دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

تحقیق پیمایشی: عبارتست از جمع آوری منظم اطلاعات درباره افراد، گروهها و اجتماعات، از طریق مصاحبه و یا پرسشنامه (ظهوری، ۱۳۷۸: ۱۷۷) . در واقع منظور از پیمایش، روشی در تحقیق است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است، هر چند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می‌شود اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساخت مند، مشاهده، تحلیل محتوا و …هم به کار می‌روند. مشخصه روش پیمایشی مجموعه ساخت مند یا منظمی از داده‌هاست که آن را ماتریس صف ویژگی می گویند. از آنجا که پرسشنامه ساده‌ترین راه برای تهیه ماتریس داده‌های ساخت مند است، رایج‌ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است اما ضرورتاً پیوندی بین تحقیق پیمایشی و پرسشنامه وجود ندارد (خاکی، ۱۳۸۹: ۱۰8-109) .

پژوهش همبستگی: بسیاری از افراد همبستگی را یک روش تحلیل آماری به حساب می‌آورند تا یک روش پژوهش. اگر همبستگی را یک روش پژوهش به حساب آوریم، آن را نیز می‌توان در قالب پژوهش‌های توصیفی طبقه بندی کنیم. همبستگی یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین روش‌هاست که از نظر ادبی به معنای داشتن ارتباط متقابل است و به سنجش رابطه بین دو یا چند متغیر می‌پردازد (میرزایی،۱۳۸۸: ۹۱) .

هدف تحقیق همبستگی این است که مشخص شود آیا رابطه‌ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی، ممکن است شناسایی یک رابطه یا بود و نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیش بینی‌ها باشد. مطالعات همبستگی، تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‌رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‌کند (خاکی، ۱۳۸۹: ۱۲۱). تحقیقات همبستگی بر حسب هدف به سه دسته تقسیم می‌شود :

  1. مطالعه همبستگی دو متغیری
  2. تحلیل رگرسیون[1]
  3. تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس

در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف، پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بینی) است. در بعضی از بررسی‌ها از مجموعه همبستگی‌های دو متغیری، متغیرهای مورد بررسی از جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده می‌شود. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می‌شود، تحلیل عاملی و مدل معاملات ساختاری است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۰: ۹۱).

[1] Regression Analysis

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی