دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

دهان منتقل شود.»( همان: 2). برهمین‌منوال می‌توان گفت که جنگِ ایران و عراق نیز تنها روایتِ تیر و ترقه و تنِ سرباز نیست. پشتِ جبهه نیز برخلافِ بازنمایی‌هایِ رایج، تنها حوزه‌یِ تدارکات نمی‌تواند باشد. در اینجا روایتِ گزینشیِ مردانه‌یِ خطِ مقدم، بدل می‌شود به تاریخِ مشکوک و رسمیِ جنگ و بدنه‌ای از روایاتِ قدسی می‌سازد با نامِ دفاعِ مقدس. از این منظر می‌توان چنین گفت که تاریخِ جنگِ ایران و عراق نیز، چیزی نیست جز افراطِ روایی در بازنماییِ خاطراتِ گزینشی. گزینشی از آن جهت است، که خانواده یِ ما با سه سرباز، هنوز که هنوز، تن به بازگوییِ خاطراتشان نداده است.

هم در اهمیتِ قصه‌گویی و توانِ آن: والت ویتمنِ فقید کتابی دارد با نامِ یادداشت هایی در اثنایِ جنگ، نوشته در جا(2..4). ویتمن کتاب را اینچنین آغاز می‌کند: « در اثنایِ جنگ‌هایِ درگرفته میانِ ایالاتِ شمالی و در واپسین روزهایِ سالِ 1862، آغازیدم به سرکشی و عیادتِ جماعتِ بیمار و مجروحِ ارتشی، هم در جبهه‌یِ جنگ و هم در بیمارستان‌هایِ واشینگتن و اطرافِ آن؛ و این کار ادامه یافت بِجِد طیِ سالهای 63، 64 و 65. از همان بدوِ امر دفترچه‌هایی همراه داشتم برایِ ثبتِ یادداشت‌هایی سریع و فی­البداهه با مداد، بلکم زنده نگاه دارم خاطره­یِ آن نامها و آن اوضاع را؛ خاصه آنچه مقصودم بود و مشهودم بود. در این یادبرداشت‌ها، وقایع، اشخاص، مشاهدات و رویدادهایِ گذشته در اردوگاه را چِلانده‌ام؛ در کناره­یِ تخت‌ها ]بیشتر[ ، و بندرت، در جوارِ اجسادِ مردگان. اغلبِ صفحاتِ مجلدِ حاضر ]عینا[ عاریت‌هایی‌اند تحتاللفظ از قلمزنی‌هایِ اینچنینیِ درجا. برخی از آنها نیز چکش‌کاریِِ روایاتی‌اند که شنیده و خود پیاده کرده­ام: در گرماگرمِ تماشا، یا انتظار ] برایِ شروعِ یک رخدادِ جنگی[، یا گرفتنِ سراغ از کسانِ حاضر در تیر و ویرِ آن معرکه­ها. یحتمل چهل‌تایی دفترچه اینچنینی برایم باقی مانده در مقامِ سوژه، اما این ابژه‌یِ محتضر برایِ او ابژه‌یِ شناخت نیست، ابژه‌یِ توصیف و بازشناسی است، توصیفی که ماموریتِ آن جنباندنِ مفهومِ رفاقت در آمریکایِ درگیر در جنگِ داخلی باشد. سعیِ ویتمن در این است که میانِ رویداد تا ثبتِ آن فاصله نیافتد و این همان کاری است که موسیو ژه‌یِ بودلر با قلم می‌کند. هر چه فاصله میانِ تجربه و بازگوییِ آن کمتر باشد، خاطره دقیق‌تر است: وسواسِ وفاداری به واقعیت و بازنماییِ درست.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی