دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

) معني اصطلاحي جعل

جعل در اصطلاح حقوقي داراي يك معناي موسع و يك معني مضيق است . معني موسع اين كلمه ، معنايي است كه از يك طرف شامل تزوير در اسناد است ( جعل اسناد به معني اخص ) و از طرف ديگر شامل تمام قلب سازيها از قبيل ساختن سكه تقلبي و غيره مي‌باشد . در اينجا جعل به اين معني مورد توجه نيست ، زيرا هر يك از جرائمي‌كه ظاهراً مشمول اين تعريف هستند خود بحث مفصل و جداگانه اي دارد .

اما جعل به معني مضيق ، تعاريفي كه موضوع آن كلمه جعل در اسناد و نوشتجات مي‌باشد و بطور كلي شامل سه عنصر اصلي اين جرم است 1- تغيير حقيقت در يك نوشته 2- امكان يا احتمال ضرر 3- قصد متقلبانه[1] .

تعريف حقوقي جعل به سهولت امكان پذير نمي‌باشد و سكوت قوانين جزايي نسبت به شرايط تحقق اين جرم يكي از دلايل بارز اين مشكل است .

براي آنكه بتوان در مورد جعل سند ، يك تعريف كامل ارائه نمود ، ضرورت دارد به ماده 523 از قانون مجازات اسلامي‌كه در رابطه با جرم جعل سند مي‌باشد اشاره گردد . طبق اين ماده :

    ” جعل و تزوير عبارتند از : ساختن نوشته و يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي‌يا غير رسمي‌، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب ” .

[1]  سليمان پور ، محمد ، پيشين ، ص 19 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی