دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

– تعريف غير نظامي:

پروتكل الحاقي شماره 1 در فصل دوم زير عنوان افراد و سكنه غير نظامي مقرر مي‌دارد:

«هر فردي كه نظامي نباشد يعني عضو نيورهاي مسلح طرفين مخاصمه نباشد و اعمال خصومت آميز جنگي مرتكب نشود غير نظامي است» [1]طبق اين تعريف اگر فردي عضو نيروهاي مسلح باشد رزمنده تلقي مي‌گردد در غير اين صورت غير نظامي است و دشمن نمي‌تواند او را مورد هدف قرار دهد مگر اينكه مستقيماً در مخاصمات مشاركت نمايد. در اين خصوص توجه به دو نكته مهم و اساسي است: اول آنكه در صورت ترديد در وضعيت يك فرد از حيث نظامي يا غير نظامي بودن، آن فرد غير نظامي محسوب مي‌شود و ديگر آنكه حضور پراكنده رزمندگان در ميان سكنه عادي غير نظامي خصوصيت غيرنظامي بودن اين سكنه را از بين نمي‌برد.[2] و آنها همچنان از حمايت‌هاي پيش بيني شده در اسناد حقوق بشردوستانه برخوردارند.

در يك نتيجه گيري پاياني مي‌توان گفت كه غير نظامي كسي است كه نظامي نباشد. غير نظامي مورد حمايت حقوق بين الملل بشر دوستانه است بجز در يك مورد و آن اينكه  او در مخاصمات مسلحانه مشاركت مستقيم داشته باشد.

حمايت از غير نظاميان در هنگام مخاصمات مسلحانه مطابق با اصول كلي زير است.[3]

الف- رعايت تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان (اصل تفكيك):

ب- ممنوعيت حمله به غير نظاميان كه شامل حمله به آنان به عنوان اقدام تلافي جويانه مي‌شود؛

ج- ممنوعيت اعمالي كه هدف آن ايجاد وحشت در ميان غير نظامي‌هاست؛

د- به كارگيري همه تدابير احتياطي در هنگام حمله براي مراقبت از سكنه غيرنظامي.

[1] بند 1 ماده 50 پروتكل الحاقي شماره 1 (راجع به مخاصمات مسلحانه بين المللي).

[2] بند 3 ماده 50 پروتكل مذكور.

[3] اميرحسين رنجبريان، پيشين، ص 157.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

دسته‌ها: دسته اصلی