دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

بند دوم :تشديد درجه در مجازاتهاى مشمول درجه ى 3

 

هيچ موردى در قانون تعزيرات وجود ندارد كه از ده تا پانزده ســال حبس منطبق با مجازات درجه ى 3 باشد؛ اما پنج مورد از حداكثر مجازات آنها مطابق با درجه ى 3 مىباشد؛ اما حداقل حبس آنها كمتر اســت. دو مورد از اين تعداد، حداقل سه سال حبس  و سه مورد حداقل پنج سال حبس داردیعنی حداقل انها به ترتیب هفت یا ÷نج سال کمتراز میزان حداقل درجه 3 میباشد

 

بند سوم:تشديد درجه در مجازاتهاى مشمول درجه ى 4

 

موردى از قانون تعزيرات وجود ندارد كه از پنج تا ده ســال حبس داشــته باشــد و عينا مجازات منطبق با درجه ى 4 باشــد؛ اما نوزده مورد وجــود دارد كه حداكثر آن مطابق با درجه ى 4 است؛ ؛ در شش مورد حداقل مجازات  یکسال و در پنج مورد  دو سال و در هفت مورد سه سال میباشد

بند چهارم:تشديد درجه در اكثر مجازاتهاى مشمول درجه ى 5

در قانون تعزيرات مصوب 1375 هشتاد و يك مورد حبس مشمول درجه ى 5 پيش بينى شده است كه فقط شش مورد آن كه ً كاملا با اين درجه منطبق است؛ يعنى از دو تا پنج ســال حبس تعيين شده اســت؛ اما در مقابل هفتاد و پنج مورد هســت كه مشمول اين درجه مىشــود، اما ً كاملا با آن منطبق نمىباشد. بنابراين، فقط شــش مورد از قانون تعزيرات، هماهنگ با درجه ى 5 است و هفتاد و چهار مورد آن مغاير با درجه بندى است و به نوعى تشديد محسوب مىشود؛ و در پنجــاه و يك مورد آن، مىتوان گفــت ميزان مجازات آنها حداقل يك درجه تشــديد شده است؛ يعنى ميزان مجازات، به درجهى 6 بسيار نزديكتر از درجه ى 5 است و مىبايست معيار تبصره ى ماده ى 19به گونها ى تنظيم مى شد كه اين پنجاه و يك مورد در درجه ى 6 قرار مى گرفتند[1]

بند پنجم:تشديد درجه در اكثر مجازاتهاى مشمول درجه ى 6

بيشــترين مواردى كه قانون تعزيرات با درجات هشــتگانه هماهنگى دارد، درجه ى 6 اســت، در مجموع در اين درجه، هشــتاد و پنج مورد حبس مقرر شده كه در بيســت و نه مورد آن با ملاك درجه ى 6 منطبق اســت؛ يعنى از شش ماه تا دو ســال حبس دارد در مقابل، پنجاه و شــش مورد در اين طبقه وجود دارد كه ؛ مشمول اين درجه مىشود؛ اما ً كاملا با آن منطبق نيست

بند ششم:تشديد درجه در اكثر مجازاتهاى مشمول درجه ى 7

ســه ماده ى قانونى وجود دارد كه از نود و يك روز در قانون تعزيرات شانزده تا شــش ماه حبس دارد؛ يعنى ً كاملا با درجه ى 7 منطبق است. اما شانزده مــورد وجود دارد كه حداكثر مجازات آنها مطابق با درجه ى 7 اســت؛ اما حداقل آن كمتر از معيار مذكور اســت

[1] منبع پیشین,ال طاها ص 65

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…