دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

بازفروش مال کلي و آينده

هنگامي که مورد معامله مال کلي يا کالاي آينده۳  همراه با توصيف شرايط کالا در قرارداد باشد فروشنده هنوز تعهدي به تحويل و تعيين کالاي بخصوصي بر عهده نگرفته است ، در اين صورت چون هنوز تعهد فروشنده به تحويل کالاي خاصي شکل نگرفته و کالاي بخصوصي را به قرارداد اختصاص نداده ، فروشنده اختيار کامل نسبت به کالا هاي خود که مطابق با شرايط توصيف شده در قرارداد هستند دارد و مي تواند آن ها را به فروش رساند و اين دليل ساده اي دارد چون نمي توان گفت که کالاي بازفروش شده همان کالايي است که قبلاً فروخته و بايد تحويل داده شود است ۴ .

بند ششم : نمايندگي اضطراري[1]

در مورد اين سوال که آيا فروشنده اي که متصرف کالاست مي تواند در موارد اضطراري کالاها را از طرف خريدار به عنوان يک « نماينده اضطراري » به فروش رساند مجوز مستقيمي وجود ندارد و قانون اين مورد را پيش بيني نکرده است . در موردي که يک نماينده بدون دستور کالاي متعلق به ارباب خود را به فروش مي رساند ، اصول وضع شده براي نماينده آنقدر گسترده است که شايد در مورد فروشنده قابل اجرا باشد ، ضمناً در صورتي که براي اثبات اين امر از اين اصول استفاده شود بايد فروشنده ناتواني خود را در ارتباط برقرار کردن با خريدار را ثابت نمايد و همچنين ثابت کند که يک ضرورت تجاري واقعي و مشخص وجود داشته و او نيز به نفع خريدار با حسن نيت اقدام کرده است . وسعت اصول ادعايي توسط قاضي اسکروتون ۲ رد شده است ۳ و در موارد جديد ، جايي که امين ها به دنبال تکيه بر نمايندگي اضطراري هستند غير محتمل است که دادگاه ها اين نظريه را در مورد فروشنده اي که مي خواهد در حالت اضطراري کالايي را که در اختيار دارد بازفروش کند توسعه دهند ۴ .

مبحث دوم : بازفروش در حقوق آمريکا

نهاد بازفروش در حقوق آمريکا به مانند بسياري از کشورها در قانون يکنواخت بازرگاني ۵ اين کشور به رسميت شناخته شده است .

اين نهاد در اين قانون هم به صورت حق براي فروشنده و هم به صورت تکليف براي خريدار پيش بيني شده است به همين دليل اين مبحث را در دو گفتار تقسيم مي کنيم ، گفتار اول به حق بازفروش اختصاص دارد و گفتار دوم تکليف بازفروش را مورد بررسي قرار مي دهد .

3 . Future Goods

4 . Ibid , p . 808 .  P. S. Atiyah & et al , Ibid , p . 463 .

[1] . Agency of Necessity

2 . Scrutton

3 . Jebara v. Ottoman Bank , 1927 . Cited by : A. G. Guest & et al , Ibid , p . 808 .

4 . Ibid .

5 . UCC = Uniform Commercial Code

در اين پايان نامه قانون يکنواخت بازرگاني آمريکا به اختصار قانون بازرگاني ناميده مي شود .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی