دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

قومنگاری و استعمار همزاد یکدیگرند.(  فوکو، 1389 ؛ کلود ریور، 1379) این میلِ مدام، این لیبیدویِ شناختی و این خواستِ ابژه‌سازی از اغیار، از گذشته‌یِ دوورِ تاریخ و از کار بر دیگری/ بیگانه/ بدوی/ مستعمره در مردم‌شناسیِ اولیه مسیرِ گفتمانیِ خود را پیموده، اشکالِ گفتمانیِ متفاوت به‌خود گرفته، تا رسیده به اکنونِ تاریخ و رسیده به حال و هوایِ مطالعه و شناختِ قومیت‌هایِ جدید و زندگیِ آنها. از استعمارگران که بگذریم، در بسط و گذرانِ تاریخیِ این ادبیات همیشه سعی، باید، بر این بوده که دیگری به طرقی انسانی‌تر و درست‌تر استادِ راهنمایم نمی‌توانسته‌ایم پشتِ دریاها را ببینم و در زمانِ چاپ‌شدنِ آن من دیگر بخشِ روشِ پروپوزالم را بسته بوده‌ام و از این منظر سرزنشی متوجهِ تیمِ ما نیست. به‌هرحال من این پاره را نوشتم چون باید می‌نوشتم. و حالا که پشتِ دریاها را خوانده‌ام، باید بگویم که دیالوگِ ما با فاضلی و باقیِ خودقومنگارهایِ ایرانی تازه در ابتدایِ راه خویش است. حالا که من به قولِ تلفنیِ دکتر فاضلی، دومین پایان‌نامه‌یِ اتواتنوگرافیکِ میدانِ آکادمیکِ ایران را به صحنه می‌برم، حالا که یک فضایِ پژوهشیِ جدید پیدا می‌شود، بهتر که از همین اوانِ نضج، محلِ مباحثِ جدی باشد تا فضایِ حاصله از همین ابتدا وضوحِ ژنریک یافته، از هیاتِ تک‌نگاری‌هایِ پراکنده بیرون بیاید و به ادبیاتی پژوهشی و قابلِ ارجاع تبدیل شود. عجالتا و بی‌هیچ ادعایی دربابِ چیزی، مختصری راجع به اشاراتِ فاضلی به خودقومنگاری ـ به برگردانِ او، خودمردمنگاری ـ خواهم نوشت. فاضلی از مشتقاتِ این روش، روایتِ شخصی ( Personal Narrative ) را مدِنظر دارد ـ هرچند که این مرزها به نظرم تنها تحلیلی هستند. شخصی بدین معنا که این شخص، عضوی از گروه‌هایی است که معمولا در گفتمانِ سوم‌شخص‌محورِ پوزیتیویستی و کمّی از سخن و صدا می‌افتند. به‌عبارتِ‌دیگر، اتنویِ مدنظرِ وی، گروه است و این گروه از قضا، تنه‌هایی به یک «صنف» می‌زند. در خودقومنگاره‌یِ حاضر اما، کفه‌یِ روش بیشتر به روایتِ بومی ( Native Narrative ) میل می‌کند، چراکه موضوعِ آن قومیت است و قومیت در نظریاتِ رایج در ایران، مفهومی بشدت مختل و حتی خطرناک است و تصحیحِ آن به نظرم که تنها با ارجاع به پژوهشگرِ بومی است که ممکن می‌شود. برخی منابعِ مورد استفاده‌یِ هر دویِ ما برایِ توضیحِ اتواتنوگرافی مشترک است: الیس و بوچنر و چانگ، هرچند که من مجبور بوده‌ام بخشِ بیشتری و به تقریب تمامیِ این دو متن را به‌علاوه یِ متنی از هولمن جونز ترجمه کرده و اینجا بیاورم. اما این دو درآمد بر اتواتنوگرافی در باقیِ موارد هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند. متنِ فاضلی بیشتر از منظری انسانشناختی به اتواتنوگرافی وارد شده است. بخشِ روشِ پایان‌نامه‌یِ حاضر از منظری کاملا متفاوت به موضوعِ روش وارد شده است: فلسفه و نقد ادبی؛ بنیامین و ریکور. این نام‌ها که حضورشان به نوعی فهرست منابع

احمدی، حمید. 1388، بنیادهای هویت ملی ایرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی