دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

سن بلوغ در فقه شيعه

فقهاي شيعي هم به مانند فقهاي سني به بررسي علائم بلوغ و از جمله سن پرداخته اند. دراين ميان، ديدگاهي که سن بلوغ در پسران را پانزده سال تمام و در دختران نه سال تمام مي داند، از چنان شهرتي برخورداراست که برخي از فقهاي اخباري مانند مرحوم بحراني را برآن داشته که تنها به ذکر روايات اين باب بسنده کند. وي با توجه به چنين شهرتي براي فتوا دادن، نقد و بررسي روايات را ضروري ندانسته و اين امر را موجب به درازا کشاندن بحث مي داند. حتي اين نظريه بر آرا و انديشه شيخ حرّ عاملي به گونه اي سايه افکنده است که بابي از کتاب خود را «باب بلوغ سني دختران در نه سالگي» ناميده است، ولي هيچ يک از روايتهايي که در اين باب گنجانده شده است با عنوان باب همخواني ندارد

با وجود اين، بحراني خود در جاي ديگري از کتاب خود، آغاز ورود به پانزده سالگي و ورود به نه سالگي را سن بلوغ دانسته است و در همانجا هم ديدگاه خود را به مشهور نسبت مي دهد و درادامه، درباره سن بلوغ پسر (ورود به پانزده سالگي) به حسنه يزيد کناسي و روايت حمران استناد کرده است و درباره سن بلوغ دختر نيز به روايت حمران استناد کرده است .مقدس اردبيلي هم در پيروي از اين نظريه، بر آن است که چهارده سال تمام و ورود به پانزده سال براي پسر، سن بلوغ است. اين اين حکم را شيوه جمع ميان اخبار مي داند و اين احتمال را هم بعيد نمي داند که آغاز چهارده سالگي و در واقع سيزده سال تمام، سن بلوغ باشد؛ زيرا روايت عبدالله بن سنان مقتضي چنين حکمي است و بالاخره، شيخ طوسي سن روزه براي دختران را ده سالگي و ابن حمزه در کتاب الوسيله در موضوع خمس، سن بلوغ دختران را 10 سالگي دانسته اند[1]. امروزه نيز برخي از معاصران سن بلوغ پسران را پانزده سال تمام و سن بلوغ دختران را سيزده سال تمام مي دانند [2]به درستي، کدام يک از اين

نظريه ها را مي توان پذيرفت و علت اين همه تعارض و اختلاف نظر چيست؟ هر کدام از اين ديدگاهها بر چه پايه اي استوار است؟

[1] طوسي، محمدبن حسن، الخلاف، تحقيق سيدعلي خراساني و سيدجواد شهرستاني و شيخ مهدي طه نجف، مؤسسه النشرالاسلامي، 1411 ق.ص90

[2] صانعي، يوسف، رساله توضيح المسائل، قم، ميثم تمار، 1376 ش.ص69

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

دسته‌ها: دسته اصلی