دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

گفتار دوم:درجه بندی مجازات در سال 1304

مهم ترین درجه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است که درماده 7 قانون مجازات عمومى مصوب 1304 مطرح شــد ؛ اين ماده مقرر مىداشت: «جرايم از حيث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسيم مىشــود: جنايت، جنحه مهم، جنحه كوچك و خلاف»؛ مــواد 8 تا 11 اين قانون نيز به مجازات اين ســه طبقه اختصاص داشت. مجازات‌های اصلی جنایت و جنحه در مواد 8 و 9 و مجازات خلاف در ماده‌ی 12 آمده بود.

‌ماده 7ـ

جرم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به‌چهارنوع تقسیم می‌شود:
1 ـ جنایت.
2 ـ جنحه مهم.
3 ـ جنحه کوچک (‌تقصیر).
4 ـ خلاف.

‌ماده 8 ـ

مجازات جنایت از قرار ذیل است:
1 ـ اعدام.
2 ـ حبس مؤبد با اعمال شاقه.
3 ـ حبس موقت با اعمال شاقه.
4 ـ حبس مجرد.
5 ـ تبعید.
6 ـ محرومیت از حقوق اجتماعی.

‌ماده 9 ـ

مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است:
1 ـ حبس تأدیبی بیش از یک ماه.
2 ـ اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
3 ـ محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی.
4 ـ غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.

‌ماده 10 ـ

مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:
1 ـ حبس تأدیبی بیش از یک هفته تا یک ماه.
2 ـ غرامت از پنج تومان و یک قران الی پنجاه تومان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 

دسته‌ها: دسته اصلی