دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در قوانین کیفریِ موضوعه و لوایح پیشنهادی به مجلس

قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در جهتِ عدم عدول از مقرراتِ شرعی، رژیم مسئولیّت کیفریِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370 را تغییر نداده و مسئولیّت کیفری تدریجی را پیش‌بینی نموده است و از سویی دیگر، در مورد اعمالِ کیفرهای حدی یا قصاص، به صرف رسیدنِ اطفال به سنِّ «بلوغ شرعی»، دچار تردید شده و رژیم مسئولیّت کیفریِ مبتنی بر «رشد و کمال عقل» را پیش‌بینی نموده‌اند. به طور کلی، در این قانون، سه رژیم مسئولیّت پیش‌بینی گردیده است: «مسئولیّتِ تدریجیِ غیرکیفری، مسئولیّت کیفریِ پیش‌بینی شده در ماده‌ی 88 و مسئولیّت کیفریِ مبتنی بر احرازِ رشد کمال و عقل».

رویکرد نوین مبارزه با بزهکاریِ اطفال و نوجوانان، رویکردی تلفیقی مبتنی بر راه‌حل‌های اجتماعیِ مُلهم از عدالت ترمیمی، راه‌حل‌های تربیتی و راه‌حل‌های کیفریِ تعدیل‌یافته و گاه، شدید می‌باشد. واکنشِ اجتماعی نشأت گرفته از عدالت ترمیمی، از مسیرِ مشارکتِ جامعه‌ی مدنی و با هدف آموزشِ اجتماعیِ اطفال و نوجوانانِ بزهکار اعمال می‌گردد. در عدالت ترمیمی، جرم به طور کلی و جرائم اطفال به طور خاص، به مثابه یک «خطای اجتماعی»، نه اقدامی علیه دولت و امنیّتِ جامعه، تلقّی شده و هدف اصلی آن، پیش‌بینیِ راه‌حل‌های مبتنی بر جبران خساراتِ وارده به طفل، جامعه یا بزه‌دیده که ناشی از این خطا است می‌باشد.(بنگرید به: نجفی‌ابرندآبادی، 1382؛ نجفی‌ابرندآبادی، عدالت ترمیمی، 1381؛ غلامی، 1383)

«تدابیرِ ترمیمی ـ تربیتی»، تدبیری غیرکیفری و نوین و متفاوت از «تدابیرِ صرفاً تربیتی» بوده که به منظورِ تربیت اخلاقیِ طفل و واردسازیِ وی در دنیای هنجارهای زندگی اجتماعی و پرورشِ شخصیتِ طفل بر مبنای قواعد زندگی اجتماعی و هنجارهای حقوقی اتخاذ می‌گردند. ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به کودکان و نوجوانان نه تا پانزده سال تمام شمسی، در صورت ارتکاب جرایم تعزیری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی