دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

فشارهای روانی

1- 4- 2- 1- معنا و مفهوم لغوی

فشار واژه­ای است که از فیزیک به عاریت گرفته شده و امروز برای بیان فشار روان – تنی کاربرد عام یافته است و حالتی است که روان و تن که ناشی از وارد شدن فشار روحی یا جسمی به فک می باشد، بنابراین شاید فشار روانی معادل دقیقی برای استرس نباشد. چرا که استرس حالتی ناشی از فشار است نه خود فشار، اما با اندکی اغماض می­توان استرس را همان فشار روانی معنی کرد وآن را حالتی دانست که انسان در برابر محرک های ناسازگار بیرونی از خود بروز می­دهد. (الوانی 1368، نشریۀ تربیت ).

تنیدگی یا استرس از کلمۀ لاتین Stringere مشتق شده است که به معنی در آغوش گرفتن، فشردن و باز فشردن است، رفتارهایی که می توانند با احساسات متضاد همراه باشد برای مثال می توان کسی را در آغوش گرفت اما در همین حال وی را دچار اختناق کرد. درماندگی یا استیصال نیز اصطلاح دیگری است که از Stringere مشتق شده است و بیانگر احساس رهاشدگی، انزوا، ناتوانی و جز آن است که در یک موقعیت حاد(نیاز، خطر، رنج) در فرد ایجاد می­شود. (دادستان، پریرخ. 1387. 25)

فشارهای روانی به کیفیات گوناگونی در زندگی اطلاق می­شود که مردم عادی ان را پدیدۀ رنج آور و ناخوشایند می­پندارند. پزشکان آن را واکنش فیزیولوژیک، روان­پزشکان آن را نشانی فشار عصبی و به کارگیری مکانیزم­های فیزیولوژیک و در آخر روانشناسان آن را باعث تغییر رفتار به حالت­های هیجانی و بحرانی می­دانند. (الوانی 1368، نشریۀ تربیت).

قبل از قرن بیستم از اصطلاح تنیدگی در زبان فرانسه استفاده نشد، در حالی که در زبان انگلیسی از قرن هفدهم به بعد، به صورت گسترده­ای از آن سود جسته­اند و رنج و محرومیت، گرفتاری و ناملایمات یعنی همۀ پیامدهای زندگی دشوار را به این کلمه بیان کرده اند. در قرن هجدهم با یک تحول معنایی مواجه می­شود، فشار روانی به عامل ایجاد کنندۀ آن، یعنی نیروی فشار و باری که به ایجاد تنش در مدت زمانی کم و بیش طولانی، به تغییر شکل “شیء”(در فلز شناسی) منجر می­شود. و از این پس تنیدگی و اصطلاح Strain یعنی تنش مفرط که به تغییر شکل یا انقطاع منتهی می­شود، همراه است. پس از این مرحله بود که استدلال بر اساس مشابهت، گذار از یک مفهوم فیزیکی به یک مفهوم روانشناسی را امکان­پذیر ساخت که اگر استرس یا تنیدگی به تغییر شکل فلزات می­انجامد، تداوم آن نیز می­تواند به مرور زمان بیماری­های جسمانی یا روانی را در پی داشته باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی