دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

گفتار سوم-تعریف جعل در فقه

در متون فقهي از جعل وتزوير در نوشتجات و استفاده از نوشته جعلي به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به اين بحث اشاره كردهاند. شيخ طوسي )ره( در كتاب النهايه مينويسد كسي كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزوير در نوشته ها روا دارد مجازات و تأديب وي واجب است و بايد آنچه گرفته است.[1]

نگاهي به كتابهاي لغت و دائره المعارفهاي اسلامي و احاديث و روايات، نشان مي دهد كه واژه هاي جعل و تزوير از جمله واژههائي هستند كه در فرهنگ اسلامي متداول و داراي سابقه اي ديرينه هستند. در قرآن مجيد واژه جعل و مشتقات آن بيش از سيصد و پنجاه مرتبه در آيات مختلف و به مفاهيم گوناگون آمده است. كما اينكه واژه تزوير و مشتقات آن نيز قريب به شش مرتبه ذكر شده است. مفاهيم و معاني مجرد واژه جعل به فتح جيم و سكون عين و لام ناميدن، پيدا كردن، آشكار نمودن، آغاز نمودن، نسبت دادن چيزي به سوي چيزي، بزرگ داشتن و گردانيدن، دگرگون نمودن، گمان كردن، منصوب نمودن، قرار داد بستن، دادن و اعطا كردن، خلق كردن، ساختن، قرار دادن، آفرينش، تغيير دادن مبدل ساختن، دگرگون كردن، از حالتي به حالتي ديگر در آوردن، آفريدن، از عدم بوجود آوردن، ايجاد شيء از شيء و تكوين آن . در قرآن، كلمة قلب، با همة مشتقات آن، 168 بار و كلمة تقلب نيز 11 بار، به كار رفته است. خَداع و م خادع يعني حيله گر و حقه باز و خَيدع به معني كسي است كه بر دوستي او اعتماد  نميتوان كرد و ا خداع، از باب افعال به معني پنهان كردن چيزي است.

[1] الطریحی، فخرالدین ،مجمع البحرین، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف، 1381 ه.ق،ص114

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی