دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

دریافتی، مسیریابی و بار کنترلی استفاده می شود. دیدبان، به همه پیام‌های در حال انتقال در شبکه گوش می‌دهد و بررسی می‌کند که کدام گره‌ها بسته‌های دریافتی را به گره بعدی تحویل و کدامیک تحویل نمی‌دهند و از این طریق گره‌های مخربی مانند سیاهچاله که بسته‌ها را دور می‌ریزند را شناسایی می‌کند . عیب عمده‌ی این الگوریتم هزینه ‌بالا و سربار اطلاعاتی خیلی بالای آن است که به شبکه تحمیل می‌شود [38].

15- طرحی به نام BRAVO پیشنهاد شده است که در حقیقت پروتکل AODV اصلاح شده می‌باشد که به جدول مسیریابی آن دو فیلد اعتبار[1] و شمارنده[2] به آن اضافه شده است.مقدار شمارنده در شروع فرآیندارسال بسته صفر می‌باشد و با گذر از هر گره و حرکت به سمت مقصد یک واحد به آن اضافه می‌شود. وقتی که بسته به یک گره می‌رسد آن گره نام مبدأ را از هدر بسته استخراج می‌کند و سپس مقدار فیلد اعتبار را بر اساس مقدار گام‌هایی که بسته باید طی کند تا به مقصد برسد ، تنظیم می‌کند و به گره قبلی ارسال می‌کند و این مقدار را با بررسی جدول مسیریابی خود و براساس آدرس مبدأ و مقصد انجام می‌دهد.  طبیعتا با عبور بسته از هر گره باید مقدار فیلد اعتباری آن کاهش یابد. زمانی که گره مبدأ فیلد اعتباری با مقدار صفر دریافت کرد ، پی خواهد برد که گره‌ای مخرب در مسیر وجود دارد و با کمک فیلد شمارنده آنرا شناسایی و با یک پیام به مابقی گره‌ها اطلاع می‌دهد تا آن گره را بلوکه کنند [8].

16- جهت شناسایی و اجتناب از حمله‌ی سیاهچاله در شبکه های موردی متحرک ، طرحی  مبتنی بر خوشه‌بندی ارائه شده است.  این طرح از بردار ویژه و درجه مرکزیت برای سنجش اعتبار محیط شبکه استفاده شده است . نقش اصلی را یک سرور مرکزی بعهده خواهد داشت . این سرور بر فعالیت‌ گره‌های شبکه نظارت کرده و ورودی و خروجی‌ آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد و گره‌هایی گه خروجی قابل قبولی نداشته باشند را بعنوان گره‌های مخرب شناسایی و  دسته بندی می‌کند[34] .

17- در خصوص ردیابی گره‌های مخرب در حمله‌ی سیاهچاله طرحی  پیشنهاد شده است  که مطابق با آن همه‌ی گره‌های موجود در شبکه، اعتبار سنجی می‌شوند. در ابتدا همه‌ی گره‌ها امن و قابل اعتماد هستند سپس هر گره توسط همسایه‌های خود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورتیکه میزان اعتبار آن ، که بر اساس گذردهی بسته‌های تحویلی می‌باشد‌، از یک آستانه‌ی خاص کمتر شود ، آن گره بعنوان یک گره سیاهچاله شناخته خواهد شد و از فرآیند مسیریابی کنار گذاشته می‌شود[36] .

 

[1] Credit

[2]  Counter

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی