دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

سوم مسئولیت مدنی دولت

در آن بخش از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی كه اشعار می دارد؛…. ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهدة اداره یا مؤسسه مربوطه است ….. به این تصور كه دولت دارای مصونیت است و نمی توان او را به علت اعمالی كه انجام می دهد تحت تعقیب قرارداد خاتمه داد .  امروزه دولت خود را مظهر عدالت وحافظ حق و انصاف می داند و خود را از اصول حقوقی مستثنی نمی نماید .  در اینجا ذكر چند نكته ضروری است . [1]

مسئولیتی كه مطابق این ماده قانونی برای دولت شناخته شده است مبتنی بر نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر می باشد .  حسب این نظریه ، تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست بلكه به محض اینكه ثابت شود خسارت نتیجه مستقیم و منطقی عمل زیان آور است ، و بین خسارت وارده و عمل مباشر رابطه علت و معلولی وجود دارد مباشر باید از عهده خسارت برآید . [2]وزارتخانه ها و ادارات و موسسات دولتي براي حفظ نظم و رعايت مقررات بوجود آمده اند و مستخدمين دولت يا خدمتگزارات به ملت به نسبت اختيارات و اقتداراتي كه براي اعمال حاكميت يا تصدي دارند، و مسئوليتهايي نيز براي آنها مقرر شده كه در صورت ارتكاب جرم يا خطا به كيفرهاي شديدتري نيز به نسبت كيفرهاي مقرر براي اشخاص محكوم مي شوند در اين رساله مسئوليت و مجازات كاركنان دولت هم در حقوقي كيفري و هم در حقوق اداري بررسي شده است به اين حالت كه در صورت ارتكاب جرايم خاص كاركنان دولت كه در قانون مجازات اسلامي با عنوان تعديات مامورين دولت مشخص شده مسئوليت كيفري خواهند داشت و همچنين اگر مرتكب يكي از تخلفهاي مصرح در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري شوند به جهت انجام تخلف اداري محكوم به تحمل تنبيه اداري مي گردند بنابراين ممكن است يك كارمند هم به جهت ارتكاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداري تحت تعقيب باشد. د

[1] هاشمی، سیدمحمد، جزوه درسی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (قوه قضائیه )، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1370،ص125

[2] همان،ص126

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

دسته‌ها: دسته اصلی