دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

در این فصل به ارائه نتیجه گیری در خصوص عملکرد و کارایی روش پیشنهادی  و مقایسه آن با یک روش پیشین، که در آن از الگوریتم داده‌کاویApriori جهت شناسایی حمله‌ی سیاهچاله استفاده شده است، [1]خواهیم پرداخت.در انتها پیشنهاداتی در خصوص ادامه و توسعه این تحقیق ارائه خواهد شد.

5-1 نتیجه گیری

ارائه‌ی روشی نو وکارا جهت کشف حمله‌ی سیاهچاله، اصلی ترین هدف این تحقیق بود. صرف اینکه روش پیشنهادی قادر به کشف حمله‌ی سیاهچاله شده یا نه، جهت ارزیابی کارایی آن کافی و قابل قبول نیست.زیرا همان گونه که بیشتر شرح داده شد، در شبکه‌های موردی متحرک، منابع محدود می‌باشند و همچنین سرعت در برپایی و کم هزینه بودن از جمله دلایلی بودند که با وجود یکسری معایب، ایجاد و استفاده از این شبکه‌ها را توجیح می‌کردند. پس اگر الگوریتم پیشنهادی ما در راستای تقویت محاسن و پوشش معایب این شبکه‌ها گام بردارد، مطلوب و مورد قبول می‌باشد.

در فصل قبل به معرفی برخی از پارامترهای ارزیابی شبکه‌های موردی پرداخته و همچنین بکمک جداولی نتایج حاصله از اجرای شبیه سازی یک شبکه‌ی موردی در حالت‌های متفاوتی، شرح و توضیح داده شد.سپس بکمک نمودارهایی این نتایج مورد ارزیابی و تفسیر قرار گرفت. در هر مرحله ارزیابی‌های انجام شده صرفاً نسبت به یک پارامتر خاص در حالت‌های متفاوتی که شبکه مورد آزمایش قرار می‌گرفت، انجام شده است و کارایی و کاربرد کلی روش پیشنهادی را به چالش نمی‌کشید.و این همان موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

با توجه به شکل 4-4 در حالتی که یک حمله به شبکه وارد شده است در اکثر زمان‌ها میزان اتلاف بسته‌ها با استفاده از روش پیشنهادی نسبت به حالت عدم استفاده از این روش، کاهش یافته است. همچنین در

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی