دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

حقوق تطبيقي

: قانونگذار فرانسوي نيز در رابطة نسب عرف را بعنوان مرجع در نظر گرفته و همينكه انساني از نظفه انسان ديگر بوجود مي آيد، نسب بين آن دو ايجاد مي شود و حقيقتي مجزا براي نسب در نظر نگرفته است. نهايتاً در حقوق فرانسه طفل متولد از تلقيح مصنوعي نطفه زوج به زوجه مشروع بوده و نسب بين او و والدينش برقرار مي گردد.

توضيح مورد دوم :

همانطور كه قبلاً اشاره شد در موردي كه نطفه مرد اجنبي به زن اجنبي تلقيح مي گردد و از اين عمل طفل متولد مي گردد، دو فرض وجود دارد:

فرض اول: زني كه نظفة مرد اجنبي به او تزريق مي گردد داراي شوهر باشد و الحاق طفل به شوهر او عادتاً ممكن باشد.

در مقاله تلقيح مصنوعي انسان، دكتر شهيدي در اين باره مي افزايد:

« در اين صورت بر طبق ماده 1158 ق . م در صورتي كه از تاريخ نزديكي شوهر با او تا زمان تولد طفل كمتر از 6 ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد، طفل ملحق به شوهر مشروع است و به عبارت ديگر مادام كه الحاق طفل به شوهر عادتاً ممكن باشد نمي توان او را به صاحب نطفة تزريق شده ملحق نمود و يا اصلاً نفي نسب كرد.

فرض دو، زني كه نطفة مرد اجنبي به او تزريق مي گردد داراي شوهر نباشد و يا وجود شوهر، الحاق طفل به شوهر او عادتاً امكان نداشته باشد. [1]

اين فرض را دكتر شهيدي را ضمن چند صورت بررسي مي كنند.

صورت يك ، هيچيك از دو طرف صاحب نطفه (مرد و زن) در طرف ديگر در شبهه نباشد و به عبارت ديگر مرد مي داند كه نطفه او به زن اجنبي معين تزريق مي گردد و زن نيز به تعلق نطفه به شخص معين آگاه است و اكراهي نيز نسبت به طرفين وجود ندارد. در اين صورت نص خاصي در قانون موجود نيست، ولي با توجه به اهتمام خاصي كه قانون مدني ايران به پيروي از حقوق اماميه در جهت تنظيم انساب و جلوگيري از اختلاط مياه در مباحث مربوطه به نسب و نكاح و عده مبذول داشته است و با استفاده از روح قانون مي توان استنباط نمود كه طفلي را كه در اثر تركيب نطفه مرد با نطفة زن اجنبي پيدايش و در رحم غير زوجه مشروع، پرورش يافته است نمي توان به صاحب نطفه ملحق نمود مگر در صورتي كه صاحب نطفه نسبت به طرف ديگر در اشتباه باشد.

[1] شهیدی، مهدی(1380)، وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی(مجموعه مقالات)، تهران: انتشارات سمت و پژوهشکده خانواده.ص۷۴

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای 

دسته‌ها: دسته اصلی