دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

خشونت سیاسی

خشونت سیاسی با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی دولت علیه زنان اعمال می شود. این نوع خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانونگذاری انعکاس می یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاستگذاری ظاهر می شود، بخصوص در برنامه ریزیهای فرهنگی دولت تجلی می یابد.[1]

در قوانین شاید کمتر شاهد تبعیض باشیم، ولی در رفتارهای اجتماعی و فرهنگ قومی و سنتی ما تبعیض هایی وجود دارد که به هر حال در قوانین ،آثاری منفی ازخود بر جای گذاشته است و باید اقدامات جدی فرهنگی و اصلاح قوانین صورت گیرد.

تبعیض جنسیتی در سازمان های دولتی بسیار مشهود است که این یکی از موارد خشونت سیاسی به حساب می آید، در مواردی که مهارت، تخصص و دانش کاری زنان بیشتر از همتایان مرد باشد، باز زنان بندرت امکان راهیابی به مشاغل رده مدیریتی و یا تصمیم گیری را دارند. این موضوع به قدری در سازمان ها متداول است که نوعی خودناباوری را در زنان شاغل به وجود آورده است تا آنجا که بسیاری از زنان شاغل  ترجیح می دهند در رده های کم مسئولیت تر کار کنند وبه طور کلی انگیزه برای احراز مشاغل بالاتر را از دست داده اند. حتی در سازمان هایی که تعداد زنان نسبت به مردان زیادتر است باز مشاغل کلیدی از آن مردان است و زنان بیشتر در کادر کارشناسی و کارمندی مشغولند.

بیشترین قشر جامعه زنان ما را زنان خانه دار تشکیل می دهند که بندرت حاضرند در مقوله های سیاسی و اجتماعی نظر بدهند، معضل اصلی این است که محل رشدی برای این گروه کثیر  از زنان نه در خانواده وجود دارد و نه در جامعه، زیرا نیاز به رشد در آنها بوجود نیامده است.

با بررسی آرمان ها و آرزوهای این گروه از زنان، میتوان به حقیقتی پی  برد و آن عدم موفقیت مدیریت فرهنگی جامعه در آگاه کردن این گروه از زنان و ایجاد انگیزش در آنها برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی است.[2]

بند 18 سند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل (پکن +5) بیان می دارد که : در برخی از کشورها، اقدامات یک جانبه که مغایر با حقوق بین الملل و  منشور ملل متحد است، تاثیر نامطلوبی بر پیشرفت زنان گذاشته است. زیرا این اقدامات موانعی را در راه ایجاد روابط تجاری میان کشورها پدید آورده و مانع تحقق کامل توسعه اجتماعی و اقتصادی شده است و سد راه رفاه مردم در کشورهای مبتلا به، همراه با عواقب خاص برای زنان و کودکان شده است. که بند 1 مذکور اشاره دارد به ورود کشورها به مناقشات مسلحانه که این موضوع نیز از موارد خشونت سیاسی در حق زنان می باشد.[3]

[1]– کار، ماخذ پیشین، ص 382.

[2]– جزئی، ماخذ پیشین، صص 141-134.

[3]– سند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل (پکن +5) ، مترجم فاطمه خطیب لو و سعید نوری نشاط، 1381، ص 38.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی