرار داد مجری+ اجرا+ روش ارزشیابی+ توانایی ارزیابی+ مصاحبه ارزشیابی+ ارزیابی سیستم کنترل داخلی+ دوره ارزیابی+ ارزش یابی برنامه+ تکنیک های ارزیابی+ فرار از پرداخت مالیات – فرار از بار مالیاتی+ رقم گرد شده رند+ موازنه زوج بودن+ رخداد – پدیده – رویداد+ حسابداری رویدادها رویدادهای مالی+ ریسک واقعه – احتمال خطر+ رویدادهای بعد از تاریخ تهیه ترازنامه+ پیش بینی وقایع+ مطالعه رویدادها+ رویدادهای بعد از تاریخ تهیه ترازنامه+ سیستم های اطلاعات حسابداری مبتنی بر وقایع – سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر زمان واقعی رویدادها+ شواهد – شاهده+ جمع آوری شواهد – جمع اوری مدارک مثبته+ موضوع مستند – موضوع اسنادی+ تکامل+ بدون – بی – فاقد+ بدون هیچ مزیت+ پیش بینی شده – برنامه ریزی شده – آتی+ سود آتی – سود تحقق نیافته+ اوراق قرضه بدون بهره متعلقه+ بدون مزایا – بدون پاداش+ فاقد کوپن بهره+ سهم بی سود+ بعد از تاریخ سود سهام+ سهام بدون سود جاری+ بدون حق برداشت+ تحویل درب کارخانه+ بلا عوض – همت عالی – داوطلبانه+ پرداخت کمک بلاعوض+ به موجب منصب – به عنوان مقام رسمی+ تاریخ گذشته – اعتبار گذشته+ پس رویدادیپژوهشهای نیمه تجربی+ سود واقعی – سود تحقق یافته+ بدون حق تقدم+ تاریخ انقضای مهلت مقرر+ تحویل روی عرشه کشتی+ تحویل در انبار فروشنده+ تحویل در کارگاه یا انبار – تحویل در محل تولید+ کامل – دقیق+ رونوشت برار با اصل+ ارزش مبالغه شده+ بزرگنمایی و اغراق+ معاینه باز رسی – آزمایش+ رسیدگی+ خاک برداری+ توافق نامه وثیقه ای+ دارائی های ضروری – دارائی های اساسی+ زود ترین زمان شروع+ معیار تعیین شده+ موسسه – بنگاه – تاسیس+ هزینه های تاسیس+ تعیین استاندارد – تعیین شاخص ها+ تعیین خط روند+ ماترک – ملک – دارائی – ارث – حالت – وضعیت+ حسابداری اموال موروثی – حسابداری اموال در اختیار امین ترکه – حسابداری اموال وقفی+ کارگزاری – بنگاه معاملات املاک+ عوارض املاک – عوارض اموال موروثی+ درآمد ناشی از املاک – درآمد ناشی از ماترک+ برنامه ریزی برای حداقل سازی مالیات بر ماترک+ مالیات برارث+ احترام ومقام+ نیاز احترام – ارزش – قدر+ تخمین زدن – براورد+ بهای تمام شده براوردی – قیمت تقریبی+ بدهی های برآوردی+ روش ارزش خالص بازیافتنی مورد انتظار+ درآمد تخمینی پیش بینی شده+ ارزش اسقاط پیش بینی شده – ارزش باقی مانده پیش بینی شده+ زمان بندی تخمیتی+ مالیات برآوردی – مالیات پیش بینی شده+ ارزش تقریبی+ سیستم برآورد بهای تمام شده+ هدف برآورد+ نمونه گیری بر اساس پیش بینی – نمونه گیری تخمینی+ تئوری تخمین+ برآورد کننده+ آئین اخلاقی+ سرمایه گذاری از بعد اخلاقی – سرمایه گذری اخلاقی+ اصول اخلاقی+ احکام اخلاقی در حرفه حسابرسی+ اخلاق – موازین اخلاقی – اخلاق حرفه ای – آئین رفتاری+ ارای صادره درباره ایین رفتار حرفه ای+ بانک های اروپایی+ اوراق قرضه اروپایی+ چک اروپایی+ ارزهای اروپایی+ بازار وام با ارز اروپایی+ سپرده دلار امریکا در بانک های خارج از امریکا+ بازار اروپا+ بازار مشترک اروپا+ واحد ارز اروپایی اکو+ جامعه اقتصادی اروپا بازار مشترک+ اختیار خرید اروپایی+ اداره بهره وری اروپا+ ارزیابی کردن+ تعیین ارزش+ برنامه ارزشیابی+ نسبت حقوق صاحبان سهام سهام سرمایه به بدهی بلندمدت – نسبت سرمایه مالکانه به بدهی بلند مدت+ نسبت سرمایه سهامداران به کل بدهی – نسبت سهام سرمایه به کل بدهی+ عرضه عمومی و فروش سهام شرکت فرعی+ کاهش حق مالی – تقلیل حق مالکانه – کاهش سرمایه+ تامین مالی از طریق افزایش سرمایه – تامین مالی از طریق سهام سرمایه مالکانه سهام عادی و ممتاز+ سهامداران – صاحبان سهام+ علایق مالکانه – بهره مالکانه – حقوق مالکانه+ سرمایه گذاری درسهام سرمایه+ خط مشی مرتبط با مالکیت+ روش ارزش ویژه+ روش ارزش ویژه در موردحسابداری سرمایه گذاریهای بلند مدت+ مالکیت مالک مالکانه – مالکیت حقوق صاحبان سهام+ حق مالی هرسهم+ نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع بدهیهاوحقوق+ کفیل – امین اموال+ اوراق مالکیت سهام – هوراق بهادار مالکانه – گواهی مالکیت – سند سرمایه+ سهام حق مالی – سهام مالکانه+ سهام سرمایه مالکانه+ نظریه برابری+ معامله ارزش ویژه – معامله حقوق صاحبان سهام+ قواعد انتقال مالکیت+ دفعات گردش حقوق صاحبان سهام+ تعادل+ آزمونی که پیش آموختها را می سنجد+ معادل+ گروههای معادل+ مزایای بازنشستگی معادل+ معادل آحاد – واحدهای مساوی – واحدهای مشابه+ پاک کردن+ حذف کردن – پاک کردن –از بین بردن+ طراحی کار به نوعی که بر سازگاری شخص با ماشین تاکید داشته باسد+ غریزه زندگی+ فساد تدریجی – فرسایش – تحلیل+ پیغام – پیغام رسانی – ماموریت+ مغلوط – نادرست – پر از اشتباه+ ثبت های اشتباه – ثبت های غلط+ خطا –اشتباه+ تجزیه وتحلیل خطا+ اشتباهات و از قلم افتادگی ها از طرفین قابل قبول است+ حاشیه اشتباه+ پیغام خطا+ خطای گرایش مرکزی+ خطای سهل گیری+ نرخ اشباه+ واریانس خطا+ اشتباهات+ شرط افزایش بها – شرط تعدیل+ قیمت افزاینده – قیمت بالا رونده+ هزینه قابل گریز – هزینه قابل حذف+ شرط گریز – شرط رهایی از انجام تعهد+ دوره ما قبل ترک خدمت+ سند تضمینی – سند وثیقه+ حساب تضمینی – حساب ضمانت پرداخت تعهد به ذینفع قرارداد+ متغیر اساسی ورودی+ موسسه – دادوستد – شرکت –واحد تجاری – بنگاه+ حسابداری موسسه – حسابداری برای مجموعه یک بنگاه اقتصادی+ هزینه های موسسه+ حساب وجوه مستقل انتفاعی – وجوه مستقل بنگاه+ تئوری بنگاه اجتماعی+ ارزش موسسه+ مناطق تجاری+ واحد مستقل+ حسابداری برای شخصیت جداگانه بنگاه – حسابداری واحد اقتصادی مستقل+ فرض تفکیک شخصیت – فرض شخصیت جداگانه حسابداری+ مفهوم تفکیک شخصیت – مفهوم شخصیت جداگانه حسابداری+ فرض مسلم شخصیت – فرض بنیادی شخصیت جداگانه+ تئوری بنگاه+ حقوق کار اموزی+ حقوق بدون خدمت+ شرایط پذیرش – شرایط ثبت نام+ کارفرما – کارآفرین – نقش آفرین+ کارآفرینی – نقش آفرینی –