دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حق صغار در استیفای قصاص و تعدد اولیای دم در استیفای قصاص

ـ جواز اخذ دیه توسط ولی صغیر

برخی فقها معتقدند حق استیفای قصاص یا عفو جانی از حقوق انحصاری ولی دم است و دیگران حتی به عنوان ولی نمی توانند آن را از طرف صغیر و مجنون اعمال نمایند . مع الوصف ولی صغیر این حق را دارد که از طرف مولی علیه خود و البته در صورت اقتضای مصلحت ، با جانی مصالحه نماید تا با پرداخت دیه مورد عفو قرار گیرد . [1] ماده 354 قانون مجازات اسلامی سال 1393 نیز با تایید این نظر مقرر می دارد : « اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان ، صغیر یا مجنون باشند ، ولی آنان با رعایت مصلحت ایشان حق قصاص یا مصالحه و گذشت را دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند …. »

در قانون سابق در خصوص محجور بودن مجنی علیه یا ولی دم وی به صراحت ماده ای مقرر نگردیده بود که پیش بینی آن در قانون جدید به عنوان یکی از ضروریات بحث قصاص، به عنوان یکی از نوآوری های این قانون محسوب می شود.

3 ـ جواز استیفای قصاص یا اخذ دیه توسط ولی صغیر

صاحبان این نظریه از بین اختیارات سه گانه ولی دم در مورد قصاص ، ولی صغیر را در اعمال ولایت نسبت به استیفای قصاص یا مصالحه با جانی و اخذ دیه ، به تناسب اقتضای مصلحت مجاز می دانند . اما عفو مجانی جانی را مجاز نمی شمارند ؛ زیرا عفو مجانی هیچگاه به مصلحت صغیر نیست . [2]

4 ـ اختیار کامل ولی صغیر

براساس این نظریه ، ولی صغیر دارای تمامی اختیاراتی که خود صغیر در صورت بلوغ دارا بود ، می باشد . ولی صغیر بنا به اقتضای مصلحت می تواند جانی را قصاص ، عفو در مقابل عوض و حتی عفو مجانی نماید . [3]

[1] . خوئی ، سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ج 2 ، ص 132

[2] . علامه حلی ، جعفر بن الحسن ، ایضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 623

[3] . علامه حلی ، جعفر بن الحسن ، تذکره الفقها ، ج 2 ، ص 82

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حق صغار در استیفای قصاص و تعدد اولیای دم در استیفای قصاص

دسته‌ها: دسته اصلی