اتب+ برنامه زمانبندی شده+ دیدگاه+ مدیریت علمی+ برنامه زندگی+ موجودی فصلی+ اطلاعات دست دوم+ منشی اداره+ امنیت+ انتخاب+ تبلیغات انتخابی+ ادراک انتخابی+ اعتماد به نفس+ خودکنترلی+ خود افشاگری+ نیاز به احترام+ خود شکوفایی+ تصویر از خود+ خودآموزی+ خود سازی+ خود مدیریتی+ خود ادراکی+ اتکا به خود+ هزینه فروش+ فرستنده+ ادراک+ تحلیل حساسیت+ یادگیری حساسیت+ توالی+ فعالیت خدماتی+ سیستم مدیریت خدمات+ سازمان خدماتی+ سهم+ عمر انباری+ شیفت+ ارسال+ محموله+ هدف های کوتاه مدت+ اهداف کوتاه مدت+ سرمایه گذاری کوتاه مدت+ حقوق ایام بیماری+ برات دیداری+ مهم+ ساختار ساده+ شبیه سازی+ ساختار موازی+ مهارت+ نیروی کار ماهر+ حل کردن+ مقیاس کوچک+ کارت هوشمند+ رفاه اجتماعی+ مسئولیت اجتماعی+ خطر اجتماعی+ متغیر های اجتماعی+ اجتماعی شدن+ موسسه انفرادی+ جواب+ مرتب سازی+ جذابیت منابع+ حیطه مدیریت+ کنترل فرایند آماری+ جزئیات کالا+ سفته بازی+ شیفت دوگانه+ حامی مالی+ مسئولیت پذیری+ حامی+ کاریاب+ موقعیت پایداری+ تثبیت+ کارکنان+ اختیار ستادی+ کارشناس امور ستادی+ صحنه+ برنامه پایدار+ پیشروها+ شرکت نوپا+ وضعیت+ گزارش وضعیت+ یکنواخت+ کنترل های هدایتی+ بازاریابی شبیه سازی+ موجودی+ ذینفعان+ نقطه سفارش+ نرخ گردش موجودی+ خرید مقدار کمبود+ نگهداری در انبار+ انیمیشن+ کنترل راهبردی+ اهداف استراتژیک+ رویکرد مدیریت استراتژیک+ طرح راهبردی بازاریابی+ برنامه ریزی استراتژیک+ تفکر راهبردی+ برنامه ریزی استراتژیک واحد تجاری+ راهبرد+ استرس+ فروشگاه بین راهی+ ضربه+ سبک+ سبک انعطاف پذیر+ بهینه سازی+ خرده سیستم+ خرده فرهنگ+ مادون+ محصولات جایگزین+ مدیریت موفق+ خلاصه+ مافوق+ من ویژه+ هدف نهایی+ مافوق+ سرپرست+ مدیریت تامین کنندگان+ تامین کنندگان+ عرضه+ ستاد پشتیبانی+ مازاد+ تحقیق وبررسی+ الگوها+ ضعف _قوت فرصت تهدید+ تصمیم گیری همزمان+ هم افزایی+ سیستم+ مرز سیستم+ تفکر سیستمی+ سیستم خرید+ سیستم فروش+ تدبیر+ سفارش شده+ تصاحب+ بازار هدف+ تعرفه گمرکی+ وظیفه+ گروههای ضربت+ نقش کارگرا+ ساختار وظیفه ای+ مالیات+ نرخ مالیات+ درآمد مالیاتی+ خدمات بهبود آموزش شغلی+ تیم سازی+ کار تیمی+ تکنولوژی+ مصاحبه تلفنی+ تنش+ اغتشاش+ رضایت نامه+ نظریه+ مدیریت زمان+ تحلیل سریهای زمانی+ زمان سنجی+ مطلوبیت زمان+ طول زمان+ هدف مطلوب+ ترخیص کالا+ حد تغییرات+ مدیریت عالی+ سود مورد انتظار+ کل+ هزینه های کل+ مدیریت کیفیت جامع+ جمع درآمد+ تجارت+ اعتبار تجاری+ تخفیفات تجاری+ حاشیه تجاری+ فروش کل+ علامت تجاری+ خرید و فروش+ برنامه ریزی آموزش+ حمل با کشتی+ دادوستد+ حمل کردن+ هزینه ارسال+ انتقال+ رهبران تبدیلی+ حمل مجدد+ تجزیه و تحلیل تمایل+ آزمون وخطا+ گردش+ موقعیت دگرگونی+ قیمت گذاری چتری+ عدم اطمینان+ سهم سرمایه گذاری+ قیمت گذاری+ وحدت+ عمومی+ به روز سازی اطلاعات+ بروزشده+ نرخ مصرف+ استفاده کنندگان+ چکهای در جریان وصول+ مطلوبیت+ ظرفیت+ روایی+ بها+ تجزیه و تحلیل ارزش+ مالیات بر ارزش افزوده+ ارزش ها+ متغیر+ هزینه های متغیر+ متنوع+ فروشنده+ تیم کلیدی+ تصمیمات عمودی+ بازار عمودی+ سازمان مجازی+ چشم انداز+ بی کلام+ حجم+ گروه آزاد+ هیئت مدیره+ بن+ دستمزد+ مدیریت دستمزد+ خواسته ها+ انبار+ ضمانت+ ضایعات+ اتلاف+ بارنامه هواپیمایی+ وزن کردن+ فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری+ عمده فروش+ عمده فروشی+ نیروی کار+ کالای در جریان ساخت+ فرایند کسب وکار+ استاندارد کردن کارها+ منطقه کاری+ کار سنجی+ رویه کاری+ سرمایه در گردش+ شرایط کاری

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

چرخه تبدیل وجوه نقد+ متوسط دوره وصول مطالبات+ متوسط دوره گردش موجود کالا+ متوسط دوره پرداخت بدهی+ نسبت سوددهی خالص عملیاتی+ نسبت بدهی+ نسبت دارایی مالی به کل دارایی+ قدرت نقدینگی شرکتها+ تامین مالی کوتاه مدت+ سرمایه گذاری کوتاه مدت+ موجود کالا+ ریسک نقدینگی+ استراتژی جسورانه+ استراتژی محافظه کارانه+ منابع سرمایه+ مصارف سرمایه+ هزینه سرمایه+ پرداخت پیش از موعد+ توزیع پیشین+ مطالبات+ دارایی های جاری+ بازده دارایی ها+ ضرایب متغیر+ معادله رگرسیون+ دوره ﻧﮕﻬﺪاری+ دوره ابقا+ دوره ﻧﮕﻬﺪاری موجودی کالا+ کمترین تفاوت معنادار+ کلمه غیرتکراری+ تک نگاشتی+ ارجاع کار به دیگری+ ارجاع دعوی به دادگاه دیگر+ تفویض اختیارات+ مبلغ سرمایه گذاری / خرج شده+ هزینه+ خرج+ “ادعا (حق مالی) باقیمانده”+ آزمون کلموگورف – اسمیرنف+ خود همبستگی+ مقدار خطا+ تلرانس+ سطح معنی داری+ مدل اثرات ثابت+ سطح اطمینان+ ورود وجه نقد+ خروج وجه نقد+ تخفیف نقدی+ نسبت سودآوری+ تامین مالی خارجی+ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ+ مضاربه+ مضاربه+ حقوق متمایز+ پیش هزینه+ نسبت دادن به+ پاسخ موجه+ پاسخ های گزینه – بایستی+ مدیریت ریسک سازمانی+ استقلال و بی طرفی+ کادر فروش و درآمدزای یک سازمان یا شرکت+ واحد/ اداره/ سازمان جلویی+ “جلو دفتری (یا هرگونه فعالیتی که مستقما درگیر با مشتری است مثل مدیریت شکایات)”+ واحدهای مدیریتی یا واحدهایی که ارتباط مستقیم با مشتریان ندارند+ واحد/ اداره/ سازمان پشتی+ “عقب دفتری (یا هرگونه فعالیتی که مستقما درگیر با مشتری نیست مثل تدارکات)”+ فرآینده عمودی+ به فرآیندی اطلاق می شود که به طور کامل در محدوده توابع و عملکردهای تجاری همانند فرآیند تحصیل مشتری قرار می گیرد+ فرآیند افقی+ به فرآیند میان کارکردی+ همانند فرآیند توسعه محصول+ اطلاق می شود+ هزینه یابی هدف+ ارزیابی متوازن+ هزینه یابی بر مبنای فعالیت+ هزینه یابی سفارش کار+ هزینه یابی مرحله ای+ هزینه یابی کایزن+ سیستم تولید درست به موقع+ ذیدخل/ جوانب ذیدخل+ پشتیبان+ ذی نفع+ جوانب ذیدخل+ محیط های ذی نفع+ محیط مرتبط و در قیاس با گروه های ذی نفع+ متغیر تعدیل کننده+ پراقتدار+ انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری جدید+ سرمایه گذاران و ثروتمندانی که برای شکل گیری شرکت های نوپا سرمایه گذاری می کنند و به آنها اصطلاحا فرشته گویند+ اختیار+ طرح شغلی یا طرح تجاری+ شخص یا موسسه ای که نقش واسطه برای به انجام رسیدن یک معامله را دارد+ مدیریت بر مبنای هدف+ سیستم تولید منعطف+ چرخه حیاط سازمانی+ مدیریت پروژه+ فرآیند+ گروه فرآیند ها+ فرآیندهای آغازین+ فرآیندهای برنامه ریزی+ فرآیند های اجرا+ فرآیندهای کنترل+ فرآیند های پایانی+ یکپارچگی مدیریت پروژه+ مدیریت محدوده پروژه+ مدیریت زمان پروژه+ مدیریت هزینه پروژه+ مدیریت کیفیت پروژه+ مدیریت منابع انسانی پروژه+ مدیریت ارتباطات پروژه+ مدیریت ریسک پروژه+ مدیریت تدارکات پروژه+ تدارکات+ ساختار شکست کار+ ارزش حاصله/ارزش افزوده+ مدریریت ارزش افزوده+ ساختار سازمانی اجرائی+ مدیریت پروژه یا مدیر پروژه+ راهنمای مدیریت پروژه پیکره دانش+ انجمن مدیریت پروژه+ مدیریت پروژه حرفه ای+ بیمه کیفیت+ کنترل کیفیت+ شرح کار یا صورت وضعیت+ محدودیت ها+ ذی نفعان+ شاخص عملکرد جدول زمانبندی+ با اثر بخشی کار متبط است و هرچه میزان آن به 1 نزدیکتر باشد بهتر است+ قلمرو پروژه+ بازه محصولاتی است که پروژه تولید میکند+ قلمرو خزنده+ “روندی است که هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه اجازه دهد که حتی تغییرات کوچک هم وارد قلمرو پروژه شوند.”+ تایید قلمرو+ “روندی که طی آن مشتری پروژه محصول پروژه را میپذیرد.”+ هدف پروژه+ “بیان نتیجه روشنی که پروژه باید به آن دست پیدا کند.”+ شروع پروژه+ یک جلسه یا رخداد یا جشن برای معرفی پروژه است+ مرکز اطلاعات پروژه+ “در این اتاق مرکزی مجموعه ایی از مواد و موارد مرتبط با پروژه قرار دارد.”+ دفتر مدیریت پروژه+ نمودار شبکه ایی پروژه+ “نقشه سیال کاری است که باید انجام شود.”+ فاز طرح ریزی پروژه+ “سنگ بنای یک پروژه موفق فاز طرح ریزی آن است.”+ حامی پروژه+ بنیانگذار پروژه+ عامل اتصال مستقیم مدیر پروژه با مدیریت سازمان+ چشم انداز پروژه+ در اصطلاح مدیریت پروژه توانائی دید روشن نسبت به محصولات پروژه و شناسائی راههای تولید آنهاست+ بیانیه هدف+ “بیانیه ایی است که به بیان دلیل تحقیق و انعکاس آن در پروژه پیشنهادی می پردازد.”+ تقاضای پیشنهاد طرح+ تقاضای رسمی از طرف شرکت مشتری به پیمانکار برای ارائه طرحی که در آن+ “طرح پیشنهادی انجام کار و تخمین هزینه آمده است.”+ تقاضای لیست قیمت+ “درخواست خریدار از فروشنده برای ارسال لیست قیمت کالای تولید شده یا خدمات است.”+ تقویم منابع+ در آن تعطیلات+ “محدودیتهای قرارداد کاری درباره کارها و سایر موارد آورده می شود.”+ مسیر بحرانی+ “ترتیب رخدادهایی است که تاریخ تکمیل پروژه را تعیین می کنند.”+ روش مسیر بحرانی+ “یکی از مرسوم ترین راهها برای محاسبه زمان پایان پروژه است.”+ قیود تعیین تاریخ+ قیود نیمه انعطافی+ “این الزامات زمان ضرب العجل همراه خود دارند که لازمه انجام آنها این است که کار در تاریخ تعریف شده شروع و خاتمه یابد.”+ قیود قابل انعطاف+ در این الزامات تاریخ خاصی برای کار تعریف نشده است+ “بلکه تنها به کارهای قبلی و بعدی خود محدودند.”+ ضرب العجل قابل انعطاف+ “ضرب العجلی است که تاریخ خاصی را برای زمان خاتمه تعیین نکرده است.”+ “شناور. زمان یا کاری است که میتواند بدون آنکه سبب تاخیر زمان تکمیل پروژه گردد”+ “وفقه داشته باشد.”+ “کارهایی که رابطه ssدارند میتوانند باهم آغاز شوند ولی لازم نیست با هم تمام شوند.”+ در کارهایی که رابطه sf دارند که بسیار نادر هم هست+ “کار اول شروع نمیشود مگر اینکه کار دوم تمام شده باشد.”+ “به این مفهوم است که شروع کار را به یک تاریخ معین یا بعد از آن تاریخ مکلف کرده اید و زودتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است”+ “به این مفهوم است که لازمه آن شروع کار تا درست قبل از تاریخ تعریف شده است و دیرتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است.”+ “در این موارد لازم است دو کار همزمان با هم و یا با فاصله معین خاتمه یابند.”+ “در این موارد کار دوم نمیتواند قبل از پایان کار اول شروع شود و باید با فاصله زمانی مشخص از پایان کار اول و در بهترین حالت بلافاصله بعد از خاتمه کار اول آغاز شود.”+ الزام این است که کار در راس یا بعد از تاریخ معین تمام شود و زودتر از آن مقدور نیست+ “الزام این است که کار در راس یا قبل از تاریخ معین تمام شود و دیرتر از آن مقدور نیست.”+ فاصله زمانی+ “زمان بین کارهای پروژه است.”+ قانون پارکینسون+ “بیان میکند که کار تمام ظرف زمانی خود را پر میکند. یعنی هرچه به فعالیت زمان بیشتری اختصاص دهیم آن فعالیت بیشتر طول میکشد.”+ الزامات منابع+ “هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه بنا به محدودیتهای خاص منابع دو کار را که میتوانند رابطه SS داشته باشند به شکل FS تعریف نماید.”+ روش دلفی+ “یک روش پرس و جو از افراد خبره بدون ذکر نام و نشان افراد برای یافتن ریسک موجود در پروژه.”+ طرح امکان سنجی+ “سند توضیحی و حاصل تحقیقی است که انجام داده اید. این طرح جهت تعیین اعتبار پروژه تدوین میشود.”+ پیش بینی+ “یک تخمین علمی از زمان تکمیل پروژه که میتواند معرف تعیین میزان هزینه انجام پروژه هم باشد.”+ نمودار گانت+ “تداخل کارها در انجام کار تکمیل پروژه را نشان میدهد. همینطور نمایانگر درصد پیشرفت فعالیتها و کل پروژه است.”+ گرت+ تکنیک بررسی و برآورد گرافیکی+ موفقیتهای شرطی+ “شاخه شاخه شدن و در حلقه افتادن کارها بنابر برآوردهای آماری است.”+ پرت+ تکنیک بررسی و برآورد برنامه+ “یک ابزار زمانبندی شده است که از وزن متوسط برای پیش بینی طول مدت کارهای پروژه استفاده میکند.”+ نمودار تاثیر+ “این نمودار مشکلات تصمیم را آشکار میکند. تمامی اجزای متغییرها”+ “تصمیمات و اهداف و تاثیر هرکدام را بر دیگری تعریف میکند.”+ اهداف کوتاه مدت+ “رسیدن به این اهداف واسط نشان دهنده اتمام کاری بخصوص و برطبق جدول زمانبندی است.”+ تیم پیشاهنگ+ “یک دسته از افراد که قابلیت عملیاتی کردن محصول قبل از اینکه در دسترس همه سازمان قرار بگیرد را دارند و این فرصت را به مدیر پروژه میدهند که مطابقت محصول با هدف پروژه را ارزیابی نماید.”+ ممیزی پس از پروژه+ هدف از این ممیزی تحلیل پروژه تکمیل شده+ اثربخشی تیم پروژه+ موفقیت پروژه+ ارزش محصولات پروژه و تائید کل پروژه توسط مشتری است+ قیود قابل انعطاف+ در این الزامات تاریخ خاصی برای کار تعریف نشده است+ “بلکه تنها به کارهای قبلی و بعدی خود محدودند.”+ پذیرفتن+ پذیرش+ معیار پذیرش+ پاسخگویی+ دقت+ فعالیت+ ویژگی فعالیت+ کد فعالیت+ تعریف فعالیت+ شرح فعالیت+ مدت زمان فعالیت+ تخمین مدت زمان فعالیت+ شاخص فعالیت+ لیست فعالیت+ توالی فعالیت+ “فعالیت بر روی بردار (مربوط به شبکه های برداری که فعالیت را بر روی بردار نشان میدهند)”+ “فعالیت بر روی گره (مربوطه به شبکه های گرهی که فعالیت را بر روی گره نشان میدهند)”+ تخمین منابع فعالیت+ هزینه تمام شده+ هزینه تمام شده کار انجام شده+ مدت زمان اتمام کار+ تاریخ شروع واقعی+ تاریخ پایان واقعی+ برنامه ریزی ارتباط+ حوزه کاربرد+ تلاش توزیع شده+ درخواست تغییر تایید شده+ بردار+ روش نمودارسازی پیکانی+ تاریخ بررسی وضعیت+ اختیار+ ماتریس انسوف+ تایید کردن+ مفروضات+ دیاگرام وابستگی+ تحلیل فرضیه+ سازمان ماتریسی متعادل+ نمودار میله ای+ مبنا+ طرح مبنا+ تاریخ پایان خط مبنا+ تاریخ شروع خط مبنا+ عقب تر از برنامه+ طوفان مغزی+ تخمیین پایین به بالا+ بودجه در پایان کار+ ریسک بودجه+ هزینه کار انجام شده+ بودجه مورد نیاز برای کار برنامه ریزی شده+ بوروکراسی یا دیوانسالاری+ اندوخته+ خریدار+ برنامه راهبردی کسب و کار+ کمیته کنترل تغییر+ سیستم کنترل تغییر+ جدول تغییر+ مدیریت تغییر+ تقاضای تغییر+ جدول حساب ها+ کد حساب ها+ منشور+ ارتباطات+ سازمان مرکب+ غرامت+ سیستم مدیریت پیکربندی+ اجزا+ مفهوم+ اداره قرارداد+ خاتمه قرار داد+ برنامه مدیریت قرارداد+ بیانیه قرارداد کار+ ساختار شکست کار قرار داد+ کنترل حساب+ نمودار کنترل+ حدود کنترل+ اقدام اصلاحی+ معیار سیستم های کنترل هزینه و زمان بندی+ خط مبنای هزینه+ بودجه هزینه+ کنترل هزینه+ بودجه ریزی هزینه+ چک لیست+ ادعا+ گزارش پایان پروژه+ خاتمه پروژه+ گروه فرآیند پایانی+ هم مکانی+ دلیل مشترک+ برنامه مدیریت ارتباطات+ هزینه کیفیت+ شاخص عملکرد هزینه+ هزینه بعلاوه سود+ قراداد هزینه بعلاوه سود ثابت+ قرارداد هزینه بعلاوه سودو مشوق+ هزینه بعلاوه درصدی از هزینه+ قرارداد با بازپرداخت هزینه+ ساختار شکست هزینه+ برآورد هزینه+ ریسک هزینه+ تراکم+ انحراف هزینه+ اقدام متقابل+ معیار+ مسیر بحرانی+ فعالیت بحرانی+ روش زنجیره بحرانی+ معیار رضایت مندی مشتری+ ارزیابی مشتری+ نیازهای مشتری+ تحلیل درخت تصمیم+ تجزیه کردن+ تجزیه+ تعمیر عیب+ عیب+ بازنگری طراحی+ توسعه منشور پروژه+ توسعه برنامه مدیریت پروژه+ توسعه تیم پروژه+ تهیه بیانیه محدوده پروژه+ هدایت و مدیریت اجرای پروژه+ انضباط+ تلاش مجزا+ سند+ رویه مستند شده+ برنامه راهبردی پویا+ سررسید+ “محصول (اقلام قابل تحویل)”+ تاریخ تحویل+ وابستگی­ها+ زمان بندی تفصیلی+ هزینه های مستقیم+ فعالیت مجازی+ مدیریت پروژه انحصاری

زمان سربسر+ سر به سر شدن+ صاف شدن+ یر به یر شدن+ استراتژیهای یکنواخت

Related Posts

دسته اصلی

دریافت وام بین المللی و انتقال سرمایه به خارج از ایران

بانک وسترن یونیون در سال ۱۸۵۱ تأسیس شد. این شرکت ارائه‌دهندهٔ خدمات مالی و ارتباطی است و مقر اصلی آن در مریدین، کلرادوایالات متحده قرار دارد.وسترن یونیون خدمات متنوعی از جمله انتقال وجه فرد به Read more…

دسته اصلی

 آموزش رایگان طراحی گرافیکی در سایت ایزی دیزاین

آشنایی با سایت ایزی دیزاین ایزی دیزاین با نام لاتین Ezdesign برگفته از دو کلمه Ez (easy) + Design می باشد و مرجعی است که علاوه بر آموزش رایگان نرم افزار های گرافیکی از مانند Read more…

دسته اصلی

مزایای ورزش یوگا

یوگا ورزشی است که باعث افزایش کیفیت زندگی می‌شود و فواید زیادی به همراه دارد. این ورزش هم بر روی سلامت بدن و هم سلامت ذهن کار می‌کند. دادن یک عنوان خاص به یوگا مشکل Read more…