دانلود پایان نامه

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

+ ارسال ادواری صورتحساب+ شمارش ادواری+ چرخه زمان+ بودجه متوازن ادواری+ بودجه ادواری+ گزارشگری مالی ادواری+ نوسانات ادواری+ مشاغل ادواری+ بیکاری ادواری – بیکاری فصلی+ ساعات کار قراردادی روزانه+ ابزار انتقال داده ها+ کسر از سود ناویژه+ کسر از سود ویژه+ صورت کسر درآمد+ مزد روزانه – حقوق روز مزدی+ طرح روزانه+ برنامه روزانه+ خسارت – آسیب دیدگی+ داده+ مقید به داده ها+ نگهداری داده+ ردیف کردن داده ها+ تحلیل داده ها – داده مبنا – مبنای داده ها – پایگاه داده ها+ بانک اطلاعاتی+ مسئول بانک اطلاعات+ مدیریت پایگاه داده ای+ سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی+ عناصری از حافظه که در ان اطلاعات ثبت میشود+ جمع آوری اطلاعات+ گرد اوری داده ها+ مخابره اطلاعات+ کارشناس شبکه ارتباطی+ تبدیل اطلاعات+ کارآیی داده ها+ فرهنگ اقلام اطلاعاتی+ پرونده داده ها+ نمودار گردش اطلاعات+ نمودار گردش اطلاعات+ گرد اوری داده ها+ فایل قالب بندی داده های تعاملی+ صحت اطلاعات+ جا دادن اطلاعات+ ماتریس داده ها+ میانه داده ها+ استخراج داده در مدل رگرسیون+ تاریخ اعلام سود سهام+ مهلت واریز+ تاریخ سیاهه – تاریخ صورتحساب+ تاریخ سررسید+ تاریخ سفارش+ سازمان یا ساختار اطلاعات+ تدارک اطلاعات+ اطلاعات خصوصی+ بعمل اوردن اطلاعات داده سازی – پردازش داده ها– فرابری داده+ مرکز پردازش داده ها+ سیستم پردازش اطلاعاتی+ حفاظت داده ها+ اطلاعات خام – اطلاعات اولیه+ ثبت داده ها+ ثبت کننده اطلاعات+ باز یابی داده+ منبع اطلاعات+ مخازن داده ها+ ساختار اطلاعات+ داده سازی+ برات موعد دار+ مآزاد تحصیل شده زمان بندی شده+ اوراق بهادار مدت دار

 

 

 

نا مربوط – بیگانه+ غیر مترقبه – فوق العاده+ استهلاک فوق العاده+ رویداد غیر مترقبه+ هزینه های غیر مترقبه+ سود و زیان غیرمترقبه+ اقلام غیر مترقبه+ تعمیرات اساسی+ تصمیم فوق العاده+ برون یابی+ هزینه های افراطی+ برون گرائی+ نقطه حدی+ انگیزش بیرونی+ برون گرا+ تحویل درب کارخانه یا انبار+ حدود خطر – امکانات خطر و ریسک در بیمه+ متن پیشنهادی+ رابطه نمائی+ ابراز – اظهار – تعبیر – نحوه ادا+ مصادره یا سلب مالکیت+ اوراق قرضه قابل تمدید+ فرضیه تداوم ثبات عملکردی+ تمدید+ تمدید دوره زمانی تحویل اظهار نامه+ حدود آزمون های حسابرسی – وسعت رسیدگی+ اندازه آزمون+ صورت مالی خارجی+ حسابرسی خارجی مستقل+ حسابرسی مستقل+ حسابرس خارجی – حسابرس مستقل+ اظهار نظر حسابرس مستقل+ داده های خارجی اطلاعات خارجی+ تصمیم گیرندگان خارجی+ برون سازمانی+ اسناد و مدارک خارجی+ رویدادهای خارجی+ هزینه های اهمال کنترل کیفی+ سقف حد تامین مالی از منابع خارجی+ گزارشگری مالی خارجی+ صورتهای مالی خارجی+ برون سازمانی+ تامین مالی خارجی – تامین مالی با استفاده از منابع خارج از موسسه+ نیروهای خارجی+ پیش بینی وقایع خارجی+ پیشداشته های خارجی برنامه ریزی+ پاداش خارجی عوامل خارجی – عوامل محیط خارج+ منابع خارجی+ محرک خارجی+ حافظه برونی+ معاملات خارجی+ استفاده کنندگان خارجی یا برون سازمانی+ مصارف خارجی+ روایی بیرونی+ تاثیرات خارجی+ روان بیرونی+ هیچگونه باز خوری ندادن – خاموشی – چشم پوشی+ منهدم کردن – مستهلک کردن – تسویه کردن – از بین بردن+ معاملات اعتباری افراطی+ سود سهام فوق العاده – سود سهام اضافی+ مجمع عمومی فوق العاده+ احساس ماورا حسی+ کارهای جدید+ خارج کردن+ صنایع استخراجی+ داده های تجربی – داده های ازمایشی+ تعریف تجربی+ طرح تجربی – طرح ازمایش+ اموزش تجربی+ گروه تجربی – گروه ازمایشی+ مداخله تجربی+ دانش تجربی – دانش ناشی از تجربه+ روش ازمایشی – روش تجربی+ دوره تجربی+ تحقیق تجربی – تحقیق ازمایشی+ علوم تجربی+ مدل سازی تجربی+ ازمون تجربی+ واریانس تجربی+ کارشناس – متخصص – خبره+ اظهار نظر کارشناس – نظریه متخصص+ سیستم خبره+ اظهارنظر فنی کردن – نظریه تخصصی دادن+ انقضا+ بهای تمام شده منقضی شده+ مطلوبیت از دست رفته – تسهیلات منقضی شده+ تاریخ انقضاء+ تبیین – توزیع – بیان – شرح+ بند توضیحی در گزارش حسابرس+ تشریح – روشن – صریح+ بدهی صریح+ سود واضح – بهره صریح+ اجاره بهای واضح زمین+ استبدادی – استثماری+ بازرسی – جستجو – بازبینی – معاینه+ اکتشافی+ لیست انفجاری – لیست اجزای به کار گرفته در یک محصول+ نما در ریاضیات – نماینده+ توان – تعریفی – تشریحی+ ضریب ثابت نمایی+ توابع نمایی – معادلات نمایی+ برگشت غائی+ هموارسازی نمایی+ صادرات+ نمایندگی صادرات – نماینده صادراتی+ اعتبار صادراتی+ درآمد های صادراتی+ مرکز تامین مالی مورد نیاز صادرات – اتاق تامین مالی صادرات+ مرکز صادرات – اتاق صادرات+ انگیزه های صادراتی – مشوق های صادراتی+ جواز صادرات+ مدیر صادرات+ مرکز بازرگانی صادراتی+ شرکت سهامی تجاری صادراتی+ صادرکننده+ انتظار – جمع تجربیات گذشته+ نظریه انتظار+ مدل توقع – مدل ترجیح+ زمان مورد انتظار فعالیت+ ظرفیت واقعی مورد انتظار+ فعالیت مورد انتظار سالانه – سطح پیش بینی شده تولید در سال آتی+ جریان های نقدی مورد انتظار+ منحنی مورد انتظار+ ضریب انحراف مورد انتظار+ سود سهام منتظره+ ارزش خروجی مورد انتظار+ عمر مورد انتظار – عمر منتظره+ ارزش پولی مورد انتظار+ نرخ بازده مورد انتظار+ بازده مورد انتظار+ بازده مورد انتظار یک پرتفولیو+ حجم فروش مورد انتظار+ زمان مورد انتظار+ فرضیه فایده مندی مورد انتظار+ ارزش مورد انتظار+ مدل ارزش مورد انتظار+ ارزش مورد انتظار اطلاعات کامل+ حجم مورد انتظار – حجم برآوردی فعالیت دوره آتی+ وجوه قابل مصرف – حساب مستقل قابل خرج+ وجوه امانی قابل مصرف+ اعتبار مصرف شده – تخصیص هزینه خرج شده+ خرج – مخارج+ مخارج مصوب+ مخارج تعهد شده+ مالیات بر مخارج+ انحراف مخارج+ مخارج+ مخارج+ حساب هزینه+ تسهیم هزینه – سرشکن کردن هزینه+ خلاصه سود و زیان+ بودجه عملیات – بودجه هزینه عملیات+ مرکز هزینه – مخزن هزینه+ کنترل هزینه – نظارت بر هزینه+ توزیع هزینه – تسهیم هزینه+ پیش پرداخت هزینه+ شناخت هزینه وتشخیس هزینه+ هزینه ها+ گران – گران قیمت+ تجربه+ منحنی تجربه+ آزمایش+ اجرا وابلاغ+ فاصله اجرایی – شکاف اجرایی+ رئیس – مدیر اجرایی – مجری+ توانایی مدیر اجرایی+ پیشرفت اجرایی+ هیات عاملاجرائی+ قوه اجرائیه – قوه مجریئه – شاخه اجرایی+ طبقه مجریان مدیران اجرایی+ کمیته اجرایی عامل+ طرح پاداش مدیران اجرایی و بخشی از سیستم کنترل مدیریت+ شورای اجرایی+ مدیر اجرایی – مدیر عامل+ قوه مجریه+ حقوق مدیران اجرایی+ خدمات اجرایی+ اختیار خرید سهام مربوط به مدیران اجرایی+ اختیار خرید سهام مربوط به مدیران اجرایی+ معاون اجرایی+ مجری – مامور اجرا – وصی+ حساب های مربوط به اجرا+ قرار داد اجرایی+ هزینه های اجرایی+ معاف از پرداخت مالیات+ هدایای معاف از پرداخت مالیات+ سازمان های معاف از پرداخت مالیات+ شرکت خصوصی معاف از مالیات+ نقل وانتقال معاف از مالیات+ بخشودگی مالیاتی شرکت سرمایه گذاری محدود تراست واحد+ بخشودگی مالیاتی+ معافیت های مربوط به ارائه صورت های مالی تلفیقی+ معافیت های مربوط به تسلیم حساب های مالی+ تاریخ اعمال – تاریخ اجرا+ قیمت با استفاده از اعمال حق تقدم+ اختیار خرید و یا ضمانت خرید+ نشان دادن – ارائه کردن – نمایش+ نمایش+ وجود – موجودیت+ تصحیلات موجود+ ارزش استفاده جاری دارایی – ارزش مورد استفاده در حال حاضر+ مصاحبه ترک خدمت+ قیمت خروجی – قیمت خروجی در بازار تقاضا – ارزش خالص بازیافتنی – ارزش خروجی جاری+ ارزیابی خروجی+ ارزش خروجی – ارزش در بازار تقاضا – ارزش خالص بازیافتنی+ صورت سود وزیان بر اساس ارزش خروجی+ بیرون تراوی+ نظریه بیرونی غیر ذاتی+ برونی – بیرونی – به طور برون زا+ روش مبسوط ارزش ویژه در سرمایه گذاری های بلند مدت+ سرمایه گذاریهای توسعه+ پروژه توسعه+ کمال – تعالی+ وجوه احتیاطی موارد خاص – وجوه احتیاطی خارج از شمول+ استثنا+ گزارش موارد خاص+ موارد استثنایی+ اقلام استثنایی+ اضافی – زیادی+ شاخص ارزش اضافی فعلی+ بار اضافی مالیات+ ظرفیت اضافی+ مانده مآزاد وجوه نقد+ حساب اضافه برداشت – حساب مآزاد بر تخصیص+ مالیات بر انباشت درآمد مآزاد+ درخواست مواد بیش از مقدار استاندارد+ مالیات بر سود اضافه – مالیات بر سود مآزاد+ ذخایر مآزاد+ بازده اضافی – بازده مآزاد+ سهام اضافی+ مبادله+ دلال بورس ارز+ چک متقابل+ کنترل ارز – نظارت بر ارز+ تنزل ارزش ارز – تنزل ارزش پول خارجی+ حساب برابری ارز+ سود مبادله – سود تسعیر ارز+ اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس+ زیان مبادله – زیان تسعیر ارز+ مدیریت ارز+ برابری ارز+ نرخ ارز –نرخ مبادله – نرخ ستد – نرخ تسعیر+ مکانیزم نرخ تبدیل+ ریسک نرخ تسعیر+ احتمال خطر تسعیر ارز – ریسک تسعیر+ صراف – دلال ارز+ خزانه – خزانه داری – مالیه+ اسناد خزانه دولت انگلستان+ اوراق قرضه خزانه+ صندوق تسویه خزانه+ مالیات غیرمستقیم – مالیات بر تولیدات داخلی+ عوارض پروانه – عوارض جواز – عوارض مجوز+ مامور مالیاتی – مامور مالیات بر فروش+ مالیات غیرمستقیم – مالیات بر فروش+ درآمد معاف از مالیات+ مستثنی کردن شرکت های فرعی از تلفیق+ امتیاز انحصاری+ غیبت موجه+ اموال معاف از مالیات+ فایلهای اجرایی+ رده های اجرایی+ قرار داد مجری+ اجرا+ روش ارزشیابی+ توانایی ارزیابی+ مصاحبه ارزشیابی+ ارزیابی سیستم کنترل داخلی+ دوره ارزیابی+ ارزش یابی برنامه+ تکنیک های ارزیابی+ فرار از پرداخت مالیات – فرار از بار مالیاتی+ رقم گرد شده رند+ موازنه زوج بودن+ رخداد – پدیده – رویداد+ حسابداری رویدادها رویدادهای مالی+ ریسک واقعه – احتمال خطر+ رویدادهای بعد از تاریخ تهیه ترازنامه+ پیش بینی وقایع+ مطالعه رویدادها+ رویدادهای بعد از تاریخ تهیه ترازنامه+ سیستم های اطلاعات حسابداری مبتنی بر وقایع – سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر زمان واقعی رویدادها+ شواهد – شاهده+ جمع آوری شواهد – جمع اوری مدارک مثبته+ موضوع مستند – موضوع اسنادی+ تکامل+ بدون – بی – فاقد+ بدون هیچ مزیت+ پیش بینی شده – برنامه ریزی شده – آتی+ سود آتی – سود تحقق نیافته+ اوراق قرضه بدون بهره متعلقه+ بدون مزایا – بدون پاداش+ فاقد کوپن بهره+ سهم بی سود+ بعد از تاریخ سود سهام+ سهام بدون سود جاری+ بدون حق برداشت+ تحویل درب کارخانه+ بلا عوض – همت عالی – داوطلبانه+ پرداخت کمک بلاعوض+ به موجب منصب – به عنوان مقام رسمی+ تاریخ گذشته – اعتبار گذشته+ پس رویدادیپژوهشهای نیمه تجربی+ سود واقعی – سود تحقق یافته+ بدون حق تقدم+ تاریخ انقضای مهلت مقرر+ تحویل روی عرشه کشتی+ تحویل در انبار فروشنده+ تحویل در کارگاه یا انبار – تحویل در محل تولید+ کامل – دقیق+ رونوشت برار با اصل+ ارزش مبالغه شده+ بزرگنمایی و اغراق+ معاینه باز رسی – آزمایش+ رسیدگی+ خاک برداری+ توافق نامه وثیقه ای+ دارائی های ضروری – دارائی های اساسی+ زود ترین زمان شروع+ معیار تعیین شده+ موسسه – بنگاه – تاسیس+ هزینه های تاسیس+ تعیین استاندارد – تعیین شاخص ها+ تعیین خط روند+ ماترک – ملک – دارائی – ارث – حالت – وضعیت+ حسابداری اموال موروثی – حسابداری اموال در اختیار امین ترکه – حسابداری اموال وقفی+ کارگزاری – بنگاه معاملات املاک+ عوارض املاک – عوارض اموال موروثی+ درآمد ناشی از املاک – درآمد ناشی از ماترک+ برنامه ریزی برای حداقل سازی مالیات بر ماترک+ مالیات برارث+ احترام ومقام+ نیاز احترام – ارزش – قدر+ تخمین زدن – براورد+ بهای تمام شده براوردی – قیمت تقریبی+ بدهی های برآوردی+ روش ارزش خالص بازیافتنی مورد انتظار+ درآمد تخمینی پیش بینی شده+ ارزش اسقاط پیش بینی شده – ارزش باقی مانده پیش بینی شده+ زمان بندی تخمیتی+ مالیات برآوردی – مالیات پیش بینی شده+ ارزش تقریبی+ سیستم برآورد بهای تمام شده+ هدف برآورد+ نمونه گیری بر اساس پیش بینی – نمونه گیری تخمینی+ تئوری تخمین+ برآورد کننده+ آئین اخلاقی+ سرمایه گذاری از بعد اخلاقی – سرمایه گذری اخلاقی+ اصول اخلاقی+ احکام اخلاقی در حرفه حسابرسی+ اخلاق – موازین اخلاقی – اخلاق حرفه ای – آئین رفتاری+ ارای صادره درباره ایین رفتار حرفه ای+ بانک های اروپایی+ اوراق قرضه اروپایی+ چک اروپایی+ ارزهای اروپایی+ بازار وام با ارز اروپایی+ سپرده دلار امریکا در بانک های خارج از امریکا+ بازار اروپا+ بازار مشترک اروپا+ واحد ارز اروپایی اکو+ جامعه اقتصادی اروپا بازار مشترک+ اختیار خرید اروپایی+ اداره بهره وری اروپا+ ارزیابی کردن+ تعیین ارزش+ برنامه ارزشیابی+ نسبت حقوق صاحبان سهام سهام سرمایه به بدهی بلندمدت – نسبت سرمایه مالکانه به بدهی بلند مدت+ نسبت سرمایه سهامداران به کل بدهی – نسبت سهام سرمایه به کل بدهی+ عرضه عمومی و فروش سهام شرکت فرعی+ کاهش حق مالی – تقلیل حق مالکانه – کاهش سرمایه+ تامین مالی از طریق افزایش سرمایه – تامین مالی از طریق سهام سرمایه مالکانه سهام عادی و ممتاز+ سهامداران – صاحبان سهام+ علایق مالکانه – بهره مالکانه – حقوق مالکانه+ سرمایه گذاری درسهام سرمایه+ خط مشی مرتبط با مالکیت+ روش ارزش ویژه+ روش ارزش ویژه در موردحسابداری سرمایه گذاریهای بلند مدت+ مالکیت مالک مالکانه – مالکیت حقوق صاحبان سهام+ حق مالی هرسهم+ نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع بدهیهاوحقوق+ کفیل – امین اموال+ اوراق مالکیت سهام – هوراق بهادار مالکانه – گواهی مالکیت – سند سرمایه+ سهام حق مالی – سهام مالکانه+ سهام سرمایه مالکانه+ نظریه برابری+ معامله ارزش ویژه – معامله حقوق صاحبان سهام+ قواعد انتقال مالکیت+ دفعات گردش حقوق صاحبان سهام+ تعادل+ آزمونی که پیش آموختها را می سنجد+ معادل+ گروههای معادل+ مزایای بازنشستگی معادل+ معادل آحاد – واحدهای مساوی – واحدهای مشابه+ پاک کردن+ حذف کردن – پاک کردن –از بین بردن+ طراحی کار به نوعی که بر سازگاری شخص با ماشین تاکید داشته باسد+ غریزه زندگی+ فساد تدریجی – فرسایش – تحلیل+ پیغام – پیغام رسانی – ماموریت+ مغلوط – نادرست – پر از اشتباه+ ثبت های اشتباه – ثبت های غلط+ خطا –اشتباه+ تجزیه وتحلیل خطا+ اشتباهات و از قلم افتادگی ها از طرفین قابل قبول است+ حاشیه اشتباه+ پیغام خطا+ خطای گرایش مرکزی+ خطای سهل گیری+ نرخ اشباه+ واریانس خطا+ اشتباهات+ شرط افزایش بها – شرط تعدیل+ قیمت افزاینده – قیمت بالا رونده+ هزینه قابل گریز – هزینه قابل حذف+ شرط گریز – شرط رهایی از انجام تعهد+ دوره ما قبل ترک خدمت+ سند تضمینی – سند وثیقه+ حساب تضمینی – حساب ضمانت پرداخت تعهد به ذینفع قرارداد+ متغیر اساسی ورودی+ موسسه – دادوستد – شرکت –واحد تجاری – بنگاه+ حسابداری موسسه – حسابداری برای مجموعه یک بنگاه اقتصادی+ هزینه های موسسه+ حساب وجوه مستقل انتفاعی – وجوه مستقل بنگاه+ تئوری بنگاه اجتماعی+ ارزش موسسه+ مناطق تجاری+ واحد مستقل+ حسابداری برای شخصیت جداگانه بنگاه – حسابداری واحد اقتصادی مستقل+ فرض تفکیک شخصیت – فرض شخصیت جداگانه حسابداری+ مفهوم تفکیک شخصیت – مفهوم شخصیت جداگانه حسابداری+ فرض مسلم شخصیت – فرض بنیادی شخصیت جداگانه+ تئوری بنگاه+ حقوق کار اموزی+ حقوق بدون خدمت+ شرایط پذیرش – شرایط ثبت نام+ کارفرما – کارآفرین – نقش آفرین+ کارآفرینی – نقش آفرینی –

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…