دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

. حق الناس غالب

همه فقها معتقدند هر کس گناه کبیره ای مرتکب شود امام می تواند او را تعزیر کند تعیین میزان تعزیر به اختیار امام واگذار شده از امام صادق نقل شده که فرموده است: «پیامبر اکرم (ص) فرموده است خداوند برای هر چیز حد قرار داده است و برای کسانی که از این حد تجاوز کنند نیز حدی معین کرده است» قدر متیقن از هر چیز گناه کبیره است ماده 161 قانون مجازات اسلامی در موارد سقوط حد قذف در بند 3 مقرر داشته هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو کنند مجازات ساقط می شود. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز گذشت قذف شونده خواه قبل یا حین اجرای حکم موجب سقوط حد قذف می شود ماده 12-223 قانون مقرر می دارد: «قذف از حقوق الناس است و پس از شکایت قذف شونده و اثبات حد اجرای آن نیز به مطالبه اوست و در صورت عفو ساقط می شود».

سرقت جرمی است که علیه اموال انسان صورت می گیرد. سرقت نیز از جمله جرایمی است که نوع و میزان و کیفیت مجازات آن در شرع معین شده، حد سرقت نیز مانند قذف بعنوان حق الناس معرفی شده، لیکن در مورد سرقت از نظر شرعی وضعیت خاصی حاکم است همه فقها اتفاق نظر دارند که سرقت از جمله حقوق الناس است لیکن برخلاف سایر حقوق الناس متضرر از جرم تنها تا قبل از رفع الی الحاکم می تواند سارق را ببخشد و بعد از آن از دست او خارج می شود و جنبه حق اللهی سرقت ظهور می یابد؛ فقهای امامیه معتقدند که بریدن دست سارق متوقف بر شکایت و مطالبه بوده و بدون آن امام یا حاکم، هر چند اقامه بینه نیز شده باشد حق اجرای حد را ندارند و اگر مالباخته در این مرحله دزد را ببخشد  حد از او ساقط می شود.[1]

[1] –  الحلی، ابوالقاسم، شرایع الاسلام، جزء الرابع، الطبقه الثانیهف دارالاضواء، ص/178.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

دسته‌ها: دسته اصلی