دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

عطف به ماسبق نشدن قوانين جزائي

علي الاصول قوانين براي آينده تدوين مي‌شوند و بر اعمال گذشته باز نمي‌گردند[1] اين قاعده داراي يك وجه كلي و يك جنبه تعديل كننده است. از نظر كلي، قاضي نمي‌تواند قانون جديدي را كه عملي را جرم مي‌شناسد كه در گذشته جرم نبوده يا مجازات شديدتري را مقرر مي‌دارد كه در گذشته وجود نداشته است به اعمال ارتكابي قبل از قانون جديد كه هنوز درمرحله رسيدگي هستند يا شروع به رسيدگي نشده‌اند، تسري دهد. اما از نظر قدرت تعديل، قاعده عطف به ماسبق نشدن در موردي كه قانون جديد خفيف‌تر است اجرا نمي‌شود و يا به عبارت ديگر قانون جديد خفيف‌تر بلافاصله قابل اجراست. اجراي اين قاعده در قوانين ماهوي و شكلي متفاوت است[2]

ب) تفسير محدود يا مضيق قوانين جزائي

تفسير در قوانين جزائي بايد محدود يا مضيق باشد و متون قانوني بايد به همان شكلي كه هستند به طور صحيح به اجرا درآيند و نمي‌توان كلمات را به بازي گرفت و ماوراي آنها براي رسيدن به مقصود پيش رفت، در حالي كه در قانون مدني چنين نيست و قاضي مي‌تواند خارج از قانون و يا با تفسير آن به قضيه رسيدگي كند. كه نتيجۀ تفسير مضيق قوانين جزائي عبارت است از: تبرئه در حال شك و منع دليل تراشي به وسيله قياس مي‌باشد[3]

بند دوم:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

یکی از مهمترین اصول اساسی حقوق جزا که تقریبا در تمام کشورهای متمدن مورد قبول قرار گرفته اصل قانونی  بودن حقوق جزاست به موجب این اصل که حتی در کلام شعرا[4] نیز دیده می شود ، هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست. ریشه ی این اصل را در قدیم در جمله” هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد” می توان دید.

قانونگذاری های مختلف، این اصل را یا در قوانین اساسی خود یا در قوانین جزایی و یا در هردو گنجانیده اند.امتیازات این اصل را حفظ آزادی های فردی و اجتماعی، آگاهی افراد از نواهی قانونی و توجه ایشان به عواقب ضد اجتماعی که در قالب قانون ریخته شده است می دانندو اشکالات آن را در عدم مجازات خطا کارانی می شناسند که اعمال آن ها ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدوده ی قانون جزا قرار نمی گیرد و لذا بدون مجازات می ماند. به عبارت دیگر، وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه ی خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.اصل قانونی بودن مجازات ها در مقررات اسلامی را با آن قسمت از آیه ی مبارکه ی سوره اسرا ” ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا” و نیز با قاعده “قبح عقاب بلا بیان” توجیه می کنند.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 12 اشعار می دارد که حکم به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. همچنین اصل 166 قانون اساسی مقرر می دارد که حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح باید به موجب قانون باشد و دادگاه نیز مکلف است مستندات قانونی حکم را در دادنامه ذکر کند.در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد و قاضی در دادگاه انتظامی قضات محکومیت خواهد یافت[5]

[1][1]نوربها، رضا؛ حقوق جزاي عمومي،تهران، دادآفرين، 1378 ص 419

[2] منبع پیشین , نوربها، رضا؛ ص 157

 

[3] منبع پیشین ,نوربها، رضا؛ ص159

2-چنان که مولوی می فرماید

لیک بی اصلی نباشد این جزا                 بی گناهی کی برنجد خدا؟

هیچ وازروزر غیری برنداشت                هیچکس ندرود تا چیزی نکاشت

آنکه بی وزرست شیخ است ای جوان      در قبول حق ، چو اندر کف کمان

[5] نوربها، رضا؛1378, منبع پیشین , ص 172

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 

دسته‌ها: دسته اصلی