دانلود پایان نامه

 

 

 

اتب+ برنامه زمانبندی شده+ دیدگاه+ مدیریت علمی+ برنامه زندگی+ موجودی فصلی+ اطلاعات دست دوم+ منشی اداره+ امنیت+ انتخاب+ تبلیغات انتخابی+ ادراک انتخابی+ اعتماد به نفس+ خودکنترلی+ خود افشاگری+ نیاز به احترام+ خود شکوفایی+ تصویر از خود+ خودآموزی+ خود سازی+ خود مدیریتی+ خود ادراکی+ اتکا به خود+ هزینه فروش+ فرستنده+ ادراک+ تحلیل حساسیت+ یادگیری حساسیت+ توالی+ فعالیت خدماتی+ سیستم مدیریت خدمات+ سازمان خدماتی+ سهم+ عمر انباری+ شیفت+ ارسال+ محموله+ هدف های کوتاه مدت+ اهداف کوتاه مدت+ سرمایه گذاری کوتاه مدت+ حقوق ایام بیماری+ برات دیداری+ مهم+ ساختار ساده+ شبیه سازی+ ساختار موازی+ مهارت+ نیروی کار ماهر+ حل کردن+ مقیاس کوچک+ کارت هوشمند+ رفاه اجتماعی+ مسئولیت اجتماعی+ خطر اجتماعی+ متغیر های اجتماعی+ اجتماعی شدن+ موسسه انفرادی+ جواب+ مرتب سازی+ جذابیت منابع+ حیطه مدیریت+ کنترل فرایند آماری+ جزئیات کالا+ سفته بازی+ شیفت دوگانه+ حامی مالی+ مسئولیت پذیری+ حامی+ کاریاب+ موقعیت پایداری+ تثبیت+ کارکنان+ اختیار ستادی+ کارشناس امور ستادی+ صحنه+ برنامه پایدار+ پیشروها+ شرکت نوپا+ وضعیت+ گزارش وضعیت+ یکنواخت+ کنترل های هدایتی+ بازاریابی شبیه سازی+ موجودی+ ذینفعان+ نقطه سفارش+ نرخ گردش موجودی+ خرید مقدار کمبود+ نگهداری در انبار+ انیمیشن+ کنترل راهبردی+ اهداف استراتژیک+ رویکرد مدیریت استراتژیک+ طرح راهبردی بازاریابی+ برنامه ریزی استراتژیک+ تفکر راهبردی+ برنامه ریزی استراتژیک واحد تجاری+ راهبرد+ استرس+ فروشگاه بین راهی+ ضربه+ سبک+ سبک انعطاف پذیر+ بهینه سازی+ خرده سیستم+ خرده فرهنگ+ مادون+ محصولات جایگزین+ مدیریت موفق+ خلاصه+ مافوق+ من ویژه+ هدف نهایی+ مافوق+ سرپرست+ مدیریت تامین کنندگان+ تامین کنندگان+ عرضه+ ستاد پشتیبانی+ مازاد+ تحقیق وبررسی+ الگوها+ ضعف _قوت فرصت تهدید+ تصمیم گیری همزمان+ هم افزایی+ سیستم+ مرز سیستم+ تفکر سیستمی+ سیستم خرید+ سیستم فروش+ تدبیر+ سفارش شده+ تصاحب+ بازار هدف+ تعرفه گمرکی+ وظیفه+ گروههای ضربت+ نقش کارگرا+ ساختار وظیفه ای+ مالیات+ نرخ مالیات+ درآمد مالیاتی+ خدمات بهبود آموزش شغلی+ تیم سازی+ کار تیمی+ تکنولوژی+ مصاحبه تلفنی+ تنش+ اغتشاش+ رضایت نامه+ نظریه+ مدیریت زمان+ تحلیل سریهای زمانی+ زمان سنجی+ مطلوبیت زمان+ طول زمان+ هدف مطلوب+ ترخیص کالا+ حد تغییرات+ مدیریت عالی+ سود مورد انتظار+ کل+ هزینه های کل+ مدیریت کیفیت جامع+ جمع درآمد+ تجارت+ اعتبار تجاری+ تخفیفات تجاری+ حاشیه تجاری+ فروش کل+ علامت تجاری+ خرید و فروش+ برنامه ریزی آموزش+ حمل با کشتی+ دادوستد+ حمل کردن+ هزینه ارسال+ انتقال+ رهبران تبدیلی+ حمل مجدد+ تجزیه و تحلیل تمایل+ آزمون وخطا+ گردش+ موقعیت دگرگونی+ قیمت گذاری چتری+ عدم اطمینان+ سهم سرمایه گذاری+ قیمت گذاری+ وحدت+ عمومی+ به روز سازی اطلاعات+ بروزشده+ نرخ مصرف+ استفاده کنندگان+ چکهای در جریان وصول+ مطلوبیت+ ظرفیت+ روایی+ بها+ تجزیه و تحلیل ارزش+ مالیات بر ارزش افزوده+ ارزش ها+ متغیر+ هزینه های متغیر+ متنوع+ فروشنده+ تیم کلیدی+ تصمیمات عمودی+ بازار عمودی+ سازمان مجازی+ چشم انداز+ بی کلام+ حجم+ گروه آزاد+ هیئت مدیره+ بن+ دستمزد+ مدیریت دستمزد+ خواسته ها+ انبار+ ضمانت+ ضایعات+ اتلاف+ بارنامه هواپیمایی+ وزن کردن+ فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری+ عمده فروش+ عمده فروشی+ نیروی کار+ کالای در جریان ساخت+ فرایند کسب وکار+ استاندارد کردن کارها+ منطقه کاری+ کار سنجی+ رویه کاری+ سرمایه در گردش+ شرایط کاری

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

چرخه تبدیل وجوه نقد+ متوسط دوره وصول مطالبات+ متوسط دوره گردش موجود کالا+ متوسط دوره پرداخت بدهی+ نسبت سوددهی خالص عملیاتی+ نسبت بدهی+ نسبت دارایی مالی به کل دارایی+ قدرت نقدینگی شرکتها+ تامین مالی کوتاه مدت+ سرمایه گذاری کوتاه مدت+ موجود کالا+ ریسک نقدینگی+ استراتژی جسورانه+ استراتژی محافظه کارانه+ منابع سرمایه+ مصارف سرمایه+ هزینه سرمایه+ پرداخت پیش از موعد+ توزیع پیشین+ مطالبات+ دارایی های جاری+ بازده دارایی ها+ ضرایب متغیر+ معادله رگرسیون+ دوره ﻧﮕﻬﺪاری+ دوره ابقا+ دوره ﻧﮕﻬﺪاری موجودی کالا+ کمترین تفاوت معنادار+ کلمه غیرتکراری+ تک نگاشتی+ ارجاع کار به دیگری+ ارجاع دعوی به دادگاه دیگر+ تفویض اختیارات+ مبلغ سرمایه گذاری / خرج شده+ هزینه+ خرج+ “ادعا (حق مالی) باقیمانده”+ آزمون کلموگورف – اسمیرنف+ خود همبستگی+ مقدار خطا+ تلرانس+ سطح معنی داری+ مدل اثرات ثابت+ سطح اطمینان+ ورود وجه نقد+ خروج وجه نقد+ تخفیف نقدی+ نسبت سودآوری+ تامین مالی خارجی+ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ+ مضاربه+ مضاربه+ حقوق متمایز+ پیش هزینه+ نسبت دادن به+ پاسخ موجه+ پاسخ های گزینه – بایستی+ مدیریت ریسک سازمانی+ استقلال و بی طرفی+ کادر فروش و درآمدزای یک سازمان یا شرکت+ واحد/ اداره/ سازمان جلویی+ “جلو دفتری (یا هرگونه فعالیتی که مستقما درگیر با مشتری است مثل مدیریت شکایات)”+ واحدهای مدیریتی یا واحدهایی که ارتباط مستقیم با مشتریان ندارند+ واحد/ اداره/ سازمان پشتی+ “عقب دفتری (یا هرگونه فعالیتی که مستقما درگیر با مشتری نیست مثل تدارکات)”+ فرآینده عمودی+ به فرآیندی اطلاق می شود که به طور کامل در محدوده توابع و عملکردهای تجاری همانند فرآیند تحصیل مشتری قرار می گیرد+ فرآیند افقی+ به فرآیند میان کارکردی+ همانند فرآیند توسعه محصول+ اطلاق می شود+ هزینه یابی هدف+ ارزیابی متوازن+ هزینه یابی بر مبنای فعالیت+ هزینه یابی سفارش کار+ هزینه یابی مرحله ای+ هزینه یابی کایزن+ سیستم تولید درست به موقع+ ذیدخل/ جوانب ذیدخل+ پشتیبان+ ذی نفع+ جوانب ذیدخل+ محیط های ذی نفع+ محیط مرتبط و در قیاس با گروه های ذی نفع+ متغیر تعدیل کننده+ پراقتدار+ انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری جدید+ سرمایه گذاران و ثروتمندانی که برای شکل گیری شرکت های نوپا سرمایه گذاری می کنند و به آنها اصطلاحا فرشته گویند+ اختیار+ طرح شغلی یا طرح تجاری+ شخص یا موسسه ای که نقش واسطه برای به انجام رسیدن یک معامله را دارد+ مدیریت بر مبنای هدف+ سیستم تولید منعطف+ چرخه حیاط سازمانی+ مدیریت پروژه+ فرآیند+ گروه فرآیند ها+ فرآیندهای آغازین+ فرآیندهای برنامه ریزی+ فرآیند های اجرا+ فرآیندهای کنترل+ فرآیند های پایانی+ یکپارچگی مدیریت پروژه+ مدیریت محدوده پروژه+ مدیریت زمان پروژه+ مدیریت هزینه پروژه+ مدیریت کیفیت پروژه+ مدیریت منابع انسانی پروژه+ مدیریت ارتباطات پروژه+ مدیریت ریسک پروژه+ مدیریت تدارکات پروژه+ تدارکات+ ساختار شکست کار+ ارزش حاصله/ارزش افزوده+ مدریریت ارزش افزوده+ ساختار سازمانی اجرائی+ مدیریت پروژه یا مدیر پروژه+ راهنمای مدیریت پروژه پیکره دانش+ انجمن مدیریت پروژه+ مدیریت پروژه حرفه ای+ بیمه کیفیت+ کنترل کیفیت+ شرح کار یا صورت وضعیت+ محدودیت ها+ ذی نفعان+ شاخص عملکرد جدول زمانبندی+ با اثر بخشی کار متبط است و هرچه میزان آن به 1 نزدیکتر باشد بهتر است+ قلمرو پروژه+ بازه محصولاتی است که پروژه تولید میکند+ قلمرو خزنده+ “روندی است که هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه اجازه دهد که حتی تغییرات کوچک هم وارد قلمرو پروژه شوند.”+ تایید قلمرو+ “روندی که طی آن مشتری پروژه محصول پروژه را میپذیرد.”+ هدف پروژه+ “بیان نتیجه روشنی که پروژه باید به آن دست پیدا کند.”+ شروع پروژه+ یک جلسه یا رخداد یا جشن برای معرفی پروژه است+ مرکز اطلاعات پروژه+ “در این اتاق مرکزی مجموعه ایی از مواد و موارد مرتبط با پروژه قرار دارد.”+ دفتر مدیریت پروژه+ نمودار شبکه ایی پروژه+ “نقشه سیال کاری است که باید انجام شود.”+ فاز طرح ریزی پروژه+ “سنگ بنای یک پروژه موفق فاز طرح ریزی آن است.”+ حامی پروژه+ بنیانگذار پروژه+ عامل اتصال مستقیم مدیر پروژه با مدیریت سازمان+ چشم انداز پروژه+ در اصطلاح مدیریت پروژه توانائی دید روشن نسبت به محصولات پروژه و شناسائی راههای تولید آنهاست+ بیانیه هدف+ “بیانیه ایی است که به بیان دلیل تحقیق و انعکاس آن در پروژه پیشنهادی می پردازد.”+ تقاضای پیشنهاد طرح+ تقاضای رسمی از طرف شرکت مشتری به پیمانکار برای ارائه طرحی که در آن+ “طرح پیشنهادی انجام کار و تخمین هزینه آمده است.”+ تقاضای لیست قیمت+ “درخواست خریدار از فروشنده برای ارسال لیست قیمت کالای تولید شده یا خدمات است.”+ تقویم منابع+ در آن تعطیلات+ “محدودیتهای قرارداد کاری درباره کارها و سایر موارد آورده می شود.”+ مسیر بحرانی+ “ترتیب رخدادهایی است که تاریخ تکمیل پروژه را تعیین می کنند.”+ روش مسیر بحرانی+ “یکی از مرسوم ترین راهها برای محاسبه زمان پایان پروژه است.”+ قیود تعیین تاریخ+ قیود نیمه انعطافی+ “این الزامات زمان ضرب العجل همراه خود دارند که لازمه انجام آنها این است که کار در تاریخ تعریف شده شروع و خاتمه یابد.”+ قیود قابل انعطاف+ در این الزامات تاریخ خاصی برای کار تعریف نشده است+ “بلکه تنها به کارهای قبلی و بعدی خود محدودند.”+ ضرب العجل قابل انعطاف+ “ضرب العجلی است که تاریخ خاصی را برای زمان خاتمه تعیین نکرده است.”+ “شناور. زمان یا کاری است که میتواند بدون آنکه سبب تاخیر زمان تکمیل پروژه گردد”+ “وفقه داشته باشد.”+ “کارهایی که رابطه ssدارند میتوانند باهم آغاز شوند ولی لازم نیست با هم تمام شوند.”+ در کارهایی که رابطه sf دارند که بسیار نادر هم هست+ “کار اول شروع نمیشود مگر اینکه کار دوم تمام شده باشد.”+ “به این مفهوم است که شروع کار را به یک تاریخ معین یا بعد از آن تاریخ مکلف کرده اید و زودتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است”+ “به این مفهوم است که لازمه آن شروع کار تا درست قبل از تاریخ تعریف شده است و دیرتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است.”+ “در این موارد لازم است دو کار همزمان با هم و یا با فاصله معین خاتمه یابند.”+ “در این موارد کار دوم نمیتواند قبل از پایان کار اول شروع شود و باید با فاصله زمانی مشخص از پایان کار اول و در بهترین حالت بلافاصله بعد از خاتمه کار اول آغاز شود.”+ الزام این است که کار در راس یا بعد از تاریخ معین تمام شود و زودتر از آن مقدور نیست+ “الزام این است که کار در راس یا قبل از تاریخ معین تمام شود و دیرتر از آن مقدور نیست.”+ فاصله زمانی+ “زمان بین کارهای پروژه است.”+ قانون پارکینسون+ “بیان میکند که کار تمام ظرف زمانی خود را پر میکند. یعنی هرچه به فعالیت زمان بیشتری اختصاص دهیم آن فعالیت بیشتر طول میکشد.”+ الزامات منابع+ “هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه بنا به محدودیتهای خاص منابع دو کار را که میتوانند رابطه SS داشته باشند به شکل FS تعریف نماید.”+ روش دلفی+ “یک روش پرس و جو از افراد خبره بدون ذکر نام و نشان افراد برای یافتن ریسک موجود در پروژه.”+ طرح امکان سنجی+ “سند توضیحی و حاصل تحقیقی است که انجام داده اید. این طرح جهت تعیین اعتبار پروژه تدوین میشود.”+ پیش بینی+ “یک تخمین علمی از زمان تکمیل پروژه که میتواند معرف تعیین میزان هزینه انجام پروژه هم باشد.”+ نمودار گانت+ “تداخل کارها در انجام کار تکمیل پروژه را نشان میدهد. همینطور نمایانگر درصد پیشرفت فعالیتها و کل پروژه است.”+ گرت+ تکنیک بررسی و برآورد گرافیکی+ موفقیتهای شرطی+ “شاخه شاخه شدن و در حلقه افتادن کارها بنابر برآوردهای آماری است.”+ پرت+ تکنیک بررسی و برآورد برنامه+ “یک ابزار زمانبندی شده است که از وزن متوسط برای پیش بینی طول مدت کارهای پروژه استفاده میکند.”+ نمودار تاثیر+ “این نمودار مشکلات تصمیم را آشکار میکند. تمامی اجزای متغییرها”+ “تصمیمات و اهداف و تاثیر هرکدام را بر دیگری تعریف میکند.”+ اهداف کوتاه مدت+ “رسیدن به این اهداف واسط نشان دهنده اتمام کاری بخصوص و برطبق جدول زمانبندی است.”+ تیم پیشاهنگ+ “یک دسته از افراد که قابلیت عملیاتی کردن محصول قبل از اینکه در دسترس همه سازمان قرار بگیرد را دارند و این فرصت را به مدیر پروژه میدهند که مطابقت محصول با هدف پروژه را ارزیابی نماید.”+ ممیزی پس از پروژه+ هدف از این ممیزی تحلیل پروژه تکمیل شده+ اثربخشی تیم پروژه+ موفقیت پروژه+ ارزش محصولات پروژه و تائید کل پروژه توسط مشتری است+ قیود قابل انعطاف+ در این الزامات تاریخ خاصی برای کار تعریف نشده است+ “بلکه تنها به کارهای قبلی و بعدی خود محدودند.”+ پذیرفتن+ پذیرش+ معیار پذیرش+ پاسخگویی+ دقت+ فعالیت+ ویژگی فعالیت+ کد فعالیت+ تعریف فعالیت+ شرح فعالیت+ مدت زمان فعالیت+ تخمین مدت زمان فعالیت+ شاخص فعالیت+ لیست فعالیت+ توالی فعالیت+ “فعالیت بر روی بردار (مربوط به شبکه های برداری که فعالیت را بر روی بردار نشان میدهند)”+ “فعالیت بر روی گره (مربوطه به شبکه های گرهی که فعالیت را بر روی گره نشان میدهند)”+ تخمین منابع فعالیت+ هزینه تمام شده+ هزینه تمام شده کار انجام شده+ مدت زمان اتمام کار+ تاریخ شروع واقعی+ تاریخ پایان واقعی+ برنامه ریزی ارتباط+ حوزه کاربرد+ تلاش توزیع شده+ درخواست تغییر تایید شده+ بردار+ روش نمودارسازی پیکانی+ تاریخ بررسی وضعیت+ اختیار+ ماتریس انسوف+ تایید کردن+ مفروضات+ دیاگرام وابستگی+ تحلیل فرضیه+ سازمان ماتریسی متعادل+ نمودار میله ای+ مبنا+ طرح مبنا+ تاریخ پایان خط مبنا+ تاریخ شروع خط مبنا+ عقب تر از برنامه+ طوفان مغزی+ تخمیین پایین به بالا+ بودجه در پایان کار+ ریسک بودجه+ هزینه کار انجام شده+ بودجه مورد نیاز برای کار برنامه ریزی شده+ بوروکراسی یا دیوانسالاری+ اندوخته+ خریدار+ برنامه راهبردی کسب و کار+ کمیته کنترل تغییر+ سیستم کنترل تغییر+ جدول تغییر+ مدیریت تغییر+ تقاضای تغییر+ جدول حساب ها+ کد حساب ها+ منشور+ ارتباطات+ سازمان مرکب+ غرامت+ سیستم مدیریت پیکربندی+ اجزا+ مفهوم+ اداره قرارداد+ خاتمه قرار داد+ برنامه مدیریت قرارداد+ بیانیه قرارداد کار+ ساختار شکست کار قرار داد+ کنترل حساب+ نمودار کنترل+ حدود کنترل+ اقدام اصلاحی+ معیار سیستم های کنترل هزینه و زمان بندی+ خط مبنای هزینه+ بودجه هزینه+ کنترل هزینه+ بودجه ریزی هزینه+ چک لیست+ ادعا+ گزارش پایان پروژه+ خاتمه پروژه+ گروه فرآیند پایانی+ هم مکانی+ دلیل مشترک+ برنامه مدیریت ارتباطات+ هزینه کیفیت+ شاخص عملکرد هزینه+ هزینه بعلاوه سود+ قراداد هزینه بعلاوه سود ثابت+ قرارداد هزینه بعلاوه سودو مشوق+ هزینه بعلاوه درصدی از هزینه+ قرارداد با بازپرداخت هزینه+ ساختار شکست هزینه+ برآورد هزینه+ ریسک هزینه+ تراکم+ انحراف هزینه+ اقدام متقابل+ معیار+ مسیر بحرانی+ فعالیت بحرانی+ روش زنجیره بحرانی+ معیار رضایت مندی مشتری+ ارزیابی مشتری+ نیازهای مشتری+ تحلیل درخت تصمیم+ تجزیه کردن+ تجزیه+ تعمیر عیب+ عیب+ بازنگری طراحی+ توسعه منشور پروژه+ توسعه برنامه مدیریت پروژه+ توسعه تیم پروژه+ تهیه بیانیه محدوده پروژه+ هدایت و مدیریت اجرای پروژه+ انضباط+ تلاش مجزا+ سند+ رویه مستند شده+ برنامه راهبردی پویا+ سررسید+ “محصول (اقلام قابل تحویل)”+ تاریخ تحویل+ وابستگی­ها+ زمان بندی تفصیلی+ هزینه های مستقیم+ فعالیت مجازی+ مدیریت پروژه انحصاری

زمان سربسر+ سر به سر شدن+ صاف شدن+ یر به یر شدن+ استراتژیهای یکنواخت