دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

نقش هورمون­های فشارزا

فشارهای روانی دارای یک مکانیزم فوق کلیوی – هیپوفیزی است و تجربه نشان می دهد که پاره ای از هورمون­ها(ACTH، گلوکورتیکوئید) معمولاً مانع آسیب دیدگاه­ها می­شوند و پاره­ای دیگر مانند مینرالو – کورتیکوئید آسیب دیدگاه­ها را به وجود می­آورند.

پاسخ­های مختلف در برابر فشارهای روانی، پیامد تأثیر همزمان سه سیستم متفاوتی هستند که در سطور پیشین توصیف شدند؛ یعنی فرمان هیپوتلاموس، سیسیمت سمپاتیک قسمت مرکزی فوق کلیوی و سیستم قسمت قشری فوق کلیوی.

اکتشاف­های اخیر ثابت کرده­اند که بین این سیستم های مختلف، تعامل­هایی وجود دارند که موجب شکل دهی متقابل آنها به یکدیگر می­شوند. بدین ترتیب است که گوناگونی سازش­های جسمانی و روانی – هیجانی افراد آدمی در برابر خواسته­های محیط درونی و برونی درک کرد. (دادستان پریرخ- 125. 1387).

آدرنالین  مؤثرترین عاملی است که می­تواند تغییرات زیست شناختی را برای مقابله با تنیدگی به راه اندازد. اگر خواستۀ محیطی جنبۀ اضطراری کمتری داشته باشد نورآدرنالین کاملاً کفایت می­کند. اما هنوز بسیاری از مسائل در سطح نظام غدد مترشحه و در سطح سیستم اعصاب مرکزی، ناشناخته مانده­اند، یعنی مکانیزم­هایی که جنبۀ روانی انسان را وارد عمل می­کنند هنوز لاینحل مانده­اند.

آدرنالین انسان را به قدر پرانرژی می­کند که ماهیچه­های انسان به گونه­ای تهدیدآمیز سفت و سخت و آمادۀ جنگ می­شود؛ و آثار دیگر آن تکان دادن مشت­ها، با انگشت اشاره کردن، گذاشتن دست ها به کمر، هل دادن و فشار دادن و چنگ زدن، با دست کوبیدن، با صدای بلند فریاد کشیدن، ذل زدن، با عصبانیت نگاه کردن، آوردن سر به سمت جلو، خشک وجدی بودن، دهن­دره کردن، گذاشتن دست روی گوش، بیش از حد نزدیک ایستادن، لبخندهای کنایه آمیز و پوزخند. (شمسی­پور، حمید. 1389. 188)

بنابراین اگر موقعیت تنیدگی زا مدت زمان مدیدی تداوم یابد، این خطر وجود دارد که واکنش سازشی به بی نظمی­های ارگانیکی منتهی شود. (دادستان، پریرخ. 129. 1387)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی