دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

ایرادی که در تعریف عقد بیمه به نظر می رسد این است که در تعریف عقد بیمه به مسائل فن بیمه گری که همانا شخصیت حقوقی بیمه گر و اجتماع عظیم بیمه گزاران که برای امر بیمه گری لازم است به دقت قوانین متعددی هم وجود داشته است مانند تجمیع امور بنیاد شهید، جانبازان و آزادگان در بنیاد شهید و امور ایثارگران یا تجمیع صندوقهای سه گانه آجا، ناجا و سپاه در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح.[1]

 

3- حقوق شهروندی

حقوق شهروندي در واقع، مجموعه حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا ميشوند. به سخن ديگر حقوق شهروندي بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان گفته ميشود و زمينه هاي مدني شدن را در جامعه قوام مي بخشد. دارنده اين حقوق، يعني شهروند به تك تك افرادي كه در يك جامعه زندگي مي كنند، اطلاق ميشود.
حقوق شهروندي، حقوقي نيستند كه بايد در صدد تأسيس و يا ايجاد آنها باشيم، حقوق شهروندي، همان حقوق ثابت نزد انسانهايي شناخته ميشود كه عنوان شهروند را با خود دارند.
حقوق شهروندی داراي سه بخش، چون حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي مي باشد. حقوق مدني به عنوان حقوق عمومي نيز گفته ميشود.

حقوق مربوط به آزادي شامل: آزادي عملكرد فردي، مانند آزادي انتخاب مسكن، محل سكونت، آزادي مكاتبات، رفت و آمد.

آزادي انديشه، مانند: آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و پرورش.

آزادي گرد همايي، مانند: آزادي تجمعات موقتي، تشكيل احزاب، سنديكاها و غيره.

آزادي اقتصادي و اجتماعي، مانند: آزادي مالكيت، آزادي بازرگاني آزادي كار وغيره.

حقوق مربوط به مساوات شامل: مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل داد گاهها، مساوات در پرداخت ماليات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و غيره.

[1]– بادینی، حسن، همان ، ص15.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی