دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوق و تکالیف متقابل و تعیین کننده داور و آثار داوری

مبحث اول: شرایط و صفات داور

در این قسمت به بررسی  شرایط و صفات داور پرداخته می شود.

گفتار اول: شرایط و صفات داوراز نظر فقه عامه و امامیه

در اسـلام نـسـبت به شرايط قاضى بسيار سخت گيرى شده و اين امر نشانگر اهميتى است كه اسلام براى قضاوت قائل است . اميرمؤ منان (ع) در عهدنامه جاويد خود به مالك اشتر ويژگى هاى يك قاضى خوب را چنين بيان مى فرمايد:

بـراى قـضـاوت در مـيـان مـردم بـهـتـريـن را بـرگزين ؛ كسى كه از عهده قضاوت برآيد و اصحاب دعوا نتوانند نظر خود را بر او تحميل كنند و چون به خطاى خود آگاه شود از آن بـازگـردد، نـه آنـكـه بر اشتباه خود پافشارى نمايد، طمع كار نباشد و در مواضع شك درنـگ كـنـد تـا حقيقت برايش كشف شود، حجّت و دليـل را بـيـش از همه فراگيرد و در كشف حقيقت از همه بردبارتر باشد و وقتى كه حقيقت روشـن شد از همه قاطع تر باشد. همين كه موضوع را تشخيص داد در صدور حكم تاءخير نورزد و از ستايش ديگران گمراه نگردد. عده اين گونه افراد اندك است . از نظر فقه امامیه کسی می‌تواند منصب قضا را به عهده بگیردو دعاوی مردم را حل و فصل کند که علاوه بر شرایط قاضی که باید مؤمن، عالم، عادل مترس، حاذق، پاکدامن، شجاع، صبور و حلیم باشد و کار خود را از بهترین عبادات بداند و از زیادی کار خسته و آزرده نگردد و پاداش رنج خود را به حساب خدا بداند (30) و غیر مجتهد منصوب باید به مسائل مربوط به قضاوت احاطه کامل داشته باشد (31)و نیز به عقود و ایقاعات، حدود، دیات و قصاص، موازین تشخیص دعاوی مسموع از غیر مسموع و احکام اقرار و بینات و یمین و شناسایی موارد هر یک و دیگر امور مرتبط به قضا معرفت داشته باشد. (32) صاحب جواهر الکلام، شیخ محمد حسین نجفی،(33) معتقد است که قاضی باید یا مجتهد باشد یا مأذون از طرف مجتهد جامع الشرایط تا حکمش قاطع و لازم الاتباع باشد ؛ و غیر مجتهد منصوب باید به مسائل مربوط به قضاوت احاطه کامل داشته باشد و معرفت به عقود و ایقاعات، حدود، دیات و قصاص، موازین تشخیص دعاوی مسموع از غیر مسموع و احکام اقرار و بینات و یمین و شناسایی موارد هر یک و دیگر امور مرتبط به قضا را داشته باشد. (

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوق و تکالیف متقابل و تعیین کننده داور و آثار داوری

دسته‌ها: دسته اصلی